Cenovnik

Pretražili smo nazive pregleda po Vašem upitu, ali nijedan ne sadrži reči koje ste tražili. Pokušajte da drugačije formulišete upit, ili kliknite na naziv grupe pregleda da biste videli sve preglede u toj grupi.
Pregledi i intervencije
CORONA
Terapija
Hirurgija - Intervencije i operacije
Porodilište
Bolničko lečenje
Kućne posete
Sanitetski prevoz
Laboratorija
Prikazan je izvod iz cenovnika. Za potpuni uvid u naš cenovnik molimo Vas da nas kontaktirate.

Naziv pregleda Cena
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa 7.400,00
Spirometrija (Test plućne funkcije) 3.380,00
Bronhodilatatorni („Ventolinski“) test 3.900,00
Bronhoprovokativni test sa histaminom 13.500,00
PPD proba 7.500,00
Citološki pregled ispljuvka (sputuma) 1.680,00
Bakteriološki pregled ispljuvka (sputuma) 900,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji 44.000,00
Pleuralna punkcija 12.000,00
Biopsija pleure 26.500,00
Pregled alergologa 7.400,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića bez uzimanja uzorka 55.000,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića sa uzimanjem uzorka 77.000,00
RTG snimak pluća 4.800,00
Specijalistički pregled prof. dr Zorica Živković 10.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Bogić 12.000,00
Alergološke kožne probe na inhalacione alergene 5.000,00
Alergološke kožne probe na nutritivne alergene 5.000,00
Skener (MSCT) grudnog koša bez kontrasta 13.300,00
Skener (MSCT) grudnog koša sa kontrastom 15.500,00
Skener (MSCT) pulmoangiografija 19.000,00

Naziv pregleda Cena
ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija) - dijagnostički 160.000,00
Pregled gastroenterologa 7.400,00
Gastroskopija (EGDS) u lokalnoj anesteziji 16.000,00
Kolonoskopija 20.000,00
MSCT (skenerska) kolonografija 28.860,00
Biopsija jetre 67.800,00
Specijalistički pregled prof. dr Nedeljko Radlović 10.000,00
Elastografija jetre 17.000,00
MRCP (magnetna holangiopankreatografija) 31.200,00
ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija) - dijagnostičko - terapijski 330.000,00
Ultrazvuk abdomena 7.300,00
Gastroskopija (u opštoj anesteziji) 33.500,00
Kolonoskopija u opštoj anesteziji 34.000,00
Punkcija ascita (paracenteza) 14.200,00
MSCT abdomena (sa kontrastom) 13.320,00

Naziv pregleda Cena
Intravenska pijelografija (IVP) 19.000,00
Ultrazvuk bubrega i mokraćovoda 7.300,00
Biopsija bubrega 73.260,00
Pregled nefrologa 7.400,00
MSCT (skenerska) urografija 30.000,00
NMR (MRI) urografija 32.190,00

Naziv pregleda Cena
Test opterećenja šećerom (OGTT) 3.600,00 – 10.800,00
Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) 13.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Šumarac 10.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Šumarac sa ultrazvukom štitne žlezde 14.000,00
Pregled lekara specijaliste za ishranu 7.400,00
Pregled endokrinologa 7.400,00
Ultrazvuk štitaste žlezde 7.300,00

Naziv pregleda Cena
Pregled interniste hematologa 7.400,00
Specijalistički pregled prof. dr Ivo Elezović 10.000,00
Specijalistički pregled dr Nenada Milanovića 12.000,00
Specijalistički pregled doc dr Darka Antića 11.500,00
Biopsija kosti (koštane srži) u lokalnoj anesteziji 40.000,00 + ph
Biopsija kosti (koštane srži) u i.v. ( intravenskoj) anesteziji 53.000,00 + ph
Punkcija koštane srži (bez citološke obrade) - sternalna punkcija 37.500,00
Punkcija koštane srži u i.v. anesteziji (bez citološke obrade) 51.000,00

Naziv pregleda Cena
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom 9.200,00
Skener (MSCT) jednog segmenta bez kontrasta 13.300,00
Skener (MSCT) jednog segmenta sa kontrastom 15.500,00
Biospija prostate (TRUS biopsija prostate) 41.000,00
Core biopsija dojke pod kontrolom UZ 23.520,00
Biopsija kože (bez HP nalaza) 12.000,00
Biopsija rektuma u lokalnoj anesteziji 45.000,00
Biopsija tumora grudnog koša u lokalnoj anesteziji 36.000,00
Plasiranje Port-A-Cath sistema u lokalnoj anesteziji 123.600,00
Ultrazvuk dojki 7.300,00
PSA (tumor marker za prostatu) 1.440,00
Magnetna rezonanca jednog segmenta (NMRI) bez kontrasta 16.650,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića sa uzimanjem uzorka 77.000,00
Dnevna bolnica sa davanjem hemioterapije ( manje od 3 sata) 15.000,00
Onkološki konzilijum (4 člana) 44.400,00
NMR (magnetna rezonanca) dojki 22.755,00
Onkološki pregled 9.500,00
Onkološki konzilijum (3 člana) 33.300,00
RTG snimak - 11. snimaka za onkološki konzilijum 15.500,00
Biopsija jetre 67.080,00

