Cenovnik

Naziv pregleda Cena
Pregled lekara specijaliste 6.600,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste (do 2 nedelje od 1. pregleda) 5.000,00
Pregled lekara opšte medicine 4.600,00
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 3.600,00
Pregled lekara noću, 22-06h 8.600,00
Kontrolni pregled lekara noću, 22-06h 6.600,00
Proktološki pregled noću, 22-06h 9.000,00
Dermatološki pregled Prof. dr Miloša Nikolića 12.000,00
Kontrolni pregled Prof. dr Miloša Nikolića 6.800,00
Konsultativni pregled Prof. dr Ljiljane Medenice pred dermatokozmetiku 0,00
Specijalistički pregled Prof. dr Ljiljane Medenice 8.000,00
Kontrolni pregled Prof. dr Ljiljane Medenice 6.000,00
Specijalistički pregled Prof. dr Zorice Živković 8.000,00
Specijalistički pregled Prof. dr Jagode Jorge 12.800,00
Specijalistički pregled Prof. dr Božine Radevića 8.800,00
Specijalistički pregled Prof. dr Mirjane Bogić 10.000,00
Specijalistički pregled dr Nataše Cerovac 8.000,00
Specijalistički pregled dr Nenada Milanovića 10.000,00
Specijalistički pregled Prof. dr Nikole Dimitrijevića 8.000,00
Specijalistički pregled Prof. Ivo Elezović 8.000,00
Specijalistički pregled Prof. dr Nedeljka Radlovića 8.000,00
Specijalistički pregled dr Branko Krajnović 8.000,00
Kontrolni pregled dr Branko Krajnović 6.000,00
Pregled dr Dejan (V.) Kojić - aritmolog 8.000,00
Pregled subspecijaliste endokrinologa Prof. dr Mirjane Šumarac 8.000,00
Pregled subspecijaliste endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlezde -Prof. dr Mirjana Šumarac 12.000,00
Konsutacija u vezi planiranja porodice/tumačenje rezultata/dokumentacije. 5.000,00
Pregled i ekspertsko mišljenje subspecijaliste / drugo mišljenje 8.000,00
Onkološki pregled 8.000,00
Onkološki konzilijum (3 člana) 28.000,00
Onkološki konzilijum (4 člana) 40.000,00
Pregled logopeda 4.600,00 - 7.500,00
Pregled lekara specijaliste za ishranu 6.600,00
Proktološki pregled sa anoskopijom 7.000,00
Pregled za vakcinaciju sa davanjem + cena vakcine 3.600,00

Naziv pregleda Cena
SARS-CoV-2 Seroloski test IgM At (CMIA) 2000
SARS-CoV-2 serološki test IgG At SPIKE (CMIA) 2000

Naziv pregleda Cena
Video konsultacija – Dr Branko Krajnović specijalista ortopedske hirurgije 8.000

Naziv pregleda Cena
Pregled lekara specijaliste u kućnoj poseti (od 7 do 22h) 14.000,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste u kućnoj poseti (od 7 do 22h) 10.000,00
Pregled lekara noću u kućnoj poseti (od 22h do 7h) 18.400,00
Pregled lekara noću u kućnoj poseti (od 22h do 7h) - prigradsko naselje 24.000,00
Pregled lekara opšte prakse u kućnoj poseti 12.000,00
Pregled lekara u kućnoj poseti danju - prigradsko naselje 20.000,00
Kontrolni pregled lekara u kućnoj poseti - prigradsko naselje 14.400,00
Pregled urologa u kućnoj poseti sa plasiranjem katetera 15.400,00
Pregled urologa u kućnoj poseti sa plasiranjem katetera - prigradsko naselje 19.800,00
RTG SNIMAK U KUĆNOJ POSETI 20.000,00
RTG SNIMAK U KUĆNOJ POSETI NOĆU (od 22h do 7h) 26.000,00
RTG DODATNI SNIMAK U KUĆNOJ POSETI 2.500,00
RTG DODATNI SNIMAK U KUĆNOJ POSETI NOĆU (od 22h do 7h) 4.000,00
RTG SNIMAK U KUĆNOJ POSETI - Prigradsko naselje 30.000,00
Ultarzvuk abdomena u kućnoj poseti 16.000,00
Ultarzvuk abdomena u kućnoj poseti noću (od 22h do 7h) 20.000,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om u kućnoj poseti 18.000,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om u kućnoj poseti - prigradsko naselje 24.000,00
Ginekološki ultrazvuk u kućnoj poseti 16.000,00
Ginekološki Ultrazvuk u kućnoj poseti - prigradski naselje 18.000,00
Kućna poseta psihijatra sudskog veštaka (za testament) 18.000,00

Naziv pregleda Cena
Davanje intramuskularne injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 3.400,00
Davanje intramuskularne injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji, noću (od 22 - 07h) 4.200,00
Davanje intravenske injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 3.400,00
Infuzija u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 5.200,00
Infuzija u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji - prigradsko naselje 8.600,00
Zamena urinarnog katetera (ili ispiranje) u kućnoj poseti - tehničar 5.000,00
Zamena urinarnog katetera (ili ispiranje) u kućnoj poseti - tehničar - prigradsko naselje 7.000,00
Klizma u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 5.400,00
Klizma u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji noću (od 22 - 07h) 6.600,00
Fizikalna terapija - 1 tretman u kućnim uslovima 6.600,00
Previjanje rane u kućnoj poseti (medicinska sestra) 5.800,00

Naziv pregleda Cena
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom 8.000,00
Digitalna mamografija sa tomosintezom plus ultrazvuk dojki 10.800,00

Naziv pregleda Cena
RTG snimak (od 7 do 22h) 2.800,00
RTG snimak kao drugi 07- 22h 1.800,00
RTG snimak noću (22 - 07h) prvi snimak 5.000,00
RTG snimak kao drugi snimak noću (22 – 07h) 3.000,00
RTG snimak - 11 snimaka za onkološki konzilijum 14.000,00
RTG ramena 3.800,00
RTG lakta 3.800,00
RTG ručnog zgloba 3.800,00
RTG kolena ( jedan zglob) 3.800,00
RTG skočnog zgloba 3.800,00

Naziv pregleda Cena
Ultrazvuk abdomena 6.600,00
Ultrazvuk abdomena noću (od 22h - 7h) 8.600,00
Elastografija jetre 15.000,00
Ultazvuk štitaste žlezde/vrata 6.600,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om 6.800,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om kod dece 7.400,00
Ultrazvuk srca sa Dopplerom noću u okviru pregleda (od 22h - 7h) 8.600,00
Ultrazvuk dojki 6.600,00
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 6.600,00
Ultrazvuk zgloba 6.600,00
Ultrazvuk Ahilove tetive 6.600,00
Ultrazvuk glave (CNS) kod dece 6.600,00
Ultrazvuk kukova kod dece 6.600,00
Ultrazvuk skrotuma (testisa) 6.600,00
Ultrazvuk abdomena i skrotuma (testisa) 8.200,00
Transrektalni ultrazvuk prostate 8.500,00
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om renalnih arterija 8.000,00
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om venae portae 6.800,00
Ginekološki ultrazvuk 6.600,00
Ginekološki ultrazvuk noću (od 22h - 7h) 8.600,00
Folikulometrija 12.200,00
4D ginekološki ultrazvuk   12.200,00
Ultrazvuk ginekološki sa merenjem nuhalne translucence (vratnog nabora ploda) 8.000,00
Morfološki ("ekspertski") ultrazvuk u trudnoći 12.200,00
Fetalna doppler ehokardiografija (jednoplodna trudnoća) 12.600,00
Doppler krvnih sudova obe noge 6.800,00
Doppler krvnih sudova obe ruke 6.800,00
Dopler krvnih sudova vrata 6.800,00
Transkranijalni Doppler (TCD) 6.800,00
TCD + Doppler krvnih sudova vrata 11.200,00
Doppler abdominalne aorte 6.800,00

Naziv pregleda Cena
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) temporalne kosti bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) temporalne kosti sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) vrata bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) vrata sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) grudnog koša bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) grudnog koša sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrastom 12.000,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) male karlice bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) male karlice sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) kolena ili ramena bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) kolena ili ramena sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) nadlaktice bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) nadlaktice sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) podlaktice bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) podlaktice sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) šaka ili stopala bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) šaka ili stopala sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) zgloba /ručnog ili skočnog bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) zgloba /ručnog ili skočnog sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) potkolenica bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) potkolenica sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) kostiju lica i sinusa bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) kostiju lica i sinusa sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) kukova ili karlice bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) kukova ili karlice sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) male karlice bez kontrasta (mokraćna bešika i genitalije) 12.000,00
SKENER (MSCT) male karlice sa kontrastom (mokraćna bešika i genitalije) 14.000,00
SKENER (MSCT) abdomena i male karlice 22.000,00
SKENER (MSCT) toraks + abdomen + mala karlica sa kontrastom 26.000,00
SKENER (MSCT) abdomen + mala karlica + kolonografija 30.000,00
SKENER (MSCT) vratne kičme bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) vratne kičme sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) torakalne kičme bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) torakalne kičme sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) lumbalne kičme bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) lumbalne kičme sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) bez kontrasta 20.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) sa kontrastom 22.000,00
SKENER (MSCT) kompletne kičme (3 segmenta) sa kontrastom 26.000,00
SKENER (MSCT) koronarografija 28.000,00
Kalcijumski skor 11.000,00
SKENER (MSCT) angiografija glave 16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija vrata 16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija glave i vrata 24.000,00
SKENER (MSCT) angiografija grudnog koša 16.000,00
SKENER (MSCT) pulmoangiografija 16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena 18.000,00
SKENER (MSCT) angiografija male karlice 16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta 16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija sa flebografijom 30.000,00
SKENER (MSCT) angiografija  2 segmenta 24.000,00
SKENER (MSCT) angiografija  3 segmenta 30.000,00
SKENER (MSCT) angiografija  4 segmenta 36.000,00
SKENER (MSCT) angiografija  5 segmenata 42.000,00
SKENER (MSCT) angiografija cerebralne/vrat/aorta/stopala i ruke 16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena i male karlice 24.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta 26.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta, aorte i male karlice 30.000,00
SKENER (MSCT) aortografija (torakalna + abdominalna aorta) 20.000,00
SKENER (MSCT) aortografija: torakalne aorte ILI abdominalne aorte 16.000,00
Pulmoangiografija + CT grudnog koša 24.000,00
Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice 26.000,00
SKENER (MSCT) koronarografija + angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta 50.000,00
SKENER (MSCT) kolonografija - "virtuelna kolonoskopija" 26.000,00
SKENER (MSCT) kolonografija kod dece 26.000,00
SKENER (MSCT) bronhografija 26.000,00
SKENER (MSCT) enterografija - CT enterokliza 26.000,00
SKENER (MSCT) urografija 26.000,00
Opis donetog CT-a - 1 segment 8.000,00
Opis donetog CT-a - 2 ili više segmenata 16.000,00
Štampanje CT snimka 900,00
Ekspertski pregled dr Branislava Lukača - jedan segment 25.100,00
Ekspertski pregled dr Branislava Lukača - dva segmenta 30.300,00
Ekspertski pregled dr Branislava Lukača - tri segmenta 32.900,00
Dodatak za noćni CT ( skener) bez kontrasta ( od 23 h – 07h ) 6.000,00
Dodatak za noćni CT ( skener) sa kontrastom ( od 23 h – 07h ) 7.000,00

