infektolog

Prof. dr Darko Nožić

 Darko Nožić

infektolog

Prof. dr Darko Nožić

Radno mesto
U Bel Medicu od 2003. godine.
Redovni je profesor za predmet Infektivne bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji, a predavač istog predmeta u Visokoj školi zdravstvene struke u Zemunu i Stomatološkom fakultetu u Pančevu

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1981.godine
Specijalizacija iz infektivnih bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji 1987. godine
Doktorat iz oblasti Hepatitisa C na temu »Evaluacija hroničnog hepatitisa C u odnosu na način nastanka infekcije« 1996.

Stručna usavršavanja
Od 1995. svake godine se usavršava u nekom od svetskih centara
Predavač na Konsenzus konferencijama o terapiji virusnih hepatitisa C i B 2003. i 2006.

Istraživački projekti
,,Značaj određivanja koncentracije virusne nukleinske kiseline (HCV i CMV) za procenu trajanja antivirusne terapije’’ 2007.
,,Klinička,  biohemijska, imunološka i patomorfološka evaluacija terapije hroničnih  hepatitisa B novim antivirusnim sredstvima’’ 1991.

Profesionalna članstva
Bio je predsednik Hepatološke sekcije Srpskog lekarskog društva 2002-2006.
Član je u više domaćih i stranih asocijacija.

Publikacije
Napisao je 112 radova i poglavlja u knjigama prvenstveno iz oblasti hepatologije, antibiotske i antivirusne terapije
Napisao udžbenik za Visoku školu medicinske struke "Infektivne bolesti sa epidemiologijom", 2008.

Posebna interesovanja
Hepatitis C, zarazne bolesti jetre, infektivna mononukleoza

U Bel Medic-u može obavljati
Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.