internista gastroenterolog

Prof. dr Radoje Doder

 Radoje Doder

internista gastroenterolog

Prof. dr Radoje Doder

Radno iskustvo:

Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1990. godine, načelnik Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju od 2001.

U Bel Medic-u od 2009. godine


Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1984. godine

Specijalizacija iz interne medicine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1992. godine

Subspecijalizacija iz gastroenterologije na VMA 1996. godine

Magisterijum iz oblasti gastroenterologije sa temom » Achalasia-balon dilatacija kod tretmana achalasia« 1998. godine

Doktorat na temu «Tretman hemoklipsovima kod krvarećih ulkusa« 2001. godine


Stručna usavršavanja u inostranstvu:

Edukacija iz dijagnostike bolesti jetre i žučnih puteva u Belgiji 2003. godine


Publikacije:

Objavio oko 60 naučno-istraživačkih radova

Pogledajte PubMed listing publikacija


Dodatne aktivnosti:

Predsednik je udruženja za digestivnu endoskopiju


Posebna intresovanja:

ERCP dijagnostika (endoskopska retrogradna holangiopankreatografija), interventna endoskopija, dilatacije ahalazija


U Bel Medic-u može obavljati:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, gastroskopiju i kolonoskopiju u lokalnoj i opštoj anesteziji.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.