Naziv pregleda Cena
Vadjenje do 3 krpelja - danju 6.600,00
Vadjenje do 3 krpelja - noću 8.000,00
Vadjenje vise od 3 krpelja - danju 8.000,00
Vadjenje vise od 3 krpelja - noću 10.000,00
Pregled specijaliste infektologa 7.400,00
Lumbalna punkcija 15.000,00
Biopsija jetre 51.600.00

Naziv pregleda Cena
RTG snimak (od 7 do 22h) 4.800,00
RTG snimak kao drugi 07- 22h 1.950,00
RTG snimak noću (22 - 07h) prvi snimak 6.250,00
RTG snimak kao drugi snimak noću (22 – 07h) 3.750,00
RTG snimak - 11 snimaka za onkološki konzilijum 15.500,00
RTG ramena 4.300,00
RTG lakta 4.300,00
RTG ručnog zgloba 4.300,00
RTG kolena ( jedan zglob) 4.300,00
RTG skočnog zgloba 4.300,00

Naziv pregleda Cena
Ultrazvuk abdomena noću (od 22h - 7h) 10.000,00
Elastografija jetre 17.000,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om 7.700,00
Ultrazvuk srca sa Dopplerom noću u okviru pregleda (od 22h - 7h) 9.700,00
Transkranijalni Doppler (TCD) 7.950,00
Ultrazvuk dojki 7.300,00
Ultrazvuk abdomena 7.300,00
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 7.300,00
Ultrazvuk zgloba 7.300,00
Transrektalni ultrazvuk prostate 9.500,00
Ginekološki ultrazvuk 7.300,00
Ginekološki ultrazvuk noću (od 22h - 7h) 9.700,00
Folikulometrija 13.500,00
4D ginekološki ultrazvuk   14.500,00
Ultazvuk štitaste žlezde/vrata 7.300,00
Ultrazvuk Ahilove tetive 7.300,00
Ultrazvuk kukova kod dece 7.300,00
Ultrazvuk skrotuma (testisa) 7.300,00
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om renalnih arterija 9.200,00
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om venae portae 7.700,00
Dopler krvnih sudova vrata 7.950,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om kod dece 8.400,00
Doppler krvnih sudova obe noge 7.950,00
Doppler krvnih sudova obe ruke 7.950,00
TCD + Doppler krvnih sudova vrata 13.000,00
Doppler abdominalne aorte 7.950,00

Naziv pregleda Cena
Digitalna mamografija sa tomosintezom plus ultrazvuk dojki 12.000,00
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom 9.200,00

Naziv pregleda Cena
MDCT angiografija glave i vrata 27.000,00
MDCT koronarografija 31.000,00
MDCT pulmoangiografija 19.000,00
MDCT urografija 30.000,00
MDCT glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta 13.300,00
MDCT glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom 15.500,00
MDCT angiografija glave 19.000,00
MDCT grudnog koša sa kontrastom 15.500,00
MDCT abdomena (jetra, slezina, bubrezi) bez kontrasta 13.320,00
MDCT abdomena (jetra, slezina, bubrezi) sa kontrastom 17.760,00
MDCT grudnog koša bez kontrasta 13.300,00
Dodatak za noćni MDCT (skener) bez kontrasta (23 - 07) 7.400,00
Dodatak za noćni MDCT (skener) sa kontrastom (23 - 07) 9.100,00

Naziv pregleda Cena
Magnetna rezonanca glave (endokranijuma) 16.650,00
Magnetna rezonanca hipofize 16.650,00
Magnetna rezonanca cervikalne kičme 16.650,00
Magnetna rezonanca dojki 22.755,00
Magnetna rezonanca grudnog koša 16.650,00
Magnetna rezonanca abdomena bez kontrasta 16.650,00
Magnetna rezonanca torakalne kičme 16.650,00
Magnetna rezonanca lumbosakralne kičme 16.650,00
MRCP - magnetna rezonanca holangiopankreatografija 31.200,00
Magnetna rezonanca pojedinačnih zglobova ili delova ekstremiteta 16.650,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom arterija glave bez kontrasta 27.750,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom i venografijom bez kontrasta 27.750,00
Magnetna rezonanca kontrast 7.000,00

