Spinalni centar

Centar za spinalnu hirurgiju Bel Medica bavi se kompletnom dijagnostikom i najsavremenijim metodama lečenja oboljenja kičmenog stuba, i to: konzervativno, medikametozno, minimalno invazivnom terapijom bola, minimalno invazivnim operacijama kičme i klasičnom hirurgijom kao što je intraartikularna fuzija C1-C2 metoda po Magerl-Galliu. 

Centar je opremljen najsavremenijim aparatima za dijagnostiku: digitalnim rentgenom, multislajsnim skenerom, magnetnom rezonancom, EMNG i DEXA aparatom za merenje gustine kostiju. 

Jedna smo među retkim privatnim blonicama u kojoj se izvodi minimalno invazivna operacija diskus hernije, koja pacijentima omogućava brz oporavak, samo jedan dan u bolnici, minimalan postoperativni bol, minimalan rizik od infekcija i ubrzani proces rehabilitacije. 

U Bel Medicu se prema svojim pacijentima odnosimo sa posebnom pažnjom i brigom pre, za vreme, ali i nakon lečenja. Imamo individualan pristup svakom pacijentu i pratimo ga od prvog pregleda do kraja rehbilitacije, pa i nakon tog perioda.

USLUGE:

 • Rentgenska dijanostika kičmenog stuba
 • Skenerska (MSCT) dijagnostika kičmenog stuba
 • Magnetna rezonanca ( NMR) kičmenog stuba
 • EMNG (elektromioneurografija) ruku ili nogu
 • Laboratorijske analize
 • DEXA (Osteodenzitometrija), procedura za merenje koštane gustine
 • Fizikalna terapija
 • Ortotička rehabilitacija
 • Minimalno invazivna terapija bola
  - periradikularne infiltracije
  - infiltracije malih zglobova
  - epiduralna terapija
 • Minimalno invazivne operacije kičmenog stuba
  - cervikalna mikrodiscektomija
  - mikrodiscektomija sa Metr-x sistemom
  - mimimalno invazivna fuzija -(Mini TLIF) lumbalnog dela kičme
  - lumbalna laminoforaminotomija sa Metr-x sistemom
  - termoablacija tumora Osteocool-om
  - perkutana vertebroplastika i kifoplastika kod oseteoporotičnih preloma kičme
  - minimalno invazivna korekcija kifoze kod višestrukih osteoporotičnih preloma
  - perkutana stabilizacija kičme kod preloma
 • Operacije kičmenog stuba
  - intraartikularna fuzija C1-C2 metodom po Magerl-Galliu
  - C1-C2 fuzija metodom po Harmsu
  - okcipitocervikalna fuzija kod reumatoidnog artritisa
  - vertebrektomija i implantacija zamenskog pršljena kod tumorskih, zapaljenskih bolesti i traume vratne, grudne i lumbalne kičme
  - operativna korekcija deformiteta kičme kod dece i odraslih (skolioza, kifoza, klizanja pršljena - spondilolisteza, hemivertebra)
  - implantacija proteza diska vratne kicme (ugradnja veštackog diska vratne kičme)
  - implantacija proteza diska lumbalne kicme (ugradnja veštackog diska vratne kičme)
  - operativno lecenje preloma vratne, grudne i lumbalne kičme

Fizikalna terapija

Magnetna rezonanca (NMR/MRI/MR)

Skener (msct)

BEL MEDIC Spinalni centar

Nenad Živković
neurohirurg
Dr sci. med. Nenad Živković
Stanko Miličković
ortoped
Dr Stanko Miličković
Zdravko Poleksić
Specijalista ortopedije sa traumatologijom
Dr Zdravko Poleksić
ortoped
Dr Dušan Ćirović