Pregled neurologa

Neurologija

ŠTA JE PREGLED NEUROLOGA?

Pregled obavlja doktor  specijalista neurologije – neurolog, koji se bavi ispitivanjem i  lečenjem bolesti nervnog sistema- mozga, kičmene mozdine, perifernih  nerava i mišića. Pregled nije neprijatan niti bolan i obuhvata  ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled  kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje  mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta,  senzibiliteta i kontrole sfinktera. Traje oko 30 minuta.

Pregled obuhvata:

  • Anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama.
  • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
  • Osnovnu procenu psihičkih funkcija.
  • Neurološki pregled (fizikalni pregled koji obuhvata pregled kranijalnih  (moždanih) živaca, motornog dela nervnog sistema, senzornog dela  nervnog sistema, funkciju malog mozga i koordinaciju pokreta).
  • Savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o  eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, magnetna rezonanca (MRI), EEG,  EMNG…).

NAKON  NEUROLOŠKOG PREGLEDA

Odmah se možete vratiti uobičajenim aktivnostima.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!