Naziv pregleda Cena
DEXA 5.500,00

Naziv pregleda Cena
Specijalistički pregled Prof. dr Nikola Dimitrijević 10.000,00
Specijalistički pregled dr Nataša Cerovac 8.000,00
Dopler krvnih sudova glave (Transkranijalni kolor dopler- TCD) 7.950,00
VEP - vizuleni evocirani potencijali 14.400,00
Elektromioneurografija nogu (EMNG) 14.000,00
SSEP - somatosenzorni evocirani potencijali 13.500,00
Dopler krvnih sudova vrata 7.950,00
Skener (CT/MSCT) glave sa kontrastom 15.500,00
Magnetna rezonanca (NMR/MR) glave bez kontrasta 16.650,00
Elektroencefalografija (EEG) - kod dece 16.000,00
Dodatak za kontrast na magnetnoj rezonanci 7.000,00
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne/parcijalne) deprivacije spavanja – deca 18.000,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - odrasli 63.500,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - deca 68.000,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - odrasli 56.000,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - deca 60.000,00
Test repetitivne stimulacije (test neuromišićne transmisije - TNT) 15.600,00
Pregled neurologa 7.400,00
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne) deprivacije spavanja – odrasli 15.500,00
Elektroencefalografija (EEG) - kod odraslih 13.750,00
Elektromioneurografija ruku (EMNG) 14.000,00
Lumbalna punkcija 18.000,00
Skener (CT/MSCT) glave bez kontrasta 13.300,00
CT / MSCT angiografija glave 19.000,00
Magnetna rezonanca (NMR/ MR) kičme - jedan segment kičme 16.650,00

Naziv pregleda Cena
Dermatološki pregled - Prof. dr Ljiljana Medenica 10.000,00
Konsultativni pregled Prof. dr Ljiljane Medenice pred dermatokozmetiku Gratis
MELANOSKOPIJA 10.500,00
ALERGOLOŠKE kožne probe - inhalacioni alergeni 5.000,00
ALERGOLOŠKE kožne probe - nutritivni alergeni 5.000,00
Tretman IQ plazmom - mali broj promena 15.000,00
Tretman IQ plazmom - srednji broj promena 20.000,00
Tretman IQ plazmom - veći broj promena 27.500,00
Radiotalasi-koža - mali broj promena 10.400,00
Radiotalasi-koža - srednji broj promena 15.600,00
Radiotalasi-koža - veći broj promena 23.400,00
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - mali broj promena 4.400,00
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - veći broj promena 6.400,00
Kiretaža moluski - do 5 8.400,00
Kiretaža moluski - preko 5 13.200,00
Tretman bora/ožiljaka - hijaluronskom kiselinom 36.400,00
Mezobotox 22.000,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - tretman oziljaka: oziljci od akni, hipertroficni oziljci i keloidi 39.500,00
Fototerapija 1.875,00
Dermatološki pregled 7.400,00
PATCH TEST (Epikutane probe) 16.000,00
BIOPSIJA KOŽE 12.000,00
Botox - korekcija bora lica - tri zone 33.300,00
Botox - korekcija bora lica - dve zone - regija čela + regija oko očiju 26.640,00
Botox - korekcija bora lica - jedna zona 15.540,00
Botox - lečenje hiperhidroze (pojačanog znojenja) pazuha 86.580,00
Mezoterapija - jedna zona: lice 8.325,00
Mezoterapija - dve zone: lice + vrat 11.100,00
Mezoterapija - tri zone: lice + vrat + dekolte 13.320,00
Mezoterapija Derma-pen mikroiglicama lice (Mesoglow) 11.700,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica 33.300,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica i vrata 39.960,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - tretman kose: androgenetic alopecia, alopecia areata poboljsanje gustine i kvaliteta dlake 39.500,00
PRP + Hijaluronska kiselina (Cellular Matrix) lifting lica 44.400,00
DERMATOSKOPIJA - samostalno 7.600,00

Naziv pregleda Cena
Kauterizacija krvnih sudova u nosu (trihlorsirćetna kiselina) 3.380,00
ORL ispiranje jednog uva 1.170,00
ORL ispiranje oba uva 1.560,00
Paracenteza (Miringotomija) 5.720,00
Tamponada nosa - prednja 10.140,00
Frenulotomija jezika u lokalu sa pregledom 15.000,00
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji 38.000,00
Pregled ORL specijaliste - Rinoskopija sa epifarinskopijom 7.800,00
Pregled ORL specijaliste – Laringoskopija - direktna 7.400,00
BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - odrasli 18.000,00
Fonijatrijski pregled - Endovideostroboskopija 16.500,00
Otoread - OAE - kontrola sluha kod novorođenčeta 3.900,00
Timpanometrija 3.900,00
Vestibulometrija (Kalorijski test vestibularisa) 5.400,00
Audiometrija 4.200,00
BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - kod dece - dr Mikić 24.500,00
Pregled lekara ORL specijaliste 7.400,00

Naziv pregleda Cena
YAG Laser - Capsulotomia 14.400,00
YAG Laser - Iridotomia 14.400,00
Ultrazvuk oka 7.104,00
FAF (Fundusautofluorescenca) 6.250,00
Fluoresceinska angiografija - FAG 9.600,00
Biometrija (određivanje IOL-a) 8.000,00
Pahimetrija 3.750,00
Topografija rožnjače (kornealna topografija) 8.000,00
Kompjuterizovana perimetrija - određivanje širine vidnog polja po oku 3.120,00
OCT makule ( žute mrlje) i očnog živca - samostalno 8.750,00
Pregled očnog lekara 7.400,00
Širmerov test 2.200,00
OCT papile očnog živca 8.750,00

