Pregled neurologa

Neurologija

Pregled neurologa

ŠTA JE PREGLED NEUROLOGA?

Pregled obavlja doktor  specijalista neurologije – neurolog, koji se bavi ispitivanjem i  lečenjem bolesti nervnog sistema- mozga, kičmene mozdine, perifernih  nerava i mišića. Pregled nije neprijatan niti bolan i obuhvata  ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled  kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje  mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta,  senzibiliteta i kontrole sfinktera. Traje oko 30 minuta.

Pregled obuhvata:

• Anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama.

• Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).

• Osnovnu procenu psihičkih funkcija.

•  Neurološki pregled (fizikalni pregled koji obuhvata pregled kranijalnih  (moždanih) živaca, motornog dela nervnog sistema, senzornog dela  nervnog sistema, funkciju malog mozga i koordinaciju pokreta).

•  Savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o  eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, magnetna rezonanca (MRI), EEG,  EMNG…).


NAKON  NEUROLOŠKOG PREGLEDA

Odmah se možete vratiti uobičajenim aktivnostima.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.