Centar za bolesti dojke

Kada je reč o bolestima dojke, Acibadem Bel Medic pruža sve vrste usluga dijagnostike i lečenja. 

Kod nas svaka žena može da obavi preventivni klinički pregled (opipavanjem), ultrazvučne ili mamografske preglede i po potrebi nuklearnu magnetnu rezonancu (NMR). Preventivni pregledi se preporučuju svim ženama jednom godišnje (vrsta pregleda je određena najpre godinama žene), jer je ishod lečenja bolji ukoliko se rak dojke otkrije u ranoj fazi. 

Statistika je jednostavna: ukoliko se karcinom otkrije kada je manji od 15mm, izlečenje je moguće u 98% slučajeva, a u slučaju karcinoma većih od 2cm-limfni nodusi su pozitivni u 50-60% slučajeva, a tada je petogodišnje preživljavanje 60%.

Acibadem Bel Medic ima najsavremenije aparate za dijagnostiku: digitalni mamograf, ultrazvučni aparat, magnetnu rezonancu.  Koja metoda je najpouzdanija nije lako reći jer svaka ima svoje prednosti i ograničenja a nisu retki slučajevi da je za postavljanje dijagnoze neophodno primeniti sve tri. Odluka o vrsti pregleda je u nadležnosti radiologa. Na taj pregled je neophodno poneti kompletnu dokumentaciju (sve mamografske snimke/CD, ultrazvučne izveštaje, otpusne liste (ukoliko ih pacijentkinja poseduje)).

Acibadem Bel Medic poseduje „Hologic“-digitalni mamograf najnovije generacije, koji automatski podešava dozu zračenja na minimum, i to prema potrebama svake pacijentkinje individualno. Hologic daje snimke visoke rezolucije, pa samim tim je i veće pouzdanosti, što je preduslov za ranu detekciju najmanjih promena u dojci. Mamografija je “zlatni standard” najpouzdanija dijagnostička metoda za ranu dijagnostiku tumora dojke čija je tačnost 85-95%.

Mamografija postoji kao:

Skriningmamografija – mamografski pregled dojki kod žena koje nemaju tegobe ili promene na dojkama. Preporučuje  se da se prva mamografija uradi sa navršenih 40 godina života.

Dijagnostička mamografija - mamografski pregled dojki kod žena koje imaju tegobe ili kod kojih supalpatornim pregledom dojki ili ultrazvučnim snimanjem uočene određene promene.

U Acibadem Bel Medicu se vrši i ultrazvučni pregled dojki  savremenim aparatima sa dodatnim softverskim opcijama (npr. elastografija), u sklopu preventivnih pregleda od 25. godine života, jednom godišnje.

Magnetna rezonanca dojki je dopunska neinvazivna, nejonizujuća metoda gde se koristi kontrast u dijagnostici oboljenja dojki, a koja se primenjuje u specifičnim indikacijama.

Ukoliko se uoči promena u dojci, bilo kojom dijagnostičkom metodom, i u slučaju palpabilnog tumora, obavezno je uraditi punkciju ili biopsiju. Obično se vrše pod kontrolom ultrazvuka (nema zračenja, brza je, sve vreme se prati  igla za punkciju/biopsiju, dostupna je dojka i pazušna jama, komforna za pacijenta, bezbolna-radi se u lokalnoj anesteziji, ne zahteva pripremu,  nema značajnih komplikacija-osim hematoma na mestu uboda I tačna je).  Doslovno iz svake lezije viđene ultrazvukom se može i mora uzeti uzorak, tj izvršiti biopsija, obzirom da  ove procedure predstavljaju deo obaveznog svetskog  prekonzilijarnog ili preoperativnog algoritma u dijagnostici lezija u dojkama, jer  svaku leziju treba patohistološki verifikovati. Zašto? Vrši se precizna identifikacija tumora (benigno/maligno), a u slučaju malignih lezija se planira adekvatan tretman ili bioptiraju se promene dobroćudnog izgleda, jer postoje maligne promene benignog aspekta; ali i promene malignog tipa sa ciljem da utvrdi tip karcinoma i sledstveno adekvatan tretman.

