opšti hirurg

Prof. dr Darko Mirković

 Darko Mirković

opšti hirurg

Prof. dr Darko Mirković

Radno iskustvo

    -      Bel Medic

2011.  Načelnik odeljenja za hepatobilijarnu i pankreasnu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

2015.  Predsednik stručnog tima za transplantaciju organa Ministarstva zdravlja

2011.  Načelnik Odeljenja abdominalne hirurgije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

2010.  Načelnik Odeljenja koloproktologije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

2006.  Načelnik Odeljenja za endokrinu hirurgiju i hirurgiju dojke, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

1990.  Lekar na Odeljenju koloproktologije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd


Akademsko napredovanje

2011.  Šef Katedre za hirurgiju 1

2006 - Zamenik šefa Katedre za hirurgiju 1


Obrazovanje

2013. Subspecijalizacija iz onkologije

1997. Doktor medicinskih nauka iz oblasti hirurgije

1990. Specijalizacija opšte i vaskularne hirurgije, VMA Beograd

1983. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Stručno usavršavanje

2005. Univerzitet Pittsburgh (SAD), predmet edukacije - hepatobilijarna hirurgija,

transplantacija organa


Članstvo

Evropski pankreasni klub Hepatobiliopankreasna asocijacija

Hirurška sekcija SLD-a

Srpsko lekarsko društvo


Publikacije 

Autor i koautor u 41 radu objavljenom u celosti i 24 rada objavljena u formi abstrkta


Recezent u časopisima i uredništvo

Vojnosanitetski pregled

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo

Crnogorski medicinski Arhiv


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.