Naziv pregleda Cena
Magnetna rezonanca glave (endokranijuma) 14.000,00
Magnetna rezonanca hipofize 14.000,00
Magnetna rezonanca cervikalne kičme 14.000,00
Magnetna rezonanca torakalne kičme 14.000,00
Magnetna rezonanca lumbosakralne kičme 14.000,00
Magnetna rezonanca dojki 19.500,00
Magnetna rezonanca grudnog koša 14.000,00
Magnetna rezonanca abdomena bez kontrasta 14.000,00
Magnetna rezonanca male karlice 14.000.00
MRCP - magnetna rezonanca holangiopankreatografija 24.000,00
Magnetna rezonanca enterografija 60.000,00
Magnetna rezonanca urografija 14.000,00
Magnetna rezonanca pojedinačnih zglobova ili delova ekstremiteta 14.000,00
Magnetna rezonanca venografija krvnih sudova vrata bez kontrasta 14.000,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom arterija glave bez kontrasta 24.000,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom i venografijom bez kontrasta 36.000,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa venografijom venskih sinusa glave bez kontrasta 24.000,00
Magnetna rezonanca dodatak za noć, 22-07h 7.000,00
Magnetna rezonanca kontrast 6.000,00
Magnetna rezonanca kontrast - Primovist 25.000,00
Interpretacija donetog snimka NMR - 1 segment / PET CT-a 10.000,00
Dodatak za intravensku sedaciju kod dece 15.500,00

Naziv pregleda Cena
Davanje intramuskularne injekcije u ordinaciji 1.600,00
Davanje intramuskularne injekcije Penicilina ili Longaceph-a u ordinaciji 2.000,00
Davanje intravenske injekcije u ordinaciji 1.800,00
Intravenska infuzija u ordinaciji 4.000,00
Intravenska infuzija kod dece (do 4 sata) u ordinaciji 4.800,00
Infuzija preparata gvožđa u ordinaciji 7.800,00
Infuzija Metilprednizolonom (pulsna terapija) u ordinaciji 7.000,00
Infuzija Zometa-e u ordinaciji 7.800,00
Inhalacija u ordinaciji 1.400,00
Transfuzija derivata krvi (usluga davanja) u ordinaciji 16.000,00
Citostatska infuzija u ordinaciji 18.000,00
Plasiranje urinarnog katetera u ordinaciji 3.400,00
Klizma u ordinaciji 4.000,00
Infiltracija ("blokada") 4.000,00
Previjanje rane u ordinaciji 3.800,00
Obrada male opekotine 10.000,00
Obrada velike opekotine 20.000,00

Naziv pregleda Cena
Pregled reumatologa 6.600,00
Rendgensko snimanje kostiju, zglobova i kičme (1. snimak) 2.800,00
Rendgensko snimanje kostiju, zglobova i kičme (2. i svaki sledeći snimak) 1.800,00
Ultrazvuk zgloba 6.600,00
DEXA – merenje koštane gustine 4.400,00 / 8.000,00 sa pregledom fizijatra
Kapilaroskopija - samostalno 6.400,00
Kapilaroskopija u okviru pregleda 4.000,00
NMR (magnetna rezonanca) zgloba ili kičme (bez kontrasta) 14.000,00
Test salivacije 3.000,00
Schirmerov test 1.800,00

Naziv pregleda Cena
Pregled endokrinologa 6.600,00
Ultrazvuk štitaste žlezde 6.600,00
Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) 12.400,00
Test opterećenja šećerom (OGTT) 2.000,00 – 9.000,00

Naziv pregleda Cena
Onkološki pregled 8.000,00
Onkološki konzilijum (3 člana) 28.000,00
Onkološki konzilijum (4 člana) 40.000,00
RTG snimak - 11. snimaka za onkološki konzilijum 14.000,00
Ultrazvuk dojki 6.600,00
Mamografija 6.400,00
NMR (magnetna rezonanca) dojki 19.500,00
Bimanuelni palpatorni pregled dojki
Gastroskopija (EGDS) u lokalnoj anesteziji 14.000,00
Gastroskopija (u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji) 26.000,00
Kolonoskopija 18.000,00
Kolonoskopija u opštoj anesteziji 30.000,00
PSA (tumor marker za prostatu) 1.200,00 + 500,00
Biospija prostate (TRUS biopsija prostate) 35.000,00
Plasiranje Port-A-Cath sistema u lokalnoj anesteziji 103.500,00
Hemioterapija

Naziv pregleda Cena
Pregled nefrologa 6.600,00
Ultrazvuk bubrega i mokraćovoda 6.600,00
Kolor dopler bubrežnih arterija 8.000,00
Intravenska pijelografija (IVP) 16.000,00
MSCT (skenerska) urografija 26.000,00
NMR (MRI) urografija 28.000,00
Biopsija bubrega 66.000,00

Naziv pregleda Cena
Pregled očnog lekara 6.600,00
Širmerov test 1.800,00
Kompjuterizovana perimetrija - određivanje širine vidnog polja 2.400,00 po oku
OCT makule ( žute mrlje) i očnog živca - samostalno 7.000,00
OCT makule ( žute mrlje) i očnog živca - u nastavku oftalmološkog pregleda 5.000,00
OCT papile očnog živca 7.000,00
OCT papile očnog živca u nastavku oftalmološkog pregleda 5.000,00
FAF (Fundusautofluorescenca) 5.000,00
Biometrija (određivanje IOL-a) 6.400,00
Fluoresceinska angiografija - FAG 12.000,00
Topografija rožnjače (kornealna topografija) 3.000,00
Ultrazvuk oka 6.400,00
Pregled oftalmologa za kataraktu sa ultrazvukom oka i biometrijom 8.000,00
Pahimetrija 3.000,00

Naziv pregleda Cena
Lumbalna punkcija 15.000,00
Biopsija jetre 51.600,00

Naziv pregleda Cena
Pregled neurologa 6.600,00
Elektroencefalografija (EEG) - kod odraslih 12.400,00
Elektroencefalografija (EEG) - kod dece 14.000.00
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne) deprivacije spavanja – odrasli 14.000,00
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne/parcijalne) deprivacije spavanja – deca 16.000,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - odrasli 50.200.00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - deca 53.800.00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - odrasli 56.800.00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - deca 61.000.00
Elektromioneurografija ruku (EMNG) 12.400,00
Elektromioneurografija nogu (EMNG) 12.400,00
VEP - vizuleni evocirani potencijali 12.000,00
SSEP - somatosenzorni evocirani potencijali 12.000,00
Ultrazvuk mozga (CNS) kod dece 6.600,00
Dopler krvnih sudova vrata 6.800,00
Dopler krvnih sudova glave (Transkranijalni kolor dopler- TCD) 6.800,00
Doppler krvnih sudova vrata + TCD 11.200,00
Skener (CT/MSCT) glave bez kontrasta 12.000,00
Skener (CT/MSCT) glave sa kontrastom 14.000,00
CT / MSCT angiografija glave 16.000,00
Magnetna rezonanca (NMR/MR) glave bez kontrasta 14.000,00
NMR/MR angiografija glave 12.000,00
Dodatak za kontrast na magnetnoj rezonanci 6.000,00
Magnetna rezonanca (NMR/ MR) kičme - jedan segment kičme 12.000,00
Lumbalna punkcija 15.000,00

Naziv pregleda Cena
Pregled kod prof. dr Ljiljane Medenice 8.000
Dermatološki pregled 6.600,00
Dermatološki pregled - Prof. dr Miloš Nikolić 12.000,00
Dermatološki pregled - Prof. dr Ljiljana Medenica 8.000,00
Konsultativni pregled Prof. dr Ljiljane Medenice pred dermatokozmetiku Gratis
DERMATOSKOPIJA - samostalno 6.600,00
MELANOSKOPIJA 8.500,00
PATCH TEST (Epikutane probe) 14.000,00
ALERGOLOŠKE kožne probe - inhalacioni alergeni 4.000,00
ALERGOLOŠKE kožne probe - nutritivni alergeni 4.000,00
BIOPSIJA KOŽE 10.000,00
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - mali broj promena 3.600,00
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - veći broj promena 5.500,00
Radiotalasi-koža - mali broj promena 8.000,00
Radiotalasi-koža - srednji broj promena 12.000,00
Radiotalasi-koža - veći broj promena 18.000,00
Tretman IQ plazmom - mali broj promena 12.000,00
Tretman IQ plazmom - srednji broj promena 16.000,00
Tretman IQ plazmom - veći broj promena 22.000,00
Kiretaža moluski - do 5 7.000,00
Kiretaža moluski - preko 5 11.000,00
Fototerapija 1.500,00

