Pregled neurologa

ŠTA JE PREGLED NEUROLOGA?

Pregled obavlja doktor  specijalista neurologije – neurolog, koji se bavi ispitivanjem i  lečenjem bolesti nervnog sistema- mozga, kičmene mozdine, perifernih  nerava i mišića. Pregled nije neprijatan niti bolan i obuhvata  ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled  kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje  mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta,  senzibiliteta i kontrole sfinktera. Traje oko 30 minuta.

Pregled obuhvata:

  • Anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama.
  • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
  • Osnovnu procenu psihičkih funkcija.
  • Neurološki pregled (fizikalni pregled koji obuhvata pregled kranijalnih  (moždanih) živaca, motornog dela nervnog sistema, senzornog dela  nervnog sistema, funkciju malog mozga i koordinaciju pokreta).
  • Savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o  eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, magnetna rezonanca (MRI), EEG,  EMNG…).

NAKON  NEUROLOŠKOG PREGLEDA

Odmah se možete vratiti uobičajenim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
6.600,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!