internista hematolog

Prof. dr Ivo Elezović

 Ivo Elezović

internista hematolog

Prof. dr Ivo Elezović

Radno iskustvo
    -   Bel Medic
1977-2015.   Načelnik II odeljenja za mešovitu hematološku patologiju i poremećaje  hemostaze, Klinika za hematologiju, Klinički centar Srbije (KCS),  Beograd
1974. KBC Dr Dragiša Mišović


Obrazovanje
2002. Subspecijalizacija iz hematologije Medicinski fakultet u Beogradu
1994. Doktorska disertacija iz hematologije, Medicinski fakultet u Beogradu
1982. Specijalizacija iz Interne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu
1981. Magisterijum iz hematologije, Medicinski fakultet u Beogradu
1974. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Akademsko napredovanje
2007. Redovan profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2000. Vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1995. Docent, katedra Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1989. Asistent, katedra Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
Engleski

Stručna usavršavanja
1985. Stručno usavršavanje: St. Bartholomew's Hospital, London, Ujedinjeno kraljevstvo

Posebna sfera interesovanja:
Urođeni  i stečeni poremećaji hemostaze, tromboze, trombofilije, antitrombozno  lečenje i preoperativna priprema, trombocitopenije, anemije,  neutropenije i maligne hemopatije

Profesionalna članstva
Svetsko udruženje za hemofiliju
Evropska asocijacija hematologa
Internacionalno udruženje za trombozu i hemostazu
Udruženja hematologa Srbije
Udruženja za trombozu i hemostazu Srbije
Udruženje flebologa Srbije
Sekcije za hematologiju SLD

Nagrade
Redovan član Akademije medicinskih nauka SLD od 2010.
Nagrađen Plaketa i Povelja Srpskog lekarskog društva (SLD)

Publikacije
Objavio  preko 750 naslova i to 120 radova u časopisima indeksirani u CC i SCI,  90 u ostalim časopisima, 60 poglavlja u knjigama, udžbenicima i  monografijama i 480 izvoda u zbornicima inostranih i domaćih stručnih  sastanaka.

U Bel Medicu radi:
Specijalističke  i subspecijalističke preglede, punkcije kostne srži, biopsije kosti,  konsultativnu hematologiju i ekspertska mišljenja


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.