Naziv pregleda Cena
Lekarsko uverenje za vozače 6.000,00
Lekarsko uverenje za vozače profesionalce 6.500,00
Pregledi za utvrđivanje sposobnosti upravljanja čamcem 6.500,00
Pregledi za utvrđivanje sposobnosti za školu 9.000,00

Naziv pregleda Cena
Osnovni individualni program sistematskih pregleda 4.400,00
Prošireni individualni program 8.400,00
Menadžerski program 15.000,00
Dopunski program za dame 5.000,00

Naziv pregleda Cena
Klizma 4.000,00
Klizma ,noću 22 - 06h 6.600,00
Šivenje rane (do 4 šava) 8.000,00
Šivenje rane ( preko 4 šava) 12.000,00
Šivenje rane - lice i glava 18.000,00
Šivenje rane na licu/glavi u i.v.anesteziji 44.500,00
Sklerozacija sa postavljanjem gumice 18.000,00
Incizija apcesa sa pregledom 12.000,00
Clavus (žulj) u lokalnoj anesteziji 14.000,00
Uklanjanje kurijeg oka 20.000,00
Ekstirpacija manjeg ožiljka u OA 61.500,00
Aterom (na telu- manji od 2 cm) 20.000,00
Laserska ablacija perianalne fistule 250.000,00
Aterom (na telu) 28.000,00
Aterom (lice) 28.000,00
Mladež u lokalnoj anesteziji 28.000,00
Reekscizija mladeža 45.000,00
Ablacija nokta u lokalnoj anesteziji 15.000,00
Nokat u lokalnoj anesteziji 20.000,00
Previjanje rane (SESTRA, TEHNIČAR) 3.800,00
Obrada male opekotine 10.000,00
Obrada velike opekotine 20.000,00

Naziv pregleda Cena
Nameran prekid trudnoće do 10 nedelje – instrumentalni
Nameran prekid trudnoće do 10. nedelje – farmakološki
Evakuaciona kiretaža (missed ab) do 10 nedelje trudnoće
Tuširanje cerviksa Albothyl-om 2.000,00
Aplikacija spirale (cena spirale nije uračunata) 6.000,00
Uklanjanje spirale 6.400,00
Skidanje kondiloma-kauterizacija/lokalna anestezija 24.000,00
Skidanje spirale instrumentalno u opštoj anesteziji 51.500,00
Dilatacija grlića materice 15.000,00
Dilatacija grlića materice u opštoj anesteziji 37.500,00
Incizija i drenaža abscesa/ciste Bartolinijeve žlezde 20.000,00
Incizija Bartolinijeve žlezde u kratkotrajnoj opštoj anesteziji 41.500,00
Biopsija ciste jajnika pod kontrolom UZ 50.000,00
Ekstirpacija ciste Nukovog kanala 70.000,00

Naziv pregleda Cena
Flexibilna ureterorenoskopija sa biopsijom tumora i furguracijom 310.000,00
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera - lekar u ordinaciji 4.000,00
Plasiranje urinarnog katetera - lekar u ordinaciji 3.400,00

Naziv pregleda Cena
Luksacija patelle habituralna 205.000,00
Gipsana imobilizacija - mala sa pregledom ortopeda 12.000,00
Gipsana imobilizacija - velika sa pregledom ortopeda 12.000,00
Gipsana imobilizacija - velika sa pregledom ortoped, noću 22 - 06h 17.600,00
Gipsana imobilizacija, noću 22 - 06h - do kolena (mala) sa pregledom ortopeda 13.600,00
Gipsana imobilizacija -velika sa pregledom ortopeda 24.600,00
Gipsana imobilizacija sa pregledom ortopeda i repozicijom 23.800,00
Gipsirana imobilizacija- mala sa pregledom ortopeda i repozicijom 28.400,00
Gipsana imobilizacija sa pregledom i repozicijom zgloba/kosti u opštoj anesteziji 35.800,00
Gipsana imobilizacija sa kontrolnim pregledom ortopeda 8.400,00
Imobilizacija longetom i pregled ortopeda 8.000,00
Manuelna repozicija 2.000,00
Ortopedska repozicija (kod Pronatio dolorosa) 5.000,00
Skidanje gipsa mašinom i kontrola 6.200,00
Skidanje gipsa mašinom i pregled 7.600,00
Intraartikularna injekcija (nije pod kontrolom UZ) 4.000,00
Intraartikularna injekcija (pod kontrolom UZ) + cena leka 6.400,00
Intraartikularna injekcija bez UZ (u seriji - na primer Hyalgan) 4.000,00
Pregled ortopeda sa repozicijom(kokcigealna kost)-kosti u analgeziji ili lok. anesteziji 20.400,00
Punkcija zgloba 4.000,00
Tenotomija aduktora i desinsercija kuka po campbbellu 300.000,00
Artrodeza interfalangealnog zgloba 140.000,00
Reparacija sveže rupture Ahilove tetive 200.000,00
Operacija Ahilove tetive obostrano sa kapsulotomijom 230.000,00
Produžetak tetive mišića pregibača oba kolena 220.000,00
Extirpacija kokcigealne kosti u opštoj anesteziji 200.000,00

Naziv pregleda Cena
Incizija hematoma na nosnoj pregradi 3.500,00
Insuflacija tuba auditiva 1.800,00
Aspiracija gnoja iz srednjeg uha 2.800,00
Kauterizacija krvnih sudova u nosu (trihlorsirćetna kiselina) 2.600,00
ORL ispiranje jednog uva 900,00
ORL ispiranje oba uva 1.200,00
Paracenteza (Miringotomija) 4.400,00
Precovanje 2.600,00
Štrajfna sa lekom 600,00
Tamponada nosa - prednja 7.800,00
Frenulotomija jezika u lokalu sa pregledom 12.000,00
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji 33.500,00
Incizija peritonzilarnog apscesa 13.000,00
Biopsija nos/ždrelo/uho 10.000,00
Ekstirpacija ciste na usni 30.000,00
Kauterizacija nosnog septuma 12.000.00
Ekstirpacija kalkulusa iz pljuvačne žlezde u lokalnoj anesteziji 11.000,00
Biopsija malih pljuvačnih žlezda 11.000,00
Ekstirpacija promene na jeziku 20.000,00
Ekstirpacija dve promene na jeziku 30.000,00
Ekstirpacija promene na tonzili/vestibulumu nosa 16.000,00
Ekstirpacija promene na bukalnoj sluznici 18.000,00
Intratimpanalna instilacija leka 6.000,00
Laringomikroskopija 102.000,00
Rekontrukcija orbite (male sanate) 250.000,00

Naziv pregleda Cena
Operacija senilne katarakte /priprema oftalmologa i kontrole mesec dana nakon operacije 120.000,00
Operacija subluksirane katarakte sa implantacijom specijalnog sočiva 230.000,00
Katarakta simplex 70.800,00
Refraktivna promena sočiva (RLE) 180.000,00
Dodatak za multifokal 73.800,00
Keratoplastika - transplantacija rožnjače 467.400,00
Rekonstrukcija prednjeg segmenta oka Cena se određuje nakon pregleda
KAPCI
Operacija halaciona u opštoj anesteziji 36.500,00
Bazocelularni Ca u lokalnoj anestesteziji 42.000,00
Operacija TU kapka 192.000,00
SUZNI PUTEVI I ORBITA
SONDIRANJE NOSNO-SUZNOG KANALA-JEDNOSTRANO 63.000,00
SONDIRANJE NOSNO-SUZNOG KANALA -OBOSTRANO 35.000,00
Dacriocystorinestomia ( DCR ) 258.000,00
Rekonstrukcija orbite 96.000,00
PREDNJI SEGMENT - ostalo
Operacija tumora dužice i cilijarnog tela 246.000,00
Implantacija XEN šanta 60.000,00
VITREKTOMIJA
Evakuacija silikonskog ulja i operacija katarakte 200.000,00

Naziv pregleda Cena
Operacija halaciona u lokalnoj anesteziji 12.000,00
Operacija ciste očnog kapka - uklanjanje 30.000,00
Operacije ektropijuma i entropijuma (Blefaroplastika) 84.000,00
Operacija Dermatohalazis 185.000,00
Operacija tumora kapka 192.000,00
Bazocelularni karcinom u lokalnoj anestesteziji 42.000,00

Naziv pregleda Cena
KONJUKTIVA
Operacija tumora konjunktive 61.500,00
Operacija pterigijuma 42.000,00
Conjunctivoplastica 12.000,00
ROŽNJAČA
Skidanje konaca sa rožnjače 55.000,00
STRABIZAM
Operacija strabizma (razrokost) 135.300,00
GLAUKOM
Operacija glaukoma 135.300,00
Operacija glaukoma sa ugradnjom implanta 221.400,00
KATARAKTA​
Operacija senilne katarakte 95.000,00
Operacija senilne katarakte - Dr Zora Stanković 120.000,00
Operacija komplikovane katarakte 135.300,00
Dodatak za natural žuti filter sočivo 24.600,00
Dodatak za asferično sočivo 24.000,00
Dodatak za torično sočivo 36.000,00
Operacija katarakte sa ugradnjom multifokalnog sočiva - jedno oko 180.000,00
Operacija katarakte sa ugradnjom multifokalnih sočiva - oba oka 360.000,00
Sekundarna implantacija sočiva (Verysize) 120.000,00
Sekundarna implantacija IOL-a (sočiva) 108.000,00
Zamena IOL-a (sočiva) 221.400,00
Operacija traumatske luksirane kataracte sa prednjom vitrektomijom i ugr. iris clow sočiva 210.000,00
Operacija subluksirane katarakte sa prednjom vitrektomijom i ugradnjom zadnjekomornog sočiva 140.000,00