Naziv pregleda Cena
Ginekološki ultrazvuk noću 9.700,00
Papanicolau test 1.680,00
Vaginalni sekret 1.200,00
Eksplorativna kiretaža 39.800,00
Pregled ginekologa 7.400,00
Ginekološki ultrazvuk 7.300,00
Kordocenteza 68.900,00
Amniocenteza 50.000,00
CTG (kardiotokografija) 7.400,00
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji 28.600,00
Folikulometrija 13.500,00
Uklanjanje spirale 7.500,00
EKT ektocerviksa u opštoj anesetziji 39.960,00
Histerosalpingografija (HSG) 30.000,00
EKT kondiloma u opštoj anesteziji 39.960,00
Marsupijalizacija apscesa/ciste Bartolinijeve žlezde 43.000,00
EKT ektocerviksa u lokalnoj anesteziji 23.400,00
Incizija i drenaža abscesa/ciste Bartolinijeve žlezde 16.650,00
Kiretaža noću, 22-06h - hitna 72.500,00
Kiretaža u lokalnoj anesteziji 21.000,00
Loop ekscizija 85.470,00
Laserski tretman promena na cerviksu - opšta anestezija 39.960,00
Laserski tretman promena na cerviksu -lokalna anestezija 21.090,00
Serklaž 44.000,00
4D ultrazvuk u trudnoći 14.500,00
Aplikacija spirale (cena spirale nije uračunata) 7.500,00
Skidanje kondiloma-kauterizacija/lokalna anestezija 31.200,00

Naziv pregleda Cena
Ultrazvuk abdomena 7.300,00
Pregled urologa 7.400,00
Skenerska (MSCT) urografija 30.000,00
MRI urografija 32.190,00
Intravenska pijelografija 19.000,00
Biopsija prostate (TRUS) 41.000,00
Flexibilna ureterorenoskopija sa biopsijom tumora i furguracijom 372.000,00
Biopsija testisa u lokalu 55.500,00
Transrektalni ultrazvuk prostate 9.500,00
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera - lekar u ordinaciji 5.200,00
Plasiranje urinarnog katetera - lekar u ordinaciji 4.420,00

Naziv pregleda Cena
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 7.300,00
Intraartikularna injekcija (nije pod kontrolom UZ) 5.200,00
Intraartikularna injekcija (pod kontrolom UZ) + cena leka 8.320,00
Gipsana imobilizacija sa kontrolnim pregledom ortopeda 11.000,00
Skidanje gipsa mašinom i kontrola 8.060,00
Gipsana imobilizacija sa pregledom ortopeda i repozicijom 26.418,00
Magnetna rezonanca jednog segmenta (NMRI) bez kontrasta 16.650,00
Pregled ortopeda 7.400,00
RTG jednog zgloba (rame, lakat, ručni zglob, koleno ili skočni zglob) 4.800,00
Luksacija patelle habituralna 246.000,00
Ultrazvuk zgloba 7.300,00
Gipsana imobilizacija - mala sa pregledom ortopeda 12.000,00

Naziv pregleda Cena
Lekarsko uverenje za vozače 8.800,00
Lekarsko uverenje za vozače profesionalce 8.800,00
Pregledi za utvrđivanje sposobnosti upravljanja čamcem 8.800,00
Pregledi za utvrđivanje sposobnosti za školu 11.800,00

Naziv pregleda Cena
Video konsultacije sa lekarom specijalistom 7.590,00
Video konsultacije sa lekarom opšte prakse 5.200,00
Video konsultacije sa prof. dr Ljiljanom Medenicom 9.200,00
Video konsultacija - lekar subspecijalista 9.200,00

Naziv pregleda Cena
Indiba 6.000,00
Fizikalna terapija - 1 tretman 3.996,00
Fizikalna terapija kombinovana - 1 tretman 6.200,00

Naziv pregleda Cena
Pregled lekara specijaliste 7.400,00
RTG pluća 4.800,00
Skener (MSCT) pluća 15.500,00
Antigenski test brisom na SARS-Cov-2 2.875,00
Serološki test iz krvi na SARS-Cov-2 IgM Iat 2.400,00
Serološki test iz krvi SARS-Cov-2 SPIKE (praćenje nivoa antitela posle vakcinacije i preležane bolesti) 2.300,00

Naziv pregleda Cena
Plasiranje urinarnog katetera u ordinaciji 4.420,00
Klizma u ordinaciji 5.200,00
Previjanje rane u ordinaciji 4.750,00
Obrada male opekotine 13.000,00
Obrada velike opekotine 26.000,00
Davanje intramuskularne injekcije u ordinaciji 2.750,00
Davanje intramuskularne injekcije Longaceph-a 1g u ordinaciji 3.300,00
Davanje intravenske injekcije u ordinaciji 2.950,00
Intravenska infuzija u ordinaciji 5.200,00
Inhalacija u ordinaciji 1.820,00
Citostatska infuzija u bolnici 23.400,00

Naziv pregleda Cena
Davanje intravenske injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 3.750,00
Klizma u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji noću (od 22 - 07h) 8.580,00
Fizikalna terapija - 1 tretman u kućnim uslovima 8.000,00
Previjanje rane u kućnoj poseti (medicinska sestra) 7.250,00
Davanje intramuskularne injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 3.750,00
Infuzija u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 6.438,00
Infuzija u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji - prigradsko naselje 11.180,00
Zamena urinarnog katetera (ili ispiranje) u kućnoj poseti - tehničar 6.500,00
Klizma u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 7.020,00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) 255,300.00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan 242,400.00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć 312,000.00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan 612,000.00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć 612,000.00

