Osiguranja

Acibadem Bel Medic ima sklopljene ugovore o direktnom plaćanju sa više stranih i domaćih osiguravajućih kompanija: Allianz, Uniqa, Generali, Wiener Stadtische, Global Benefits Group, Cigna, David Shield, GMC, Savitar Group, Services, AP Companies, Atena, IMG, Mobility Saint Honore, MetLife, CEGA, AXA PPP, Triglav i Dunav.

Važno je znati da pacijenti osigurani kod ovih kuća ne plaćaju direktno Acibadem Bel Medicu, već refundiramo troškove lečenja od osiguravača. Ugovore o direktnom plaćanju, u slučajevima kad osiguranje pošalje garanciju plaćanja, Acibadem Bel Medic ima i sa medicinskim asistencijama: SOS International, Assistance Coris, Helix i BalkanWide Assistance, Europe Assistance.

Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Allianz osiguranjem
Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Global Benefits Group osiguranjem
Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Cigna osiguranjem
Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa DavisShield osiguranjem
Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Bupa osiguranjem
Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Henner osiguranjem
Pacijentima osiguranim kod Wiener Stadtishe, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača
Pacijentima osiguranim kod SOS International, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača
Pacijentima osiguranim kod MSH International, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača
Pacijentima osiguranim kod UNICA kompanije, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača
Pacijentima osiguranim kod Generali osiguranja, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača
Pacijentima osiguranim kod AP Companies, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača
Pacijentima osiguranim kod Met Life kompanije, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača
Pacijentima osiguranim kod Aetna kompanije, Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača
Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Coris Assistance osiguranjem
Bel Medic ima ugovor o direktnom plaćanju sa Dunav osriguranjem