Naziv pregleda Cena
Vitrektomija 348.000,00
Phaco + vitrektomija 384.000,00
Vađenje silikonskog ulja 108.000,00
Zamena silikonskog ulja 144.000,00
Operacija ablacije retine - plomba 228.000,00

Naziv pregleda Cena
Intravitrealne injekcije - Anti VEGF terapija – 1. doza 36.900,00
Intravitrealne injekcije - Anti VEGF terapija – svaka sledeća doza 24.600,00
Intravitrealne injekcije - Anti VEGF terapija - EYLEA i Lucentis 123.000,00
Intravitrealne injekcije - Depo KS - OZURDEX 147.600,00
Laser fotokoagulacija (LFC) - 1 tretman 12.000,00
YAG Laser - Capsulotomia 12.000,00
YAG Laser - Iridotomia 12.000,00

Naziv pregleda Cena
Botox - korekcija bora lica - jedna zona 20.000,00
Botox - korekcija bora lica - dve zone - regija čela + regija oko očiju 35.000,00
Botox - korekcija bora lica - tri zone 50.000,00
Botox - lečenje hiperhidroze (pojačanog znojenja) pazuha 87.000,00
Mezoterapija - jedna zona: lice 10.500,00
Mezoterapija - dve zone: lice + vrat 11.500,00
Mezoterapija - tri zone: lice + vrat + dekolte 12.500,00
Mezoterapija - šake 10.500,00
Mezoterapija Derma-pen mikroiglicama lice (Mesoglow) 10.500,00
Mezolifting lica (Mesofiller/Skin booster Redensity) 30.000,00
Mezobotox 19.500,00
Microbotox 19.500,00
Mezoterapija za lečenje hiperpigmentacija (melasma ...) 12.500,00
Mezoterapija za korekciju različitih tipova alopecija 12.500,00
Mezolipoliza - lečenje celulitisa 15.500,00
Mezoterapija - lečenje strija (cena po tretmanu, zavisno od regije) 15.500,00

Naziv pregleda Cena
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica 35.500,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica i vrata 38.000,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - tretman kose: androgenetic alopecia, alopecia areata poboljsanje gustine i kvaliteta dlake 35.500,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - tretman oziljaka: oziljci od akni, hipertroficni oziljci i keloidi 35.500,00
PRP + Hijaluronska kiselina (Cellular Matrix) lifting lica 45.000,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - redukcija strija 45.000,00

Naziv pregleda Cena
Teossyal Redensity II (1 mL) 43.000,00
Teosyal Global action (1 mL) 43.000,00
Teosyal Deep lines (1 mL) 43.000,00
Teosyal Kiss (1 mL) 43.000,00
Teosyal Ultra deep (1 mL) 53.000,00
Teossyal Redensity I (1 mL) 43.000,00

Naziv pregleda Cena
TCA 20% peel 6.000,00
Jessner peel 6.000,00
T.C.AGE peel 6.000,00
Lightening peel 6.000,00
Holiwood peel 8.000,00
Alpha & Beta complex 6.000,00
Glycolic acid 30% i 50% 6.000,00
Glycolic acid 70% 8.000,00
Hemijski piling - tretman strija 7.000,00
Hemijski piling Skintech easy TCA clasic 4.000,00
Skintech only tuch ili P by P peel 4.000,00
TCA 30% 14.400,00
Yellow peel 14.400,00
Chelated Lotion -TCA 20 ili 30% 14.400,00

Naziv pregleda Cena
PDO nit - mono - pojedinačna 1.800,00
PDO nit - spiralna - pojedinačna 2.400,00
PDO nit - COG - pojedinačna 3.600,00
PDO nit + Cellular matrix (PRP + HA) - 4D lifting lica 85.000,00

Naziv pregleda Cena
Uzorkovanje krvi iz prsta 100
Uzorkovanje krvi iz vene 500

Naziv pregleda Cena
Pregled urina celokupni 550,00
Mikroalbumini 950,00
Proteini u urinu 900,00
Kreatinin u 24h urinu 720,00
Klirens kreatinina 900,00
EGFR 360,00
Urea u 24h urinu 720,00
Klirens uree 720,00
Glukoza u 24h urinu 500,00
Mokraćna kiselina u 24h urinu 720,00
Kalcijumu 24h urinu 450,00
Fosfor neorganski u 24h urinu 450,00
Magnezijum u 24h urinu 450,00
Bakar u 24h urinu 3.200,00
Natrijumu 24h urinu 450,00
Kalijumu 24h urinu 450,00
Hloridi u 24h urinu 450,00
Alfa amilaza u urinu 600,00
Pankreasna amilaza u urinu 600,00
Bence Jones proteini 1.200,00
Osmolalitet urina 900,00
Alkohol u urinu 1.600,00
Test na trudnoću 1.710,00
Uputstvo za sakupljanje 24-časovnog urina

Naziv pregleda Cena
Panel 10 droga (Amfetamin, Cocain, Opijati-Morfin, Herion, Codein, Metamfetamin, THC, Barbiturati, Benzodiazepini, Methadon, Phencyclidine, TCA) 3.700,00

Naziv pregleda Cena
Krvna slika 5 DIF 500,00
Retikulociti 270,00
Sedimentacija eritrocita 380,00
Fibrinogen 450,00
CRP (C- reaktivni protein) 1,000.00
hs-C-reaktivni protein 1.000,00
Prokalcitonin 3.000,00
Eozinofili u krvi 720,00
Subpopulacije limfocita 6.000,00
T Limfociti (CD4+) 4.400,00

Naziv pregleda Cena
Krvna grupa (Rh faktor, DAT) 2.000,00
Coombsov test 1.600,00
Skrining At 1.000,00

Naziv pregleda Cena
Vreme krvarenja 450,00
Vreme koagulacije 450,00
Protrombinsko vreme (INR) 450,00
APTT 450,00
Trombinsko vreme 450,00
D-dimer 2.500,00
Antitrombin III 2.400,00
Protein C 3.600,00
Protein S 3.600,00
Heparin (anti Xa aktivnost) 1.900,00
APCR (rezistencija na aktivisani protein C) 2.600,00
Koagulacioni faktor II 3.400,00
Koagulacioni faktor V 3.400,00
Koagulacioni faktor VII 3.400,00
Koagulacioni faktor VIII 3.400,00
Koagulacioni faktor IX 3.400,00
Koagulacioni faktor X 3.400,00
Koagulacioni faktor XI 3.400,00
Koagulacioni faktor XII 3.400,00
Koagulacioni faktor XIII 3.400,00
Von Willebrand faktor - antigen 3.400,00
Von Willebrand faktor - aktivnost 3.400,00

Naziv pregleda Cena
VITAMIN D 25-OH total 3.000,00
Vitamin B1 4.600,00
VITAMIN B6 3.200,00
VITAMIN E 3.000,00
HS TROPONIN I
Vitamin C 2.200,00
Urea 360,00
Kreatinin 360,00
ANGIOTENZIN KONVERTUJUĆI ENZIM (ACE) 1.600,00
Albumini 360,00
Kalcijum jonizovani 450,00
Ukupni bilirubin 360,00
KISELA FOSFATAZA PROSTATIČNA (PROSTATIČNA ACP) 450,00
Direktni bilirubin 360,00
ALFA AMILAZA UKUPNA 600,00
Indirektni bilirubin 360,00
Osmolalitet seruma 1.000,00
Alkohol u krvi 1.600,00
OGTT sa 2h sa 75, 100g GLUKOZE 3.600,00
OGTT sa 2h sa 75, 100g GLUKOZE + INSULINI 6.400,00
OGTT sa 50g GLUKOZE 2.000,00
INSULINSKA REZIS. (HOMA INDEX) 2.200,00
MOKRAĆNA KISELINA 360,00
UKUPNI PROTEINI 360,00
BILIRUBIN UKUPNI 360,00
BILIRUBIN DIREKTNI 360,00
BILIRUBIN INDIREKTNI 360,00
NEORGANSKI FOSFOR 360,00
CERULOPLAZMIN 1.300,00
HOMOCISTEIN 2.400,00
VITAMIN A 3.000,00
VITAMIN B12 2.400,00
FOLNA KISELINA 1.300,00
BETA KROS LAPS 2.000,00
HS TROPONIN VREDNOST NAKON 2 SATA 1.500,00

Naziv pregleda Cena
Holesterol 360,00
HDL holesterol 360,00
LDL holesterol 360,00
Trigliceridi 360,00
APO A I 800,00
APO B 800,00
Lipoprotein A (LP(a)) 1.700,00

Naziv pregleda Cena
Glukoza 360,00
HbA1c 1.200,00
C-Peptid 1.350,00
Fructozamin 2.000,00
Insulin 1.400,00
Insulinska At 1.600,00
ICA At 6.600,00
GAD antitela 3.200,00
IA2 At (Tyrozin phosphat) 3.000,00

Naziv pregleda Cena
AST (Aspartat aminotransferaza) 360,00
ALT (Alanin aminotransferaza) 360,00
Alkalna fosfataza (ALP) 360,00
Gama GT (Gama-glutamil transferaza) 360,00
LDH 450,00
Kisela fosfataza (ACP) 360,00
Kisela fosfataza prostatična 450,00
Alfa amilaza 600,00
Pankreasna amilaza 540,00
Lipaza 550,00
Holinesteraza 480,00
Holinesteraza eritrocitna 2.000,00
Aldolaza 1.300,00
Glukozo-6-fosfat dehidrogenaza 1.200,00
Koštana alkalna fosfataza 5.000,00

Naziv pregleda Cena
CK-NAC 670,00
CK-MB (kreatin kinaza - MB) 670,00
TROPONIN I 1.700,00
TROPONIN T 1.700,00
hs Troponin I - bazalna vrednost 2.000,00
BNP (B.NATRIURETICKI REPTID) 3.600,00
pro BNP 3.700,00
Mioglobin 3.600,00

