neurohirurg

Dr sci. med. Nenad Živković

no profile

neurohirurg

Dr sci. med. Nenad Živković

Radno iskustvo

 • 01.09.2005.–01.05.2006.      Civilni vojni rok, odeljenje abdominalne hirurgije, KBC Bežanijska Kosa
 • 15.01.2009.–15.09.2011.      Lekar opšte prakse i lekar u službi kućnog lečenja, Dom Zdravlja „Milutin Ivković“, Beograd.
 • 15.01. - 14.04.2010.           Lekar opšte prakse , Specijalistička Ordinacija za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Kičma“ (Dr Goran Milojković)
 • Od oktobra 2009  Odeljenje neurohirurgije, KBC Zemun, Beograd
 • Februar 2013.              Klinički lekar-hospitant, odeljenje Neurohirurgije, Hellios Klinika, Berlin, Nemačka (Prof. Dr. Jürgen Kiwit)
 • 01.07.-15.07.2013    Klinički lekar-hospitant, Odeljenje Ortopedije i urgentne hirurgije, Helios Klinika, Rottweil, Nemačka (Prof. Dr. med. Stefan Esenwein)
 • Oktobar 2013     Klinički lekar-hospitant, Centar za operacije kičme i terapiju bola, St. Anna Klinika, Herne, Nemačka (Prof. Dr. med. Georgios Godolias)
 • od oktobra 2014. Profesor neurologije, Visoka medicinska škola – VISAN

U Bel Medicu radi

 • Aktivni učesnik kompletno endoskopskih i mikrohirurških procedura na kičmenom stubu, terapija bola

Strani jezici

 • Engleski
 • Nemački 
 • Francuski

Obrazovanje

 • 2014. Doktor medicinskih neuronauka, doktorska disertacija „Povezanost depresivnog poremećaja sa lokalizacijom, veličinom i patohistološkim nalazom tumora mozga“, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • od 2013. na specijalizaciji iz Neurohirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2007. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Posebna sfera interesovanja

 • Minimalno invazivne procedure u spinalnoj hirurgiji, endoskopija kičme, tubularne tehnike, invazivna infiltrativna terapija bola

Knjige i publikacije

 • Nenad Zivkovic „Brain tumors and depression“ Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland, 2014. ISBN: 978-3-659-59217-1; https://www.lap-publishing.com/
 • Nenad Zivkovic. Neurologija.Ton Plus, Belgrad 2015. ISBN: 978-86-87255-32-6
 • Više od 50 naučnih radova (pogledati na Pub Med-u.)

Profesionalna udruženja

 • Udruženje Neurohirurga Srbije

Stručna usavršavanja

 • Maj 2011. - 20. Međunarodni kurs za kompletno endoskopsku operaciju lumbalnog, torakalnog i vratnog dela kičme, Herne, Nemačka  
 • Februar 2013. - Klinički lekar-hospitant, odeljenje Neurohirurgije, Hellios Klinika, Berlin, Nemačka (Prof. Dr. Jürgen Kiwit)
 • 01.07.-15.07.2013. - Klinički lekar-hospitant, Odeljenje Ortopedije i urgentne hirurgije, Helios Klinika, Rottweil, Nemačka (Prof. Dr. med. Stefan Esenwein)
 • Oktobar 2013. - Klinički lekar-hospitant, Centar za operacije kičme i terapiju bola, St. Anna Klinika, Herne, Nemačka (Prof. Dr. med. Georgios Godolias)
 • Oktobar 2014. - Sertifikat “Wirbelsäulenchirurgie“, Salzburg, Österreich
 • Decembar 2015. - Zertifikat “Adult Deformity Surgeon Course“, Salzburg, Österreich
 • Avgust 2016. - Klinički lekar-hospitant, Centar za operacije kičme i terapiju bola, Helios  Klinika, Erfurt, Nemačka (Dr. med. Ali Ezzati)
 • Maj 2017. - Sertifikat “Allgemein Neurochirurgie“, Salzburg, Österreich

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.