internista gastroenterolog

Prof. dr Aleksandra Pavlović Marković

 Aleksandra Pavlović Marković

internista gastroenterolog

Prof. dr Aleksandra Pavlović Marković

Radno iskustvo
2000. - Bel Medic
2006. - Profesor na Katedri interna medicine, Medicinski fakultet u Beogradu
1993. - Šef Odeljenja za endoskopsku dijagnostike, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije 

Obrazovanje
2006. Doktorsku tezu iz oblasti karcinoma pankreasa i stentovanja žučnih kanala odbranila na Univerzitetu u Bernu, Švajcarska
1997. Specijalizacija iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1997.  Magisterijum iz gastroenterologije na temu ’’Komplikacije u  zapaljenskim bolestima creva’’ na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1992. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

Stručna usavršavanja, studijski boravci i edukacije:
2002/2003. Devetomesečno usavršavanje iz Endoskopije pod pokroviteljstvom švajcarske vlade, Bern, Švajcarska
2001/2002. Šestomesečno usavršavanje iz Endoskopije u Bernu, Švajcarska
Studijski boravci i usavršavanja u Atini i Bugarskoj
1996. Internacionalna radionica o naprednoj digestivnoj endoskopiji u Bratislavi, Slovačka
1994. Poslediplomska edukacija o bolestima hepatobilijarnog trakta i pankreasa u Atini, Grčka

Članstva i dodatne aktivnosti
1996. Član Jugoslovenskog udruženja za digestivnu endoskopiju
1994. Član Udruženja gastroenterologa SLD-a
1992. Član je Srpskog Lekarskog društva

Posebna interesovanja
Endoskopska dijagnostika, Crohn-ova bolest i ulcerozni kolitis

U Bel Medic-u može obavljati: 
Pregled  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvuk abdomena,  gastroskopije i kolonoskopije u lokalnoj i opštoj anesteziji


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.