Naziv pregleda Cena
Gvožđe 360,00
TIBC 360,00
UIBC 360,00
Feritin 1.100,00
Transferin 1.200,00
Haptoglobin 950,00
Eritropoetin 2.200,00
Methemoglobin 1.300,00
Saturacija transferina 1.200,00
Solubilni transferinski receptor (sTfR) 3.200,00

Naziv pregleda Cena
Natrijum 360,00
Kalijum 360,00
Hloridi 360,00
Bikarbonati 360,00
Kalcijum ukupni 360,00
Magnezijum 360,00
Cink 1.000,00
Bakar 900,00
Litijum 900,00
Olovo 3.000,00
Živa 2.600,00
Selen 4.000,00
Aluminijum 5.000,00
Kobalt 3.500,00
Hrom 3.900,00

Naziv pregleda Cena
PROTROMBIN G20210A PCR 5.000,00
FAKTOR V (Leiden V) PCR 4.600,00
MTHFR PCR 4.500,00
PAI-1 PCR 6.500,00

Naziv pregleda Cena
HIV 1+2 (Ag/At) 1.500,00
HIV Western Blot 6.600,00
HCV Western Blot 10.000,00
HBs Ag 1.800,00
HBs At 1.800,00
HBc IgM At 1.600,00
HBc ukupna At 1.600,00
HBe Ag 1.600,00
HBe At 1.600,00
HAV IgM At 2.000,00
HaAV IgG At 1.600,00
HAV Ukupna At 3.000,00
TOXOPLASMA IgM At 2.400,00
TOXOPLASMA IgG At 2.400,00
RUBELLA VIRUS IgM At 1.800,00
RUBELLA VIRUS IgG At 1.800,00
CYTOMEGALOVIRUS IgM At (CMV) 1.800,00
CYTOMEGALOVIRUS IgG At (CMV) 1.800,00
HERPES SIMPLEX VIRUS 1 IgM At (HSV1) 1.800,00
HERPES SIMPLEX VIRUS 1 IgG At (HSV1) 1.800,00
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgM At (HSV2) 1.800,00
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgG At (HSV2) 1.800,00
VARICELA ZOSTER VIRUS IgM At (VZV) 2.000,00
VARICELA ZOSTER VIRUS IgG At (VZV) 2.000,00
MORBILI IgM At 1.800,00
MORBILI IgG At 1.800,00
PAUL-BUNNELL 1.800,00
EPSTEIN-BARR CA IGM At (EBV) 1.800,00
EPSTEIN-BARR CA IgG At (EBV) 1.800,00
ADENOVIRUS IgA At 1.800,00
ADENOVIRUS IgM At 1.800,00
ADENOVIRUS IgG At 1.800,00
ECHO VIRUS IgM At 1.800,00
ECHO VIRUS IgG At 1.800,00
MUMPS VIRUS IgM At 1.800,00
MUMPS VIRUS IgG At 1.800,00
PARVO B19 IgM At 1.800,00
PARVO B19 IgG At 1.800,00
WASSERMAN test 1.400,00
HELICOBACTER PYLORI izdisajni test 4.000,00
HELICOBACTER PYLORI IgA At 1.400,00
HELICOBACTER PYLORI IgG At 1.400,00
HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN u stolici 1.600,00
BORRELIA BURGDORFERI IgM At 2.000,00
BORRELIA BURGDORFERI IgG AT 2.000,00
BORRELIA BURGDORFERI IgM At Western Blot 2.600,00
BORRELIA BURGDORFERI IgG At Western Blot 2.600,00
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM At 1.800,00
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG At 1.800,00
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM At 1.800,00
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG At 1.800,00

Naziv pregleda Cena
PSA 1.200,00
CEA 1.200,00
fPSA 1.200,00
CA 125 2.000,00
CA 19-9 2.000,00
CA 50 3.600,00
CA 72-4 2.000,00
AFP 1.200,00
HE4 2.800,00
CYFRA 21-1 2.000,00
Hromogranin A 3.800,00
Beta 2 mikroglobulin 1.400,00
CA 15-3 2.000,00
NSE 1.400,00
Protein S100 3.700,00
TATI 3.600,00
TPA 3.400,00
5HIAA iz urina 2.200,00

Naziv pregleda Cena
T3 900,00
KORTIZOL 1.200,00
LH 900,00
T4 900,00
ACTH 1.200,00
FSH 900,00
fT3 900,00
ALDOSTERON 1.600,00
Progesteron 900,00
RENIN 2.300,00
Prolaktin 900,00
TSH 900,00
ADRENALIN U PLAZMI 1.600,00
Testosteron 900,00
KALCITONIN 2.000,00
NORADRENALIN U PLAZMI 1.400,00
PTH (parathormon) 1.300,00
Free testosteron 1.200,00
DOPAMIN U PLAZMI 2.000,00
Dihidrotestosteron 2.600,00
SEROTONIN 5.000,00
Androstendion 1.700,00
HORMON RASTA (HGH) 1.200,00
SHBG 1.200,00
BETA HCG 1.200,00
IGF-I (SOMATOMEDIN C) 1.800,00
DHEA 1.200,00
DHEA-s 1.200,00
Inhibin B 2.000,00
fT4 900,00
Anti-TPO 1.600,00
Anti-TG 1.300,00
TSH receptorska antitela (TRAB) 2.250,00
TIREOGLOBULIN 1.300,00
TBG 1.300,00
ANTI-MULLERIAN HORMON 2.300,00
ESTRADIOL E2 900,00
SLOBODNI ESTRIOL (FREE E3) 1.350,00
17-OH Progesteron 1.700,00
Inhibin A 3.600,00
ADH (VAZOPRESIN) 4.000,00
ADRENALIN U 24H URINU 1.700,00
NORADRENALIN U 24H URINU 1.700,00
DOPAMINU 24 URINU 1.700,00
SLOBODNI METANEFRIN (FREE METANEFRIN) U PLAZMI 3.250,00
SLOBODNI METANEFRIN (FREE METANEFRIN) U 24H URINU 4.300,00
METANEFRIN U 24H URINU
NORMETANEFRIN U PLAZMI 4.700,00
NORMETANEFRIN U 24 URINU 4.300,00
SLOBODNI NORMETANEFRINI U 24H URINU
IGFBP3 1.800,00
OKSITOCIN 6.000,00
LEPTIN 1.800,00
GASTRIN 2.500,00

Naziv pregleda Cena
PANEL 20 INHALACIONIH ALERGENA 6.000,00
PANEL 20 NUTRITIVNIH ALERGENA 6.000,00
PANEL 20 INHALACIONIH ALERGENA (MEDITERANSKI TIP) 6.000,00
PANEL INHALACIONI I NUTRITIVNI 10+10 6.000,00
Anti CCP 2.000,00
ASTO 1.000,00
REUMA FAKTOR 1.000,00
WAALER ROSE 1.000,00
ANTI GLATKOMIŠIĆNA ANTITELA (ASMA) 2.100,00
INHALACIONI I NUTRITIVNI ALERGENI 54 12.000,00
ANA (ANTINUKLEARNA At) 1.400,00
ANA HEP-2 (ANTINUKLEARNA At HEP-2) 1.400,00
ANA (ENA) PROFIL 15 At 5.500,00
ANTI ds-DNA At 1.400,00
ANTI ss-DNA At 1.400,00
ANTI GAD At 3.000,00
ANTI La/SSB At 2.250,00
ANTI Ro/SSA At 2.250,00
ANTI-Jo-1 At 1.700,00
ANTI-SCL 70 At 2.100,00
ANTI-Sm At 2.100,00
ANCA-p (anti MPO) 1.600,00
ANCA-c (anti PR3) 1.600,00
ANTI-LKM1 At 2.700,00
ANTITELA NA INTRIZIČNI FAKTOR 1.800,00
ANTIPARIJETALNA At (APA) 1.600,00
ANTI-KARDIOLIPINSKA IgM At (ACA) 2.000,00
ANTI-KARDIOLIPINSKA IgG At (ACA) 2.000,00
ANTI-FOSFOLIPIDNA IgM At 2.000,00
ANTI-FOSFOLIPIDNA IgG At 2.000,00
ANTI-BETA2 GLIKOPROTEIN I IgM At 1.900,00
ANTI-BETA2 GLIKOPROTEIN I IgG At 1.900,00
ANTI-BETA2 GLIKOPROTEIN I IgA At 1.900,00
ANTISPERMATOZOIDNA At 2.000,00
ANTIOVARIJALNA At 2.100,00
ANTI-ENDOMIZIJALNA IgA At 3.600,00
ANTI-TRANSGLUTAMINSKA IgA At 1.800,00
ANTI-TRANSGLUTAMINSKA IgG At 1.800,00
ANTI-GLIJADINSKA IgA At 2.200,00
ANTI-GLIJADINSKA IgG At 2.200,00
ANTI-ADRENALNA At 3.900,00
ACETILHOLINSKI RECEPTORI At 4.800,00
CITOTOKSIČNA ANTITELA 4.000,00
RETIKULINSKA At 6.000,00
ASCA IgA 1.900,00
ASCA IgG 1.900,00
ANTITELA NA AQUAPORIN 4 3.000,00
LUPUS ANTIKOAGULANS 1.600,00
LUPUSNA ANTITELA 1.600,00
LUPUS ĆELIJE 1.600,00
ANTI-TROMBOCITNA At 2.900,00
SLOBODNI LAMBDA LANCI 4.800,00
SLOBODNI KAPPA LANCI 4.800,00
C1 INHIBITOR 1.600,00
C1 INAKTIVATOR 1.600,00
C1 q IMUNOKOMPLEKSI 2.000,00
UKUPNI KOMPLEMENT CH50 1.400,00
IMUNOKOMPLEKSI (PEG) 1.000,00
KRIOGLOBULINI 800,00
IMUNOGLOBULIN A (IgA) 900,00
IMUNOGLOBULIN G (IgG) 1.200,00
IMUNOGLOBULIN E (IgE) 1.000,00
IMUNOGLOBULIN M (IgM) 900,00
C3 KOMPLEMENT 800,00
C4 KOMPLEMENT 800,00
SUBKLASE IgG 4.600,00
ANTI ICA AT 6.600,00

