internista kardiolog

Mr sci. med Vojkan Čvorović

 Vojkan Čvorović

internista kardiolog

Mr sci. med Vojkan Čvorović

Radno iskustvo

2015.  -  Bel Medic (od 2001. konsultant)

1999.  Šef Odseka za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku Kardiološkog odeljenja, Klinično-bolnički Centar „Zemun“, Beograd

1991.  Kliničko- bolnički Centar “Dr Dragiša Mišović“, Beograd

 

Obrazovanje

2005. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1998. Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1991. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Stručno usavršavanje

2009. Usavršavanje iz Strain Rate Imaging-a na  Institute of Cardiology, Noninvasive Cardiology Department, Varšava, Poljska

2001. Kurs iz transezofagealne ehokardiografije, Budimpešta, Mađarska

2000. Kurs iz Strain Rate Imaging-a, Leuven, Belgija

 

Profesionalna članstva

Evropsko udruženje kardiologa

Evropsko ehokardiografsko udruženje

Američko ehokardiografsko udruženje

Udruženje kardiologa Srbije

Ehokardiografsko udruženje Srbije


Posebna interesovanja

Ehokardiografija, arterijska hipertenzija, ishemijska bolest srca, srčana  insuficijencija


Publikacije

Sedam (7) koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI.

Koautor u međunarodnoj monografiji Stress Echocardiography, 2010. Informa Healthcare USA, Inc.


U Bel Medic-u može obavljati:

kardiološke preglede, ultrazvučne preglede srca, ergometrijske testove, stres eho testove...


Copyright by Bel Medic 2017. All rights reserved.