Naziv pregleda Cena
Žučna kesa - klasična (otvorena) operacija 312,000.00
Žučna kesa - laparaskopski 262,600.00
Žučna kesa - laparaskopski - hitna 314,600.00
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom 375,000.00
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom 336,000.00
Laparoskopska resekcija jetre 592,800.00
Ekstirpacija ehinokokne ciste - mala 720,000.00
Ekstirpacija ehinokokne ciste - velika 1,008,000.00
Ekstirpacija centralno postavljene ehinokokne ciste jetre 1,008,000.00
Ekstirpacija periferno postavljene ehinokokne ciste jetre 720,000.00

Naziv pregleda Cena
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - jednostrano 277,500.00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - obostrano 399,600.00
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva) 190.000,00
Uklještena ingvinalna kila (sa resekcijom creva) 540,000.00
Umbilikalna kila – laparoskopska operacija 206,400.00
Uklještena umbilikalna kila 228,000.00
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva) 540,000.00
Femoralna kila - jednostrano 144,000.00
Femoralna kila - Obostrana 216,000.00
Komplikovana i/ili recidivantna femoralna kila 216,000.00
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva) 540,000.00
Inciziona (ventralna) kila manja 396,000.00
Inciziona (ventralna) kila velika 540,000.00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji 216,450.00
Umbilikalna kila 138,000.00

Naziv pregleda Cena
Lečenje hemoroida THD metodom 182,000.00
Pregled hirurga 7.400,00
Hirurško lečenje hemoroida 325,000.00
Proktološki pregled sa anoskopijom 8,000.00
Analna fisura u lokalnoj anesteziji 65.000,00
Ekscizija tromboziranog hemoroida u lokalu 58,500.00
Ekscizija tromboziranog hemoroida u opštoj anesteziji 128,700.00
Incizija apscesa u i.v.opštoj anesteziji 51,350.00
Postavljanje gumica (podvezivanje) hemor po seansi 13,000.00

Naziv pregleda Cena
Ileokolo anastomoza 444,000.00
Desna hemikolektomija 576.000,00
Pregled hirurga 7.400,00
Parcijalna resekcija tankih creva sa primarnom anastomozom 540,000.00
Parcijalna resekcija tankih creva sa ileostomom 456,000.00
Derivaciona proceduralna ileo-kolo anastomoza 444,000.00
Resekcija transverzalnog kolona sa unipolarnom kolostomom 612,000.00
Resekcija transverzalnog kolona sa primarnom kolo-kolo anastomozom 612,000.00
Parcijalna resekcija sigme 648,000.00
Prednja visoka resekcija rektuma 780,000.00
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 780,000.00
Prednja niska resekcija rektuma 840,000.00
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 840,000.00
Leva hemikolektomija sa unipolarnom kolostomom - Operacija sec Hartman 612,000.00
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome 611,000.00
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom 621,600.00
Laparoskopska leva hemikolektomija 852,000.00
Desna hemikolektomija i anostomoza creva 576,000.00
Desna hemikolektomija sa ileostomom 576,000.00
Laparoskopska desna hemikolektomija 732,000.00
Operacija u opštoj anesteziji: okluzija kolostome 620,100.00
Zatvaranje ileostome 300,000.00
Polipi u analnoj regiji u opstoj anesteziji 114,400.00

Naziv pregleda Cena
Billroth 1 - Parcijalna resekcija želudca 732,000.00
Billroth 2 - parcijalna resekcija želudca 732,000.00
Totalna gastrektomija 937,500.00
Laparoskopska totalna gastrektomija 1,200,000.00
Laparoskopska subtotalna gastrektomija 960,000.00

Naziv pregleda Cena
Cefalična pankreato - duodenektomija (resekcija glave pankreasa i dvanaestopalačnog creva) - Whipple 1,337,500.00
Laparoskopska distalna pankreatektomija 780,000.00
Distalna pankreatektomija 660,000.00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska "sleeve" resekcija želuca  865,800.00
Laparoskopska by-pass operacija želuca 960,000.00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) 312,000.00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan 242,400.00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć 312,000.00
Slepo crevo - hitno 288,000.00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan 612,000.00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć 612,000.00
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva) 228,000.00
Uklještena umbilikalna kila 228,000.00
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva) 540,000.00
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva) 540,000.00
Uklještena (ventralna) kila 612,000.00
Žučna kesa - laparaskopski - hitna 314,600.00
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom 375,000.00
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom 336,000.00
Splenektomija 540,000.00
Akutni abdomen - Hitna hirurška intervencija 663,000.00
Prednja visoka resekcija rektuma 780,000.00
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 780,000.00
Prednja niska resekcija rektuma 840,000.00
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 840,000.00
Desna hemikolektomija i anostomoza creva 576,000.00
Desna hemikolektomija sa ileostomom 576,000.00
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome 611,000.00
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom 621,600.00
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće - noću 288,600.00
Torsia testisa - operacija 133,200.00
Flexibilna laserska litotripsija 387,500.00
Endoskopska litotripsija (endoskopsko razbijanje kamena u bubregu) 135,000.00