Naziv pregleda Cena
ESTETSKA HIRURGIJA Tačnu cenu intervencije nije moguće odrediti pre pregleda estetskog hirurga
Tretman ožiljka oko 10cm 30.000,00

Naziv pregleda Cena
Rekonstrukcija defekta ušne školjke sa kožnim autotransplantatom 130.000,00

Naziv pregleda Cena
Povećanje grudi
Liposukcija 93.000,00
Liposukcija podvaljka, kolena, butine, trbuha Tačnu cenu intervencije nije moguće odrediti pre pregleda estetskog hirurga
Abdominoplastika - dermolipektomija sa zatezanjem mišića 312.500,00
Liposukcija do 1,5 h (sa preoperativnom pripremom) Tačnu cenu intervencije nije moguće odrediti pre pregleda estetskog hirurga
Liposukcija obe ruke 200.000,00
Augmentacija dojki (cena implanata nije uračunata) - uvećanje dojki 267.000,00
Podizanje grudi (Mastopeksija) 366.000,00 - 427.000,00
Smanjenje grudi (Redukciona mamoplastika) 468.000,00
Rekonstrukcija dojki sa zamenom impanata obostrano (cena implantata nije uračunata) 336.000,00
Operacija ginekomastije - jedna dojka 230.000,00
Ginekomastija - obe dojke 322.000,00
Oslobađanje vezanog režnja 37.000,00
Obostrano zatvaranje defekta rotacionim režnjem 500.000,00
Tretman IQ plazmom (tretman plazma aparatom) - mali broj promena 12.000,00
Tretman IQ plazmom - srednji broj promena 16.000,00
Tretman IQ plazmom - veći broj promena 22.000,00
Tretman hiperhidroze pazuha sa amp. Botoxa/Dysporta 87.000,00
Rekonstrukcija Labia Minore, Labioplastika 122.000,00
Lipotransfer u grudi 240.000,00

Naziv pregleda Cena
MINILIFTING – lunch time lift
Korekcija nosa (Rinoplastika) 170.800,00 - 244.000,00
Sekundarna rinoplastika Tačnu cenu intervencije nije moguće odrediti pre pregleda estetskog hirurga
Korekcija vrha nosa 148.000,00
Rekonstrukcija defekta nosa 247.000,00
Otoplastika (korekcija ušiju) 182.000,00
Korekcija gornjih očnih kapaka 120.000,00
Korekcija donjih očnih kapaka 137.000,00
Osteoplastika frontalne kosti 100.000,00
Vađenje stranog tela radi korekcijije polažaje obrva 67.000,00
Face lifting - temporalni - obrve 159.500,00
Face lifting donjeg dela lica i vrata 315.000,00
Uvećanje jagodica PMMA filerom Tačnu cenu intervencije nije moguće odrediti pre pregleda estetskog hirurga
Uvećanje jagodica implantom 131.000,00
Korekcija - podebljavanje i oblikovanje usana trajnim materijalom - 1ml (materijal nije uračunat) 15.000,00
Korekcija - podebljavanje i oblikovanje usana privremenim materijalom 32.000,00
Tretman BOTOX-om sa jedna zona (sa 1/2 amp. Botoxa) Tačnu cenu intervencije nije moguće odrediti pre pregleda estetskog hirurga
Tretman BOTOX-om dve zone Tačnu cenu intervencije nije moguće odrediti pre pregleda estetskog hirurga
Tretman BOTOX-om tri zone Tačnu cenu intervencije nije moguće odrediti pre pregleda estetskog hirurga
OSTEOTOMIJA MANDIBULE 295.895,00
Tretman bora/ožiljaka hijaluronskom kiselinom (materijal nije uračunat u cenu) 28.000,00
Ekscizija tumora na licu sa rekonstrukcijom lok. kožnim režnjem 167.000,00
Biopsija mandibule 225.000,00
Ekscizija ateroma i rekonsstrukcija ušnih resica 117.000,00
Aplikacija DIZINFILTRATA (hijaluronidaze) 20.000,00
Tretman bora/ožiljaka - hijaluronskom kiselinom - dve zone 43.200,00
Tretman bora/ožiljaka - hijaluronskom kiselinom - tri zone 60.000,00
Rejuvenacija kože lice CO2 laserom 42.000,00
Rekonstrukcija donje usne 113.000,00
Fiksacija mandibule 138.000,00
Genioplastika 75.000,00
Operacija ptoze kapka 207.000,00
Osteotransplantacija 120.000,00
Rekonstrukcija jedne ušne školjke u lokalnoj anesteziji 31.000,00
APLIKACIJA HIJALURONSKOG FILERA – 1 ML 43.000,00
Operacija hemangioma gornjeg kapka ili čela 278.000,00
Palatoplastika 390.000,00
Mini face lift 420.000,00

Naziv pregleda Cena
Operacija štitaste žlezde - minimalno invazivna MIVAT 240.000,00
Operacija štitaste žlezde - klasična 240.000,00
Operacija štitne žlezde (totalna tiroidektomija) sa disekcijom vrata 360.000,00

Naziv pregleda Cena
Avulzija n.mentalisa u lokalnoj anesteziji 90.000,00
Epiduralna periradikularna infiltracija pod fluoroskopskom kontrolom 62.000,00
Mikrohir. oper. cervik. disk. hern. sa ventralnom fuzijom “Cage-Kejdž” graftom (ACDF) - 1 nivo 496.000,00
Mikrohir. oper. cervik. disk. hern. sa ventralnom fuzijom “Cage-Kejdž” graftom (ACDF) - 2 nivoa 620.000,00
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na dva i više nivoa 437.000,00
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na jednom nivou 375.000,00
Mikrohirurška operacija lumbalne diskus hernije 310.000,00
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom do dva segmenta kičme 620.000,00
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom na više od dva segmenta kičme 744.000,00
Zadnja fiksacija C1-C2 (HARMS) 480.000,00
ACDF (prednja vratna discektomija i fuzija) sa Cage-om i pločicama i štrafima 600.000,00
ACDF ("stand alone" cage) 540.000,00
ACCF (prednja vratna korporektomija i fuzija) 720.000,00
Laminektomija vratne kičme bez instrumentacije 384.000,00
Laminektomija vratne kičme sa instrumentacijom 600.000,00
Zadnja okcipitocervikalna fiksacija 900.000,00
Zadnja fiksacija od C3-C7 (bez laminektomije) 480.000,00
Foraminotomija 420.000,00
Prednja korpektomija i fiksacija grudnog dela kičme 600.000,00
Perkutana biopsija grudnog ili lumbalnog pršljena pod kontrolom rtg 216.000,00
Otvorena biopsija grudnog ili lumbalnog pršljena sa ili bez dekompresije 300.000,00
Perkutana vertebroplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena 300.000,00
Perkutana kifoplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena 300.000,00
Otvorene fiksacije torakalne ili lumbalne kičme bez dekompresije 480.000,00
Otvorene fiksacije torakalne ili lumbalne kičme sa dekompresijom 540.000,00
Perkutana fiksacija lumbalne kičme 480.000,00
TLIF (fuzija lumbalne kičme) 600.000,00
PLIF 600.000,00
Miniinvazivna TLIF 720.000,00
Otvorena eksploracija i instalacija matičnih ćelija kod povreda kičmene moždine sa deficitom 720.000,00
Perkutana laserska dekompresija diskusa 420.000,00
Perkutana laserska fasetna denervacija 360.000,00
Perkutana fuzija sakroilijačnog zgloba 480.000,00
Otvorena laminektomija lumbalnog dela kičme bez instrumentacije 384.000,00
Kompletno endoskopska discektomija (lumb.d.h) 420.000,00
Kompletno endoskopska discektomija- 2 nivoa (lumb.d.h) 420.000,00
Radiofrekventna ablacija sa kifoplastikom 480.000,00

Naziv pregleda Cena
Operacija nespuštenih testisa 307.000,00
Operacija nespuštenog testisa 250.000,00
Biopsija testisa u lokalu 50.000,00
Intravenska pijelografija (IVP) 16.000,00
Bužiranje 10.000,00
Cirkumcizija (obrezivanje) 43.000,00
Cirkumcizija u kratkotrajnoj opštoj anesteziji 63.500,00
Cista epididimisa u opštoj anesteziji 84.000,00
Cistolitotripsija 100.000,00
Cistoskopija eksplorativna (žene) sa IV anestezijom 32.000,00
Endoskopska litotripsija ( endoskopsko razbijanje kamena u bubregu) 120.000,00
Frenulotomija (penis) - odrasli - u lokalanoj anesteziji sa pregledom 16.000,00
Frenulotomija (penis) - dete - u lokalnoj anesteziji 29.000,00
Hidrokela u opštoj anesteziji 107.000,00
Hirurško lečenje hipospadije 205.000,00
Orchiectomia 192.000,00
Otvorena prostatektomija 485.000,00
Plasiranje perkutane nefrostome (drenažnog katetera) 64.000,00
Radikalna prostatektomija 572.000,00
Sinehioliza/Adhezioliza sa pregledom 12.000,00
Sutura bešike 100.000,00
Torsia testisa -operacija 102.000,00
Transrektalna biopsija prostate bez HP 35.000,00
Transuretralna resekcija prostate ili vrata bešike 187.000,00
TUR tumora mok.bešike - multipli 162.000,00
TUR tumora mokraćne bešike - manji solitarni 137.000,00
Uretrocistografija - RTG 25.000,00
Uretrocistoskopija ekspl. (muškarci) - u kratkotr. I.V. anesteziji 32.000,00
Uretrotomia interna 122.000,00
Varikocela u lokalnoj anesteziji 50.000,00
Varikocela u opštoj anesteziji 157.000,00
Vazektomija 152.000,00
Vađenje JJ sonde u lokalnoj anesteziji 28.500,00

