neurolog

Dr Boban Labović

 Boban Labović

neurolog

Dr Boban Labović

Radno iskustvo
2008.  -  Bel Medic (konsultant)
2003.  -  Vojnomedicinska akademija
2001.  Vojnomedicinski centar u Podgorici
2001.  Klinički centar Crne Gore u Podgorici

Obrazovanje
2007. specijalista neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1999. doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja
2009.  Škola za neuroangiologiju, Klinički centar Srbije, Vojnomedicinska  akademija, KBC ,,Dr Dragiša Mišović'' i specijalna bolnica ,,Sveti  Sava''
2007. Studijski boravak iz oblasti Parkinsonove bolesti i multiple skleroze, Grčka  
2006. Studijski boravak iz oblasti Parkinsonove bolesti i multiple skleroze,
Bugarska
2005. Studijski boravak iz oblasti Parkinsonove bolesti i multiple skleroze,
Bugarska

U Bel Medicu može obavljati:
Neurološke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, transkranijalni doppler glave i vrata


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.