Naziv pregleda Cena
Cervikalna medijastinoskopija 200,000.00
Video-asistirana torakoskopska (VATS) simpatektomija 310,000.00
VATS timektomija 700,000.00
Pleurodeza 29,900.00
Uniportalna VATS biopsija pluća i pleure 320,000.00
VATS Lobektomija Pluća 666,000.00
VATS resekcija pluća 340,000.00
VATS Splanhiectomija 333,000.00
VATS LVRS (VATS resekcija emfizematozne bule) 610,500.00
VATS biopsija pleure 200.000,00

Naziv pregleda Cena
Kvadrantektomija sa sentinel biopsijom 282,100.00
Mastektomija sa sentinel biopsijom 360,000.00
Mastektomija sa disekcijom aksile 455,000.00
Mastektomija sa rekonstrukcijom dojke (bez cene implanta) 561,600.00
Tumorektomija- fibroadenom dojke u opštoj anesetziji 178,100.00
Tumorektomija (uklanjanje tumora) dojke u lokalnoj anesteziji 87,100.00

Naziv pregleda Cena
Operacija štitaste žlezde - klasična 288,000.00
Operacija štitne žlezde (totalna tiroidektomija) sa disekcijom vrata 504,000.00
Operacija štitaste žlezde - minimalno invazivna MIVAT 456,000.00

Naziv pregleda Cena
Rekonstrukcija defekta nosa 321,100.00
Krajnici sa resekcijom mekog nepca 144,000.00
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji 38,000.00
Septoplastika i konhotomija 222,000.00
Endonazalna polipektomija (operacija polipa u nosu) 162,500.00
FESS (funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa) 222,300.00
FESS sa obostranom etmoindektomijom 325,000.00
Operacija lateralne ili medijalne ciste vrata 260,000.00
Krajnici u opštoj anestezji 104,000.00
Vađenje cevčica (ekstirpacija prosthesis Shepard) 50,050.00
LMS (laringomikroskopija) 132,600.00
Biopsija nos/ždrelo/uho 13,000.00
Ekstirpacija promene na bukalnoj sluznici 23,400.00
Ekstirpacija kalkulusa iz pljuvačne žlezde u lok. anesteziji 14,300.00
Ekstirpacija submandibularne pljuvačne žlezde 327,600.00
Frenulotomija jezika u lokalnoj anesteziji sa pregledom 15,000.00
Krajnici, treći krajnik i ugradnja cevčica u opštoj anesteziji 191,100.00
Otapostasis bill. (korekcija klempavih ušiju) 135,200.00
Otapostasis unilateralis (korekcija jednog klempavog uva) 102,500.00
Repozicija nosnih kostiju - lokalna anestezija 19,500.00
Repozicija nosnih kostiju - opšta anestezija 53,950.00
Resekcija tumorske promene jezika 269,620.00
Septoplastika i obostrana etmoidektomija 568,320.00
Septoplastika i rinoplastika 666,000.00
Septoplastika (operacija devijacije nosne pregrade) 157,620.00
Superficijelna parotidektomija 327,600.00
Tamponada nosa - zadnja u anesteziji 46,875.00
Treći krajnik u opštoj anesteziji 44,400.00
Treći krajnik u opštoj anesteziji sa ugradnjom cevčica 111,150.00
Trepanacija maksilarnog sinusa (Caldwell-Luc) u opš. anest. 158,600.00
Tumorektomija parotidne žlezde 465,600.00

Naziv pregleda Cena
Dijagnostička laparoskopija (celioskopija) 130,758.00
Operativna (interventna) histeroskopija 105,450.00
Histeroskopija 111,000.00
Konizacija 99,900.00
Vaginalna histerektomija sa prednjom i zadnjom plastikom vagine 300,000.00
Laparoskopska histerektomija 399,600.00
Laparoskopska myomektomija - do 2 mioma 285,000.00
Laparoskopska operacija jednog jajnika (jednostrana adneksektomija) 255,300.00
Laparoskopska operacija oba jajnika (bilateralna adneksektomija) 260,000.00
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće - noću 288,600.00
Laparaskopska totalna histerektomija sa obostranom adneksetomijom 475,000.00
Laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksektomijom i disekcijom pelvičnih limfnih čvorova 708,000.00
Ginekološka operacija po Wertheim–Meigs-u 841,100.00

Naziv pregleda Cena
Operacija tumora kapka 249,600.00
Operacija senilne katarakte - Dr Zora Stanković 133.200,00
Sekundarna implantacija sočiva (Verysize) 144,000.00
Operacija katarakte sa ugradnjom multifokalnog sočiva - jedno oko 216,000.00
Operacija senilne katarakte 114,000.00
Operacija komplikovane katarakte 169,125.00
Sekundarna implantacija IOL-a (sočiva) 129,600.00
Zamena IOL-a (sočiva) 265,680.00