Naziv pregleda Cena
Repozicija i osteosinteza pertrohantalnog preloma (prelom butne kosti u kuku) 350.000,00
Repozicija i osteosinteza preloma distalnog femura 350.000,00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma skočnog zgloba - lateralni maleolus 300.000.00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma skočnog zgloba - bimaleolarni i trimaleolarni prelom 350.000,00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma donjeg dela potkolenice 350.000,00
Repozicija i osteosinteza preloma gornjeg okrajka potkolenice (plato prelom) 350.000,00
Repozicija i osteosinteza dijafize tibije 300.000.00
Repozicija i osteosinteza preloma patele 200.000,00
Osteosinteza radiusa (kosti podlaktice) 285.000,00

Naziv pregleda Cena
Histeroskopija 92.000,00
Operativna (interventna) histeroskopija 137.000,00
Dijagnostička laparoskopija (celioskopija) 116,000,00
Laparoskopska ginekološka operacija (miom ili cista jajnika) 212.000,00
Laparoskopska operacija 2 ili više mioma materice 252.000,00
Laparoskopska histerektomija 362.000,00
Laparoskopska operacija jednog jajnika (jednostrana adneksektomija) 380.000,00
Laparoskopska operacija oba jajnika (bilateralna adneksektomija) 400.000,00
Laparoskopska operacija - ginekološka - hitno noću 260.000,00
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće 285.000,00
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće - noću 340.000,00
Laparaskopska totalna histerektomija sa obostranom adneksetomijom 400.000,00
Laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksektomijom i disekcijom pelvičnih limfnih čvorova 590.000,00
Vaginalna histerektomija sa prednjom i zadnjom plastikom vagine 400.000,00
Histerektomija sa jednostranom adneksektomijom otvorenim putem - lapartomijom 178.000,00
Histerektomija sa bilateralnom adnesektomijom uz otvaranje prednjeg trbušnog zida 355.000,00
Histerektomija sa bilateralnom adneksektomijom i selektivnom limfadenektomijom uz otvaranje prednjeg trbušnog zida 452.000,00
Ginekološka operacija po Wertheim–Meigs-u 647.000,00
Biopsija endometrijuma u opštoj anesteziji 46.500,00
Biopsija grlića materice - u opštoj anesteziji 46.500,00
Kiretaža noću, 22-06h - hitna 58.000,00
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji 22.000,00
Kiretaža 46.500,00
Kiretaža u lokalnoj anesteziji 23.000,00
Eksplorativna kiretaža 46.500,00
Konizacija 110.000,00
EKT ektocerviksa u opštoj anesetziji 46.500,00
Laparaskopska operacija - ginekoloska 212.000,00
EKT kondiloma u opštoj anesteziji 46.500,00
EKT ektocerviksa u lokalnoj anesteziji 18.000,00
Histerektomija - laparotomija (otvorena opercija) 307.000,00
Laserski tretman promena na cerviksu - opšta anestezija 38.000,00
Laserski tretman promena na cerviksu -lokalna anestezija 22.000,00
Loop ekscizija 66.500,00
Marsupijalizacija apscesa/ciste Bartolinijeve žlezde 23.500,00
Serklaž 42.000,00

Naziv pregleda Cena
Septoplastika (operacija devijacije nosne pregrade) 142.000,00
Septoplastika i konhotomija 200.000,00
Septoplastika i rinoplastika 407.000,00
Endonazalna polipektomija (operacija polipa u nosu) 117.000,00
FESS (funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa) 171.000,00
FESS sa obostranom etmoindektomijom 250.000,00
Operacija lateralne ili medijalne ciste vrata 200.000,00
Treći krajnik u opštoj anesteziji 35.000,00
Treći krajnik u opštoj anesteziji sa ugradnjom cevčica 85.500,00
Krajnici u opštoj anestezji 80.000,00
Krajnici, treći krajnik i ugradnja cevčica u opštoj anesteziji 147.000,00
Ugradnja aeracionih cevčica 55.000,00
Vađenje cevčica (ekstirpacija prosthesis Shepard) 38.500,00
Otapostasis bill. (korekcija klempavih ušiju) 104.000,00
LMS (laringomikroskopija) 102.000,00
Biopsija nos/ždrelo/uho 10.000,00
Ekstirpacija kalkulusa iz pljuvačne žlezde u lok. anesteziji 11.000,00
Ekstirpacija promene na bukalnoj sluznici 18.000,00
Ekstirpacija submandibularne pljuvačne žlezde 252.000,00
Frenulotomija jezika u lokalnoj anesteziji sa pregledom 8.000,00
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji 33.500,00
Ugradnja aeracionih cevčica kod dece 55.000,00
Hirurško uklanjanje krajnika (Tonzilektomija) kod dece 80.000,00
Operacija nosne pregrade (Septoplastika) kod dece 142.000,00
Otapostasis unilateralis (korekcija jednog klempavog uva) 30.000,00
Repozicija nosnih kostiju - lokalna anestezija 15.000,00
Repozicija nosnih kostiju - opšta anestezija 41.500,00
Resekcija tumorske promene jezika 207.400,00
Septoplastika i obostrana etmoidektomija 490.000,00
Superficijelna parotidektomija 252.000,00
Tamponada nosa - zadnja u anesteziji 37.500,00
Trepanacija maksilarnog sinusa (Caldwell-Luc) u opš. anest. 122.000,00
Tumorektomija parotidne žlezde 187.000,00

Naziv pregleda Cena
Laparaskopska exploracija i biopsija 200.000
Krajnici sa resekcijom mekog nepca 120.000,00
Daniels biopsija limfnog čvora 62.000,00
Ekstirpacija supraklavikularne Lgl u anesteziji 60.000,00
Analna fisura u lokalnoj anesteziji 50.000,00
Analna fisura u opštoj anesteziji 102.000,00
Biopsija limfne žlezde u opštoj anesteziji 128.500,00
Desna hemikolektomija 510.000,00
Ekscizija tromboziranog hemoroida u lokalu 45.000,00
Ekscizija tromboziranog hemoroida u opštoj anesteziji 99.000,00
Ekstirpacija limfnih žlezda u lok. anesteziji 46.000,00
Hirurško formiranje kolostome 248.000,00
Hirurško lečenje hemoroida 250.000,00
Hiruško lečenje sindroma karpalnog tunela (otvorenom metodom) 60.000,00 - 110.500,00
Hirurško lečenje analne fisure 50.000,00 - 145.000,00
Incizija perianalnog apcesa sa pregledom 16.000,00
Incizija perianalnog apcesa u opštoj anesteziji 39.500,00
Incizija apscesa u i.v.opštoj anesteziji 34.000,00
Infiltracija Kenaloga u ožiljak 10.000,00
Infiltracija Kenaloga u ožiljak u IV anesteziji 39.500,00
Intraanalni kondilomi u lokalnoj anesteziji 24.000,00
Kvadrantektomija sa aksilom u opštoj anesteziji 257.000,00
Laserska operacija proširenih vena 154.000,00 - 223.000,00
Lečenje hemoroida THD metodom 140.000,00
Lipom (manji) u lokalnoj anesteziji 20.000,00
Lipom (veći) u lokalnoj anesteziji 28.000,00
Lipom (veći) u opštoj anesteziji 77.000,00
Mladež u lokalu + ekscizija manjih promena na koži 33.000,00
Operacija vena 162.000,00
Perianalna fistula (bez setona) 125.000,00
Perianalna fistula (sa setonom) 145.000,00
Perkutana nefrolitotomija (PCNL) - Dr. Zupančič 427.000,00
Plasiranje pleuralnog drena 33.000,00
Polipi u analnoj regiji u opstoj anesteziji 88.000,00
Postavljanje fistule za hemodijalizu + proteza 142.000,00
Postavljanje gumica (podvezivanje) hemor po seansi 10.000,00
Povreda tetive sa šivenjem 25.000,00
Rekonstrukcija defekta nosa 247.000,00
Revizija rane i sekundarni šav 30.000,00
Sinus piloidalni u lokalu 40.000,00
Sinus piloidalni u kratkotrajnoj opštoj anesteziji 61.500,00
Slepo crevo noću, 22-06h - hitno 240.000,00
Sutura debelog creva sa izvođenjem veštačkog anusa 510.000,00
Transuretralna operacija prostate - TURP - sa bolničkim lečenjem - Dr. Zupančič 220.000,00
Transuretralna resekcija tumora bešike (TURBT) sa 2 bolnička dana - Dr. Zupančič 158.600,00
Ugradnja Port-A-Cath sistema u lokalnoj anesteziji 103.500,00
Uklanjanje hemangioma manjeg od 1cm radiotalasima 10.000,00
VATS uniportal timektomija 610.000,00
Vadenje do 3 krpelja - danju 6.600,00
Vadjenje do 3 krpelja - noću 8.000,00
Vadjenje vise od 3 krpelja - danju 8.000,00
Vadjenje vise od 3 krpelja - noću 10.000,00
Radiofrekventni endovenozni tretman porširenih vena 255.000,00
Video-asistirana torakoskopska (VATS) simpatektomija 200.000,00
Video-asistirana torakoskopska biopsija pluća 200.000,00
Ileokolo anastomoza 510.000,00

