dečji ortoped i traumatolog

Prof. dr Radivoj Brdar

 Radivoj Brdar

dečji ortoped i traumatolog

Prof. dr Radivoj Brdar

Radno iskustvo
1999.   -    Bel Medic
1978. šef dečje ortopedije i traumatologije i zamenik generalnog direktora, Univerzitetska dečja klinika u Beogradu

Obrazovanje
2007. Subspecijalizacija iz dečje ortopedije, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu
1992. Doktorat iz dečije ortopedije iz oblasti ortopedije dečijeg kuka, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu
1983. Specijalizacija iz dečje hirurgije, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu
1975. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu

Akademsko napredovanje
1998. redovni profesor, katedra Hirurgije, Medicinski fakulter Unverziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja u inostranstvu:
1990. Usavršavanje iz ortopedske hirurgije stopala kod dece  u Čikagu
1986. Usavršavanje u Kurganu, Rusija kod Profesora Ilizarova

Publikacije:
Objavio  je veliki broj radova i učestvovao na brojnim kongresima u zemlji i  inostranstvu. Listing publikacija pogledajte na PubMed-u.

Nagrade:
Dobitnik je nagrade ''Petar Kostić'' 1984. godine

Posebna intresovanja:
Lečenje bolesti dečijeg stopala i kuka
Lečenje deformiteta grudnog koša

U Bel Medic-u može obavljati:
Preglede  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvuk kukova kod dece,  ultrazvuk zgloba i mekih tkiva (Ahilove tetive), gipsanu imobizaciju,  lokalnu infiltraciju leka.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.