internista kardiolog

Mr sci. med Vojkan Čvorović

 Vojkan Čvorović

internista kardiolog

Mr sci. med Vojkan Čvorović

Radno iskustvo
2015.  -  Bel Medic (od 2001. konsultant)
1999.  Šef Odseka za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku Kardiološkog odeljenja, Klinično-bolnički Centar „Zemun“, Beograd
1991.  Kliničko- bolnički Centar “Dr Dragiša Mišović“, Beograd

Obrazovanje
2005. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1998. Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1991. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručno usavršavanje
2009. Usavršavanje iz Strain Rate Imaging-a na  Institute of Cardiology, Noninvasive Cardiology Department, Varšava, Poljska
2001. Kurs iz transezofagealne ehokardiografije, Budimpešta, Mađarska
2000. Kurs iz Strain Rate Imaging-a, Leuven, Belgija

Profesionalna članstva
Evropsko udruženje kardiologa
Evropsko ehokardiografsko udruženje
Američko ehokardiografsko udruženje
Udruženje kardiologa Srbije
Ehokardiografsko udruženje Srbije

Posebna interesovanja
Ehokardiografija, arterijska hipertenzija, ishemijska bolest srca, srčana  insuficijencija

Publikacije
Sedam (7) koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI.
Koautor u međunarodnoj monografiji Stress Echocardiography, 2010. Informa Healthcare USA, Inc.

U Bel Medic-u može obavljati:
kardiološke preglede, ultrazvučne preglede srca, ergometrijske testove, stres eho testove...


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.