Centar za bolesti srca

Acibadem Bel Medic Centar za bolesti srca okuplja tim vrhunskih kardiologa sa međunarodnim iskustvom i visokom stručnom reputacijom. Jedan je od najsavremenije opremljenih centara za kompletnu dijagnostiku i lečenje kardiovaskularnih bolesti u Srbiji.

Jedina smo privatna ustanova u Srbiji u kojoj se radi i neurokardiološka dijagnostika, čime se zaokružuje lanac svih dijagnostičkih procedura koje se primenjuju u savremenoj kardiologiji.

Pored kompletne neinvazivne dijagnostike, Acibadem Bel Medic poseduje i angio salu za koju, prema svetskim kriterijumima, takođe možemo reći da je u ovom trenutku najsavremenija i najkvalitetnija u zemlji i regionu.

NAČELNIK CENTRA ZA BOLESTI SRCA

Načelnik centra za bolesti srca Acibadem Bel Medica je mr. sci. med. dr Bojan Ilisić, jedan od vodećih stručnjaka u oblasti interventne kardiologije.

Ekspert je za radijalni pristup (pristup srcu kroz arterije ruke), kompleksne perkutne koronarne intervencije i zamene aortnog zalistka perkutanom metodom.

Tokom dugogodišnjeg rada i usavršavanja u zemlji i inostranstvu (između ostalog u elitnoj kraljevskoj bolnici Amiri Hospital, Sabah Al Ahmed Cardiac Center u Kuvajtu), dr Ilisić je obavio više od 5.000 intervencija na srcu i krvnim sudovima.


Kardiologija

Interventna kardiologija

ACIBADEM BEL MEDIC Centar za bolesti srca

Bojan Ilisić
internista kardiolog
Mr sci. med. dr Bojan Ilisić
Vojkan Čvorović
internista kardiolog
Mr sci. med. dr Vojkan Čvorović
Dejan Vukajlović
internista kardiolog
Dr sci. med. Dejan Vukajlović
Nenad Ratković
internista kardiolog
Doc. dr sci. med. Nenad Ratković
Radoslav Romanović
internista kardiolog
Doc. dr Radoslav Romanović
Nemanja Đenić
internista kardiolog
Doc. dr sci. med. Nemanja Đenić
Dejan Kojić
internista kardiolog
Dr Dejan Kojić
Sanvila Stankov
internista kardiolog
Dr Sanvila Stankov
internista
Dr Srđan Kafedžić
internista kardiolog
Prim Dr Maja Nikolić - Despotović
Dragana Bojić
internista kardiolog
Doc. dr sci. Dragana Bojić
Milić Marković
internista kardiolog
Dr Milić Marković
Veljko Milić
internista kardiolog
Dr Veljko Milić
Slobodan Nikitović
internista kardiolog
Dr Slobodan Nikitović