Prof. dr Aleksandar Diklić

 Aleksandar Diklić

Prof. dr Aleksandar Diklić

Radno iskustvo
       -  Bel Medic
2007.  -  Načelnik odeljenja u Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
2003.  - 2007. Šef operacionog bloka i odeljenja intenzivne nege Centra za  endokrinu hirurgiju, Instituta  endokrinologiju, dijabetes i bolesti  metabolizma KCS
1993. - 2003. Načelnik odeljenja u Centra za  endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti  metabolizma KCS
1985. - 1989. Lekar specijalista hirurg, Centar za  endokrinu hirurgiju, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti  metabolizma, Klinički centar Srbije

 
Obrazovanje:
2000.  Doktorska disertacija - "Značaj limfocitne infiltracije i antitiroidnih  antitela u hirurškom lečenju difuzne toksične strume ", Medicinski  fakultet, Univerzitet u Beogradu
1992. Magistarska teza:"Procena  funkcije posle hemitiroidektomije zbog benignih oboljenja štitaste  žlezde",Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1988. - 1992. Poslediplomske studije za magisterijum iz endokrinologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu  
1981. - 1985. Specijalizacija iz opšte hirurgije, specijalistički ispit položen sa odlikom.
1980. - 1985. Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Klinički centar Srbije
1973. - 1978. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Konsultant za endokrinu hirurgiju 2008. MC G.Milanovac, MC Požarevac


Akademsko napredovanje
2006. Vanredni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2000. Docent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1989. - 2000. Asistent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Profesionalna članstva:
2004. Evropsko Udruženje Endokrinih Hirurga (ESES)
2004. Udruženje Endokrinih Hirurga Srbije
1985. Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)
 
Predmeti edukacije:
2000.  - 2008. Predavanja iz programa poslediplomeske nastave iz: Hirurške  anatomije, Endokrinologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2000.  - 2008. Predavanja iz programa specijalizacije iz: Opšte hirurgije,  Urologije i subspecijalizacije iz Endokrinologije i Onkološke hirurgije,  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1989. - 2008. Izvođene praktične i teoretske nastave iz Hirurgije,Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Oblasti istraživanja:
Benigne i maligne bolesti endokrinih organa
 
Projekti:
1996. - 2000. Stručno-naučni pristup hirurgiji tireoideje  i paratireoidnih žlezda,
podprojekat: Izbor operacije kod karcinoma tiroideje i hipertireoza.
 
Publikacije:
Ukupno 175 radova   


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.