internista pulmolog

Prof. dr Vesna Bošnjak Petrović

 Vesna Bošnjak Petrović

internista pulmolog

Prof. dr Vesna Bošnjak Petrović

Radno iskustvo:

    -      Bel Medic

2008.  Prodekan na Medicinskom fakultetu (za poslediplomsku nastavu).

2008.  Direktor Poliklinike Kliničkog centra Srbije i načelnik odeljenja, Institut za plućne bolesti, KCS

1994.  Redovni profesor na Katedri interne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

1977.   Asistent na Medicinskom fakultetu na predmetu Interna medicina

1968.  Doktor medicina, Interna B klinika, Klinički Centar Srbije (KCS)


Obrazovanje: 

1976. Doktorska teza iz pulmologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1984. Magistarska teza iz pulmologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1974.  Specijalisitički ispiti iz Interne medicine položila, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1966. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Jezici: 

Engleski


Dodatne aktivnosti:

Godine 1991. organizovala Školu astme za bolesnike.

Organizovala  brojne skupove namenjene lekarima-specijalistima, lekarima opšte prakse  i medicinskim sestrama i tehničarima. Stručni sastanci su održavani u  Srbiji (u Beogradu), u Republici Srpskoj i Crnoj Gori.


Naučni radovi i publikacije:

Dva  puta gost urednik u ediciji Acta Clinica Kliničkog centra Srbije  (glavni urednik akademik Dragan Micić): 2004. godine, na temu Hronična  opstruktivna bolest pluća, i 2007. godine, na temu Bronhijalna astma

Urednik  knjiga za poslediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu: „Nova  saznanja o astmi i hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća“, „Bolesti  pluća u trudnoći“, „ Pitanja i odgovori u vezi sa astmom“, „Akutna  stanja u pulmologiji“.

Sada je član uređivačkog odbora Respiratory Medicine i Pneumon (Grčkog torakalnog udruženja)

Autor mnogobrojnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima

Mentor 15 magistarskih teza, tri doktorske teze i više desetina radova iz uže specijalizacije


Usavršavanja u inostranstvu:

Usavršavala se u Londonu, Malmeu i Vašingtonu.


Posebna interesovanja:

Posebno  interesovanje: hronična nespecifična plućna oboljenja, hronična  opstruktivna bolest pluća, bronhijalna astma, respiratorna  insuficijencija, pneumonije.


U Bel Medic-u može obavljati:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih bolesnika i ispitivanje plućne funkcije (spirometriju).


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.