Naziv pregleda Cena
Intravenska pijelografija (IVP) 19,000.00
Cirkumcizija u kratkotrajnoj opštoj anesteziji 82,550.00
Cista epididimisa u opštoj anesteziji 93,240.00
Endoskopska litotripsija ( endoskopsko razbijanje kamena u bubregu) 135.000,00
Frenulotomija (penis) - odrasli - u lokalanoj anesteziji sa pregledom 18,000.00
Frenulotomija (penis) - dete - u lokalnoj anesteziji 37,700.00
Hidrokela u opštoj anesteziji 139,100.00
Operacija nespuštenih testisa 380,000.00
Orchiectomia 156,000.00
Radikalna prostatektomija 634,920.00
Sinehioliza/Adhezioliza sa pregledom 13,320.00
Torsia testisa -operacija 133,200.00
Transrektalna biopsija prostate bez HP 41,000.00
TUR tumora mok.bešike - multipli 180,000.00
TUR tumora mokraćne bešike - manji solitarni 152,070.00
Uretrotomia interna 135,420.00
Varikocela u lokalnoj anesteziji 65,000.00
Varikocela u opštoj anesteziji 185,000.00
Vazektomija 168,720.00
Vađenje JJ sonde u lokalnoj anesteziji 33,000.00
Operacija nespuštenog testisa 325,000.00
Endoskopska cistolitotripsija 130,000.00
Transuretralna resekcija prostate ili vrata bešike 207,570.00
Otvorena prostatektomija 538,350.00
Cirkumcizija (obrezivanje) 47,730.00
Laparoskopska ureterolitotomija sa 4 bolnička dana 466,200.00

Naziv pregleda Cena
Zadnja fiksacija C1-C2 (HARMS) 576,000.00
ACCF (prednja vratna korporektomija i fuzija) 720.000,00
Laminektomija vratne kičme bez instrumentacije 460,800.00
Laminektomija vratne kičme sa instrumentacijom 720,000.00
Foraminotomija 504,000.00
Prednja korpektomija i fiksacija grudnog dela kičme 720,000.00
Perkutana vertebroplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena 360,000.00
Perkutana kifoplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena 360,000.00
Perkutana fiksacija lumbalne kičme 576,000.00
PLIF 720,000.00
Miniinvazivna TLIF 864,000.00
Perkutana laserska dekompresija diskusa 345,000.00
Kompletno endoskopska discektomija (lumb.d.h) 504,000.00
Kompletno endoskopska discektomija- 2 nivoa (lumb.d.h) 504,000.00
Radiofrekventna ablacija sa kifoplastikom 576,000.00
Avulzija n.mentalisa u lokalnoj anesteziji 117,000.00
Epiduralna periradikularna infiltracija pod fluoroskopskom kontrolom 80,600.00
Mikrohir. oper. cervik. disk. hern. sa ventralnom fuzijom “Cage-Kejdž” graftom (ACDF) - 1 nivo 620,000.00
Mikrohir. oper. cervik. disk. hern. sa ventralnom fuzijom “Cage-Kejdž” graftom (ACDF) - 2 nivoa 806,000.00
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na dva i više nivoa 650,000.00
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na jednom nivou 450,000.00
Mikrohirurška operacija lumbalne diskus hernije 512,500.00
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom do dva segmenta kičme 806,000.00
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom na više od dva segmenta kičme 967,200.00
ACDF ("stand alone" cage) 648,000.00

Naziv pregleda Cena
Artroplastika kuka (ugradnja veštačkog kuka) 720,000.00
Reparacija sveže rupture Ahilove tetive 240,000.00
Operacija Ahilove tetive obostrano sa kapsulotomijom 276,000.00
Karpalni kanal (Dnevna hirurgija) 75,000.00
Artroskopska operacija kolena 172.500,00
Artroskopska operacija kolena sa rekonstrukcijom unutrašnjih ligamenata 470,000.00
Artroskopska operacija kolena sa šivenjem meniskusa 562,500.00
Artroskopska operacija ramena 258,700.00
Artroskopska operacija rotatorne manžetne 287,500.00
Artroskopska stabilizacija ramena 420,000.00
Artroskopska operacija "teniskog lakta" 300,000.00
Repozicija i osteosinteza pertrohantalnog preloma (prelom butne kosti u kuku) 437,500.00
Repozicija i osteosinteza preloma distalnog femura 437,500.00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma skočnog zgloba - lateralni maleolus 375,000.00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma skočnog zgloba - bimaleolarni i trimaleolarni prelom 437,500.00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma donjeg dela potkolenice 437,500.00

Naziv pregleda Cena
Laserska operacija vena - obe noge 289,900.00
Laserska operacija vena donjih ekstremiteta jednostrano 200,200.00
Operacija vena - RF ablacija VSM 331,500.00

Naziv pregleda Cena
Augmentacija dojki (cena implanata nije uračunata) - uvećanje dojki 384,000.00
Operacija ginekomastije - jedna dojka 276,000.00
Korekcija gornjih očnih kapaka 144,000.00
Korekcija donjih očnih kapaka 178,100.00
Face lifting - temporalni - obrve 207,350.00
Face lifting donjeg dela lica i vrata 409,500.00
Liposukcija obe ruke 240,000.00
Genioplastika 97,500.00
Operacija ptoze kapka 258,750.00
Mini face lift 504,000.00
Septoplastika I rinoplastika 666.000,00
Liposukcija stomaka 342.550,00
Abdominoplastika - dermolipektomija sa zatezanjem mišića 390,625.00
Povećanje grudi 392,710.00