Naziv pregleda Cena
Hernija u lokalnoj anesteziji 160.000,00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji 120.000,00
Obostrana ingvinalna kila u opštoj anesteziji 180.000,00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - jednostrano 222.000,00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - obostrano 333.000,00
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva) 190.000,00
Uklještena ingvinalna kila (sa resekcijom creva) 450.000,00
Umbilikalna kila 120.000,00
Umbilikalna kila – laparoskopska operacija 172.000,00
Uklještena umbilikalna kila 190.000,00
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva) 450.000,00
Femoralna kila - jednostrano 120.000,00
Femoralna kila - Obostrana 180.000,00
Komplikovana i/ili recidivantna femoralna kila 180.000,00
Uklještena femoralna kila (bez resekcije creva) 190.000,00
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva) 450.000,00
Inciziona (ventralna) kila manja 330.000,00
Inciziona (ventralna) kila velika 450.000,00
Uklještena (ventralna) kila 510.000,00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) 202.000,00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan 202.000,00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć 240.000,00
Operacija slepog creva sa cirkumskriptnim peritonitisom - dan 202.000,00
Operacija slepog creva sa cirkumskriptnim peritonitisom - noć 240.000,00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan 510.000,00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć 510.000,00

Naziv pregleda Cena
Parcijalna resekcija tankih creva sa primarnom anastomozom 450.000,00
Parcijalna resekcija tankih creva sa ileostomom 380.000,00
Derivaciona proceduralna ileo-kolo anastomoza 400.000,00
Resekcija transverzalnog kolona sa unipolarnom kolostomom 510.000,00
Resekcija transverzalnog kolona sa primarnom kolo-kolo anastomozom 510.000,00
Parcijalna resekcija sigme 540.000,00
Prednja visoka resekcija rektuma 650.000,00
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 650.000,00
Prednja niska resekcija rektuma 700.000,00
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 700.000,00
Leva hemikolektomija sa unipolarnom kolostomom - Operacija sec Hartman 510.000,00
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome 470.000,00
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom 560.000,00
Laparoskopska leva hemikolektomija 710.000,00
Desna hemikolektomija i anostomoza creva 480.000,00
Desna hemikolektomija sa ileostomom 480.000,00
Laparoskopska desna hemikolektomija 610.000,00
Operacija u opštoj anesteziji: okluzija kolostome 477.000,00
Zatvaranje ileostome 250.000,00
Jejunostomia nutritiva - nutritivna jejunostomia 350.000,00

Naziv pregleda Cena
Žučna kesa - laparaskopski 202.000,00
Žučna kesa - klasična (otvorena) operacija 240.000,00
Žučna kesa - laparaskopski - hitna 242.000,00
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom 300.000,00
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom 280.000,00
Laparoskopska resekcija jetre 456.000,00
Ekstirpacija ehinokokne ciste - mala 600.000,00
Ekstirpacija ehinokokne ciste - velika 840.000,00
Ekstirpacija centralno postavljene ehinokokne ciste jetre 840.000,00
Ekstirpacija periferno postavljene ehinokokne ciste jetre 600.000,00

Naziv pregleda Cena
Cefalična pankreato - duodenektomija (resekcija glave pankreasa i dvanaestopalačnog creva) - Whipple 1.200.000,00
Laparoskopska distalna pankreatektomija 650.000,00
Distalna pankreatektomija 550.000,00

Naziv pregleda Cena
Billroth 1 - Parcijalna resekcija želudca 610.000,00
Billroth 2 - parcijalna resekcija želudca 610.000,00
Totalna gastrektomija 750.000,00
Laparoskopska totalna gastrektomija 1.000.000,00
Laparoskopska subtotalna gastrektomija 800.000,00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska "sleeve" resekcija želuca  780.000,00
Laparoskopska by-pass operacija želuca 800.000,00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) 202.000,00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan 202.000,00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć 240.000,00
Operacija slepog creva sa cirkumskriptnim peritonitisom - dan 202.000,00
Operacija slepog creva sa cirkumskriptnim peritonitisom - noć 240.000,00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan 510.000,00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć 510.000,00
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva) 190.000,00
Uklještena ingvinalna kila (sa resekcijom creva) 450.000,00
Uklještena umbilikalna kila 190.000,00
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva) 450.000,00
Uklještena femoralna kila (bez resekcije creva) 190.000,00
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva) 450.000,00
Uklještena (ventralna) kila 510.000,00
Žučna kesa - laparaskopski - hitna 242.000,00
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom 300.000,00
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom 280.000,00
Splenektomija 450.000,00
Akutni abdomen - Hitna hirurška intervencija 510.000,00
Resekcija transverzalnog kolona sa unipolarnom kolostomom 510.000,00
Resekcija transverzalnog kolona sa primarnom kolo-kolo anastomozom 510.000,00
Prednja visoka resekcija rektuma 650.000,00
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 650.000,00
Prednja niska resekcija rektuma 700.000,00
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 700.000,00
Prednja niska resekcija rektuma - sa staplerskom anastomozom 870.000,00
Desna hemikolektomija i anostomoza creva 480.000,00
Desna hemikolektomija sa ileostomom 480.000,00
Resekcija sigme sa izvođenjem kolostome - Hartman 480.000,00
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome 470.000,00
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom 560.000,00
Billroth 1 - Parcijalna resekcija želudca 610.000,00
Billroth 2 - parcijalna resekcija želudca 610.000,00
Kiretaža eksplorativna u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji 36.000,00
Kiretaža eksplorativna u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji - noću 46.500,00
Incizija Bartholinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji 20.000,00
Incizija Bartholinijeve žlezde u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji 35.000,00
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće 285.000,00
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće - noću 340.000,00
Laparoskopska operacija - ginekološka - hitno noću 260.000,00
Torsia testisa - operacija 102.000,00
Flexibilna laserska litotripsija 310.000,00
Endoskopska litotripsija (endoskopsko razbijanje kamena u bubregu) 120.000,00
Laserska endoskopsa litotripsija 186.000,00

Naziv pregleda Cena
Pleurodeza 23.000,00
Torakalna denaža 86.000,00
Cervikalna medijastinoskopija 120.000,00
VATS - VIDEO ASISTIRANA TORAKOSKOPSKA HIRURGIJA
VATS timektomija 610.000,00
VATS biopsija pleure 200.000,00
Uniportalna VATS biopsija pluća i pleure 280.000,00
VATS Lobektomija Pluća 600.000,00
VATS resekcija pluća 537.600,00
VATS Splanhiectomija 300.000,00
VATS LVRS (VATS resekcija emfizematozne bule) 550.000,00

Naziv pregleda Cena
Tumorektomija (uklanjanje tumora) dojke u lokalnoj anesteziji 67.000,00
Tumorektomija (uklanjanje tumora) dojke u analgosedaciji 95.500,00
Tumorektomija- fibroadenom dojke u opštoj anesetziji 137.000,00
Kvadrantektomija sa sentinel biopsijom 217.000,00
Kvadrantektomija sa disekcijom aksile 217.000,00
Mastektomija sa sentinel biopsijom 300.000,00
Mastektomija sa disekcijom aksile 350.000,00
Mastektomija sa rekonstrukcijom dojke (bez cene implanta) 432.000,00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska nefrektomija sa 3 bolnička dana - Dr. Zupančič 420.000,00
Laparoskopska nefropeksija sa 2 bolnička dana - Dr. Zupančič 360.000,00
Laparoskopska nefroureterektomija sa 5 bolničkih dana - Dr. Zupančič 720.000,00
Laparoskopska orhiektomija sa 2 bolnička dana - Dr. Zupančič 300.000,00
Laparoskopska parcijalna nefrektomija sa 5 bolničkih dana - Dr. Zupančič 720.000,00
Laparoskopska radikalna nefrektomija sa 4 bolnička dana - Dr. Zupančič 660.000,00
Laparoskopska pijelolitotomija sa 4 bolnička dana - Dr. Zupančič 420.000,00
Laparoskopska pielonplastika sa 4 bolnička dana - Dr. Zupančič 480.000,00
Ektraperitonealna laparoskopska radikalna prostatetktomija (ELRP, NS ELRP) sa 5 bolničkih dana - Dr. Zupančič 720.000,00
Laparoskopska radikalna prostatektomija sa limfadenektomijom ( LRP+LIMF) sa 5 bolničkih dana - Dr. Zupančič 780.000,00
Laparoskopska ureterolitotomija sa 4 bolnička dana 420.000,00
Laparoskopska ligatura spermatične vene sa 2 bolnička dana - Dr. Zupančič 240.000,00
Laparoskopska fenestracija bubrežne ciste sa 2 bolnička dana - Dr. Zupančič 360.000,00
Laparoskopska cis tektomija (laparoskopsko uklanjanje mokraćne bešike) - Dr. Zupančič 1.098,000
Laparoskopska adrenalektomija sa 4 bolnička dana - Dr. Zupančič 420.000,00
Laparoskopska eksploracija 162.000,00
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) 202.000,00
Laparoskopsko uklanjanje žučne kese 202.000,00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - jednostrano 222.000,00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - obostrano 333.000,00
Umbilikalna kila – Laparoskopska operacija 172.000,00
Laparoskopska "sleeve" resekcija želuca 780.000,00
Laparoskopska by-pass operacija želuca 800.000,00

Naziv pregleda Cena
Bolnički dan (smeštaj, ishrana, nega pacijenta, davanje terapije, lekarske vizite) 26000

Naziv pregleda Cena
Čekanje po satu 1.800,00
Transport - u dva pravca u gradu sa čekanjem do 1h 16.000,00
Transport - u jednom pravcu u gradu bez lekara 11.000,00
Transport od beogradskog Aerodroma do grada bez lekara 20.000,00
Transport od beogradskog Aerodroma do grada sa lekarom 22.000,00
Transport- u jednom pravcu u gradu sa lekarom 13.500,00

Naziv pregleda Cena
Porođaj 250.000,00
Carski rez 300.000,00
Carski rez - blizanci 360.000,00
Prirodni porođaj nakon carskog reza 300.000,00
Prisustvo oca na porođaju 12.000,00
Paket "9 na 24” – Praćenje trudnoće i porođaj 300.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!