internista hematolog

Dr Goran Milivojević

 Goran Milivojević

internista hematolog

Dr Goran Milivojević

Radno iskustvo:
KCS Klinika za  hematologiju od 1988.g.
ZC „ Smederevo“,1986 do  kraja 1987.g.


U Bel Medicu radi:
Specijalističke  preglede,  kao  i sledeću dijagnostiku – biopsije  kostne srži, sternalna   punkciju, FNAB žlezda i/ ili Tu  tkiva

Strani jezici:
engleski, služi se franscuskim jezikom

Obrazovanje:
Završen Medicinski fakultet  u Beogradu, 1984.g.
Položen specijalistički  ispit  iz  interne  medicine 1994.g. sa odličnom ocenom.
Položen  usmeni  magistarski  ispit  iz endokrinologije 1995.g. sa ocenom  10.Položen usmeni subspecijalistički  ispit iz  hematologije sa ocenom  10.

Posebna sfera interesovanja:
Limfoproliferativna oboljenja, hemoragijski  sindromi, anemije nejasnog uzroka

Dostignuća i priznanja:
Kao   student  osvojio  je dve  prve  nagrade  za stručne radove iz   eksperimentalne medicine,  kao i prvu  nagradu  za stručni rad  iz  kliničke  medicine.
Usavršavanja u više  navrata  u Hop. Laenec u   Parizu, Cleveland klinika, Sharetov  inst  za rak , Jerusalim. Preko  70  stručnih radova  i  sažetaka sa domaćih  i stranih kongresa.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.