dečji ortoped i traumatolog

Prof. dr Radivoj Brdar

 Radivoj Brdar

dečji ortoped i traumatolog

Prof. dr Radivoj Brdar

Radno iskustvo

1999.   -    Bel Medic

1978. šef dečje ortopedije i traumatologije i zamenik generalnog direktora, Univerzitetska dečja klinika u Beogradu


Obrazovanje

2007. Subspecijalizacija iz dečje ortopedije, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu

1992. Doktorat iz dečije ortopedije iz oblasti ortopedije dečijeg kuka, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu

1983. Specijalizacija iz dečje hirurgije, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu

1975. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu


Akademsko napredovanje

1998. redovni profesor, katedra Hirurgije, Medicinski fakulter Unverziteta u Beogradu


Stručna usavršavanja u inostranstvu:

1990. Usavršavanje iz ortopedske hirurgije stopala kod dece  u Čikagu

1986. Usavršavanje u Kurganu, Rusija kod Profesora Ilizarova


Publikacije:

Objavio  je veliki broj radova i učestvovao na brojnim kongresima u zemlji i  inostranstvu. Listing publikacija pogledajte na PubMed-u.


Nagrade:

Dobitnik je nagrade ''Petar Kostić'' 1984. godine


Posebna intresovanja:

Lečenje bolesti dečijeg stopala i kuka

Lečenje deformiteta grudnog koša


U Bel Medic-u može obavljati:

Preglede  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvuk kukova kod dece,  ultrazvuk zgloba i mekih tkiva (Ahilove tetive), gipsanu imobizaciju,  lokalnu infiltraciju leka.


Copyright by Bel Medic 2017. All rights reserved.