Nakon sprovedene dijagnostike i definisanja prirode promene u dojci određuje se dalji tretman-pregledom hirurga onkologa i/ili konzilijarnim  pregledom.

U Centru za bolesti dojke u Acibadem Bel Medicu se hirurški leče i benigni procesi, tumori kao i kacinom dojke. 

Operativno (hiruško) lečenje tumora dojke izvodi se u lokalnoj anesteziji (ambulantno) ili u opštoj anesteziji u hospitalnim uslovima. Kod benignih tumora uklanja se samo tumor, a kod malignih se pored samog tumora uklanja delimično okolno zdravo žlezdano tkivo dojke (poštedna operacija) uz proveru potpazušnih limfnih zlezdi tokom same operacije. Na taj način utvrđuje se prisustvo ili odsustvo metastaza u njima I shodno tome radi odgovarajuća operacija. 

Ukoliko je neophodno kod karcinoma dojke se prema indikacijama ponekad mora odstraniti čitava dojka i sve potpazušne limfne žlezde istostrane pazušne jame.  Opseg operativnog lečenja karcinoma dojke se najčešće određuje pre same operacije, savremenim pristupom, zahvaljujući adekvatno sprovednoj dijagnostici, o čemu se se pacijent pravovremeno informiše.

Pored hiruškog lečenja u tretmanu karcionoma dojka se primenjuju i hemoterapije, zračne terapije i hormonsko lečenje. 

O tipu lečenja odlučuje konzilijum Centra za bolesti dojke Acibadem Bel Medica, sastavljen od iskusnih i edukovanih lekara usko specijalizovanih za bolesti dojke-onkohirurga, radiologa/radioterapeuta, medikalnog onkologa. Odluka o lečenju  karcinoma dojke je apsolutno individualizovana sa ciljem da se utvrdi najefikasiniji tretman za svaku pacijentkinju pojedinačno, savremenim pristupom prema najnovijim alogritmima referentnih senoloških medicinskih centara u svetu. 

Ukoliko se konzilijarno utvrdi da je  hemoterapija optimalni način lečenja (pre ili posle operacije karcinoma dojke), pacijentkinja je  prima u prijatnom ambijentu naše dnevne bolnice.

Na čelu tima Centra za bolesti dojke je prof. dr Miroslav Granić onkohirurg i prim. dr. sci. med. Magdalena Radović, radiolog koji blisko sarađuje sa timom internista medikalnih onkologa iz našeg Onkološkog centra.


USLUGE:

Ultrazvuk dojke

Mamografija

Magnetna rezonanca


Operacije dojke

Onkologija

ACIBADEM BEL MEDIC Centar za bolesti dojke

Zoran Tomašević
internista onkolog
Prim. dr sci. med. Zoran Tomašević
Miroslav Granić
onkohirurg
Prof. dr Miroslav Granić
Magdalena Radović
radiolog
Prim. dr sci.med. Magdalena Radović
Marko Buta
onkohirurg
Doc. dr sci. med. Marko Buta
Igor Spurnić
opšti hirurg
Ass. dr Igor Spurnić
Lana Ilić -Todorić
radiolog
Dr Lana Ilić -Todorić
Marija Karabašević
radiolog
Dr Marija Karabašević
Nadežda Pavlović
radiolog - subspecijalista onkolog
Dr Nadežda Pavlović
Zafir Murtezani
MEDIKALNI ONKOLOG
Dr sc med Zafir Murtezani
MEDIKALNI ONKOLOG
Dr sci. med. Zoran Andrić
Vladimir Kovčin
MEDIKALNI ONKOLOG
Prof. dr Vladimir Kovčin