internista kardiolog

Doc. dr sci. med. Nenad Ratković

Nenad Ratković

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic radi:

Kardiološke  preglede , ultrazvuk srca, test opterećnja srca, farmakološki  (dobutaminski) stres test, holter EKG, holter Krvnog pritiska,  konsultacije o i lečenje srčanih aritmija

Radno mesto / Radno iskustvo:

1993. - Vojnomedicinska akademija Beograd

Obrazovanje:

Od 2016. Docent na Medicinskom fakultetu VMA

Godine 2010. Doktor nauka iz oblasti kardiologija

Godine 2005. Subspecijalizacija iz oblasti kardiologija

Godine 2001. Magistar iz oblasti kardiologija

Godine 1997. Specijalizacija interne medicine

Medicinski fakultet 1986.

Načelnik Odeljenja urgentne kardiologije VMA

Profesionalna članstva:

Član Upravnog odbora Udruženja koronarnih jedinica Srbije

Strani jezici:

Francuski

Posebna sfera interesovanja:

Ishemijska bolest srca i aritmije srca ( Infarkt miokarda, angina pektoris,, fibrilacija atrija i dr. )

Dostignuća i priznanja:

Autor i koautor više od 30 radova indeksiranih u SCI i CC