Spinalni centar

Centar za spinalnu hirurgiju Acibadem Bel Medica bavi se kompletnom dijagnostikom i najsavremenijim metodama lečenja oboljenja kičmenog stuba, i to: konzervativno, medikametozno, minimalno invazivnom terapijom bola, minimalno invazivnim operacijama kičme i klasičnom hirurgijom kao što je intraartikularna fuzija C1-C2 metoda po Magerl-Galliu. 

Centar je opremljen najsavremenijim aparatima za dijagnostiku: digitalnim rentgenom, multislajsnim skenerom, magnetnom rezonancom, EMNG i DEXA aparatom za merenje gustine kostiju. 

Jedna smo među retkim privatnim blonicama u kojoj se izvodi minimalno invazivna operacija diskus hernije, koja pacijentima omogućava brz oporavak, samo jedan dan u bolnici, minimalan postoperativni bol, minimalan rizik od infekcija i ubrzani proces rehabilitacije. 

U Acibadem Bel Medicu se prema svojim pacijentima odnosimo sa posebnom pažnjom i brigom pre, za vreme, ali i nakon lečenja. Imamo individualan pristup svakom pacijentu i pratimo ga od prvog pregleda do kraja rehbilitacije, pa i nakon tog perioda.

USLUGE:

 • Rentgenska dijanostika kičmenog stuba
 • Skenerska (MSCT) dijagnostika kičmenog stuba
 • Magnetna rezonanca ( NMR) kičmenog stuba
 • EMNG (elektromioneurografija) ruku ili nogu
 • Laboratorijske analize
 • DEXA (Osteodenzitometrija), procedura za merenje koštane gustine
 • Fizikalna terapija
 • Ortotička rehabilitacija
 • Minimalno invazivna terapija bola
  - periradikularne infiltracije
  - infiltracije malih zglobova
  - epiduralna terapija
 • Minimalno invazivne operacije kičmenog stuba
  - cervikalna mikrodiscektomija
  - mikrodiscektomija sa Metr-x sistemom
  - mimimalno invazivna fuzija -(Mini TLIF) lumbalnog dela kičme
  - lumbalna laminoforaminotomija sa Metr-x sistemom
  - termoablacija tumora Osteocool-om
  - perkutana vertebroplastika i kifoplastika kod oseteoporotičnih preloma kičme
  - minimalno invazivna korekcija kifoze kod višestrukih osteoporotičnih preloma
  - perkutana stabilizacija kičme kod preloma
 • Operacije kičmenog stuba
  - intraartikularna fuzija C1-C2 metodom po Magerl-Galliu
  - C1-C2 fuzija metodom po Harmsu
  - okcipitocervikalna fuzija kod reumatoidnog artritisa
  - vertebrektomija i implantacija zamenskog pršljena kod tumorskih, zapaljenskih bolesti i traume vratne, grudne i lumbalne kičme
  - operativna korekcija deformiteta kičme kod dece i odraslih (skolioza, kifoza, klizanja pršljena - spondilolisteza, hemivertebra)
  - implantacija proteza diska vratne kicme (ugradnja veštackog diska vratne kičme)
  - implantacija proteza diska lumbalne kicme (ugradnja veštackog diska vratne kičme)
  - operativno lecenje preloma vratne, grudne i lumbalne kičme

Fizikalna terapija

Magnetna rezonanca (NMR/MRI/MR)

Skener (msct)

ACIBADEM BEL MEDIC Spinalni centar

Nenad Živković
neurohirurg
Dr sci. med. Nenad Živković
Stanko Miličković
ortoped
Dr Stanko Miličković