Onkologija

RANA DIJAGNOSTIKA

Rana dijagnostika karcinoma grlića materice: 

 • Papanicolaou test
 • Ginekoloki pregled
 • Kolposkopija

Rana dijagnostika karcinoma dojke:

 • Palpatorni pregled dojki
 • Mamografija
 • Ultrazvuk dojki

Rana dijagnostika karcinoma debelog creva: 

 • FOBT – pregled stolice na skriveno krvarenje
 • Kolonoskopija

Rana dijagnostika karcinoma prostate:

 • Pregled urologa
 • PSA – prostatični tumor marker
 • Urološki ultrazvuk

Rana dijagnostika karcinoma kože:

 • Dermatoskopija


KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA:

Laboratorijska dijagnostika urina i krvi :

 • Hematološke, biohemijske analize
 • Tumor markeri
 • Genetske analize: BRCA 1, BRCA 1

Rentgen dijagnostika

 • Rentgenski snimci 
 •  11 snimaka za onkološki konzilijum
 • Mamografija

Endoskopska dijagnostika:

 • Gastroskopija (EGDS)
 • Kolonoskopija
 • Bonhoskopija

Ultrazvučna dijagnostika

Multislajsna skenerska dijagnostika

Nuklearna magnetna rezonancija ( NMR/MRI)

Biopsija tumora 

 • Endoskopska biopsija
 • Klasična-„operativna“ biopsija
 • Laparoskopska biopsija
 • Biopsija koštane srži i aspiraciona punkcija koštane srži

Histopatološka dijagnostika 

 • Standardna obrada tkiva
 • Imunohistohemijska obrada
 • Ex tempore biopsija


Onkološki konzilijum

Članovi:

 • operator ( hirurg/ginekolog/urolog)
 • internista – onkolog
 • radiolog – radioterapeut


HIRURŠKO LEČENJE

 • Hirurškolečenje karcinoma dojke
 • Hirurško lečenje karcinoma debelog creva
 • Hirurško lečenje karcinoma kože
 • Hirurško lečenje karcinoma prostate, mokraćne bešike, bubrega i testisa
 • Hirurško lečenje ginekoloških karcinoma (jajnika, cerviksa, endometrijuma)
 • Konizacija – lečenje Carcinoma in situ grlića materice
 • Hirurško lečenje karcinoma štitaste žlezde


ANTITUMORSKA TERAPIJA LEKOVIMA

 • Hemioterapija
 • Hormonskaterapija
 • Terapija biološkim lekovima

Podrazumeca primenu lekova (jednog ili kombinacije više lekova ) pod nadzorom onkologa. 

Primena ove terapije je mogućna preko „Port-a-Cath“ sistema

PALIJATIVNO LEČENJE – lečenje teško obolelog pacijenta

 • Suportivna terapija 
 • Terapija bola
 • Nega 
 • Fizikalna terapija
 • Psiholška podrška 

Usluge

BEL MEDIC Onkologija

Nevena Sečen
INTERNISTA PULMOLOG I ONKOLOG
Prof. dr Nevena Sečen
MEDIKALNI ONKOLOG
Dr sc med Zafir Murtezani
MEDIKALNI ONKOLOG
Dr sci. med. Zoran Andrić
Vladimir Kovčin
MEDIKALNI ONKOLOG
Prof. dr Vladimir Kovčin
Nenad Milanović
INTERNISTA - HEMATOONKOLOG
Dr Nenad Milanović
MEDIKALNI ONKOLOG
Dr Vladimir Vukov
Vladimir Stefanović
specijalizant onkologije
dr Vladimir Stefanović
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!