opšti hirurg

Dr Miroslav Cvetanović

 Miroslav Cvetanović

opšti hirurg

Dr Miroslav Cvetanović

Radno iskustvo:

  • Bel Medic
  • 2000. specijalista opšte hirurgije, šef odseka kolorektalne hirurgije, načelnik odeljenja dnevne bonice, , Kliničko bolnički centar Dr Dragiša Mišovic, Beograd
  • 1994. doktor medicine, Kliničko bolnički centar Dr Dragiša Mišovic, Beograd

Obrazovanje

  • Subspecijalizacija iz digestivnog sistema,polozen usmeni ispit,odbrana rada
  • 2000. Specijalizcija iz opste hirurgije
  • 1993. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Strani jezici: engleski

Posebna sfera interesovanja:

laparoskopska i opšta hirurgija digestivnog sistema

Dostignuća i priznanja:

koautor i autor vise radova iz oblasti opste i laparoskopske hirurgije

U Bel Medicu radi:

specijalističke preglede kao i operacije iz domena opšte i laparoskopske hirurgije


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.