Osiguranja

Bel Medic ima ugovore o direktnom plaćanju sa više stranih osiguravajućih kompanija: Allianz, Uniqa, Generali, Wiener Stadtische, Global Benefits Group, Cigna, David Shield, GMC, Services, AP Companies, Atena, IMG, Mobility Saint Honore, MetLife, CEGA, AXA PPP, Triglav , Dunav. Pacijenti osigurani kod ovih kuća ne plaćaju direktno Bel Medicu, već Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača. Ugovore o direktnom plaćanju, u slučajevima kad osiguranje pošalje garanciju plaćanja, Bel Medic ima i sa medicinskim asistencijama: SOS International, Assistance Coris, Helix i BalkanWide Assistance, Europ Assistance.

Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Allianz osiguranjemBel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Global Benefits Group osiguranjemBel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Cigna osiguranjem
Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa DavisShield osiguranjemBel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Bupa osiguranjem Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Henner osiguranjem
Pacijentima osiguranim kod Wiener Stadtishe, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravačaPacijentima osiguranim kod SOS International, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravačaPacijentima osiguranim kod MSH International, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača
Pacijentima osiguranim kod UNICA kompanije, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravačaPacijentima osiguranim kod Generali osiguranja, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravačaPacijentima osiguranim kod AP Companies, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača
Pacijentima osiguranim kod Met Life kompanije, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravačaPacijentima osiguranim kod Aetna kompanije, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača
Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Coris Assistance osiguranjem
Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Dunav osriguranjem


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!