lekar opšte medicine, specijalizant urgentne medicine

Dr Vasilj Žmiko

no profile

lekar opšte medicine, specijalizant urgentne medicine

Dr Vasilj Žmiko

Radno iskustvo:

DZ Mladenovac - lekar  u Službi za lečenje odraslih (Opšta praksa) – 2004.

DZ Mladenovac – lekar u Službi za hitnu i neodložnu pomoć (Hitna pomoć) – 2005-2009.

OB BEL MEDIC 2009-2011.

DZ Mladenovac – lekar u Službi za hitnu i neodložnu pomoć ( Hitna pomoć) – od 2011.g.

Konsultant u Bel Medicu od 2012.

U Bel Medicu radi: 

Preglede  u KP i ordinaciji, EKG, plasiranje i zamenu urinarnih katetera,  bronhoaspiracije, transfuzije krvnih derivata u kućnim uslovima,  medicinsko obezbeđenje sportskih manifestacija  i transport vitalno  ugroženih pacijenata

Strani jezici: engleski

Obrazovanje:

Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu 2002.

Specijalizacija iz Urgentne medicine od 2014.

Posebna sfera interesovanja:

Prehospitalno zbrinjavanje pacijenta

Reanimacija vitano ugorženih bolesnika

Palijativna medicina  

Dostignuća i priznanja:

2. mesto na VI  Takmičenju ekipa HP  Srbije 2013.g.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.