školski psiholog

Gordana Kedžić

 Gordana Kedžić

školski psiholog

Gordana Kedžić

Radno iskustvo:
Osnovna škola ,,Siniša Nikolajević'' 1979.-1983. psiholog
Osnovna škola ,,Vladimir Nazor'' 1983.-1992. psiholog    
Osnovna škola ,,Miloš Crnjanski'' od 1992. a od 2002. direktor
Privatni VOS “Crnjanski” od 2002. do 2010. direktor
Privatni VOS “Kreativno pero” od 2010. direktor
U Bel Medic-u je od osnivanja 1995.godine

Obrazovanje:
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, grupa za psihologiju (kliničko-školski smer) 1976. godine

Publikacije:
Učestvovala je na mnogim seminarima i kongresima.
Objavila je oko 20 stručnih radova iz oblasti razvojne, pedagoške psihologije, mentalne higijene i neuropsihologije.

Projekti i istraživački radovi:
Autor je niza projekata:
,,Život bez nasilja''-preventivno mentalno higijenski program
,,Komunikacija u radu sa decom i roditeljima''
,,Individualno konsultativan rad sa talentovanom decom''

Nagrade i druge aktivnosti:
Plaketa ,,Najboljima za rad sa najmlađima'' za rad sa decom i omladinom dodeljena od Grada Beograda.

Posebna interesovanja:
Pedagoška i razvojna psihologija, neuropsihologija, mentalna higijena,   preventivno-savetodavno terapijski rad sa decom i odraslima, terapijska  orjentacija: nedirektivna psihoterapija

Profesionalna članstva:
Član Društva psihologa Srbije
Predsednik gradske sekcije psihologa u 2 mandata od 1980.-1988. godine

Strani jezici: 
Ruski
Engleski

U Bel Medic-u može obavljati:
Psihološke preglede dece i odraslih, dijagnostika, savetovano psihološki terapijski rad.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.