Naziv pregleda Cena
Pregled hirurga 7.400,00
Lipom (manji) u lokalnoj anesteziji 26,000.00
Lipom (veći) u lokalnoj anesteziji 36,400.00
Lipom (veći) u opštoj anesteziji 100,100.00
Mladež u lokalu + ekscizija manjih promena na koži 42.900,00

Naziv pregleda Cena
Paket porođaj – prirodnim putem - Dr Vladimir Vajs 330.000,00
Paket porođaj – prirodnim putem - Prof Dr Ljiljana Mirković 375.000,00
Paket porođaj - carski rez - Dr Vladimir Vajs 390.000,00
Paket porođaj - carski rez - Prof Dr Ljiljana Mirković 470.000,00
Paket porođaj - prirodnim putem 285.000,00
Paket porođaj - carski rez 340.000,00
Prisustvo oca na porođaju 14.400,00

Naziv pregleda Cena
Bolnički dan - pratnja pacijenta (smeštaj, hrana) 13.000,00
Bolnički dan - Intenzivna nega 38.000,00
Bolnički dan - pacijent na respiratoru 41.000,00
Bolnički dan (smeštaj, ishrana, nega pacijenta, davanje terapije, lekarske vizite) 29.500,00

Naziv pregleda Cena
laboratorija - uzimanje krvi u kućnoj poseti 2.070,00
Pregled lekara noću u kućnoj poseti (od 22h do 7h) - prigradsko naselje 33.000,00
Pregled lekara u kućnoj poseti danju - prigradsko naselje 26.500,00
Kontrolni pregled lekara u kućnoj poseti - prigradsko naselje 16.000,00
Ultarzvuk abdomena u kućnoj poseti 18.500,00
Pregled urologa u kućnoj poseti sa plasiranjem katetera 17.500,00
Pregled lekara noću u kućnoj poseti (od 22h do 7h) 20.400,00
Ultarzvuk abdomena u kućnoj poseti noću (od 22h do 7h) 24.000,00
Pregled lekara specijaliste u kućnoj poseti (od 7 do 22h) 17.000,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste u kućnoj poseti (od 7 do 22h) 12.000,00
Ginekološki ultrazvuk u kućnoj poseti 18.500,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om u kućnoj poseti 22.000,00
Kućna poseta psihijatra sudskog veštaka (za testament) 23.400,00

Naziv pregleda Cena
Čekanje po satu 2.340,00
Transport od bolnice do aerodroma - u jednom pravcu 52.800,00
Transport- u jednom pravcu u gradu sa lekarom 16.200,00

Naziv pregleda Cena
Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom 600,00
Sedimentacija eritrocita 456,00
Fibrinogen 540,00
CRP 1,200.00

Naziv pregleda Cena
Urea 432.00
Kreatinin 432,00
Ukupni bilirubin 432.00
Natrijum 432.00
Kalijum 414.00
Glikozilirani hemoglobin - HbA1c 1,440.00
LDL holesterol 432.00
Trigliceridi 432.00
Mokracna kiselina 432.00
Gvozđe 432.00
Glukoza 414,00
GAMA - GT 432.00
Feritin 1,320.00
AST 432,00
ALT 432,00
Holesterol 432.00
HDL holesterol 432.00

Naziv pregleda Cena
Protrombinsko vreme (INR) 540.00
D dimer 3,000.00
Heparin (anti Xa aktivnost) 2,375.00
aPTT 540.00

Naziv pregleda Cena
FSH 1,080.00
LH 1,080.00
Prolaktin (LTH) 1,080.00
Progesteron 1,080.00
Testosteron 1,080.00
TSH 1,080.00
FT3 ( slobodni T3) 1,080.00
FT4 (slobodni T4) 1,080.00
Anti-TPO 1,920.00
Kortizol 1,440.00
Beta HCG 1,440.00
Vitamin D 25 OH total 3,600.00
Insulin 1,680.00

Naziv pregleda Cena
CK 804.00
CK-MB 804.00
Troponin I 2,040.00
Troponin T 2,040.00
hs- troponin I 2,500.00

Naziv pregleda Cena
CA 72-74 2,400.00
PSA 1,440.00
fPSA 1,440.00
CA 125 2,400.00
CEA 1,440.00
CA 19-9 2,400.00

Naziv pregleda Cena
Krvna grupa (Rh faktor) 2,400.00
Detekcija Rh antitela 1,800.00

Naziv pregleda Cena
Pregled urina (sediment + hemijski) 660,00
Proteini u urinu 1,080.00
Beta-2 mikroglobulin u urinu 1,680.00
Kateholamini u 24h urinu 4,800.00
Klirens kreatinina 1,080.00
Glukoza u urinu 600.00

Naziv pregleda Cena
Bris ždrela 1,080.00
Bris nosa 1,080.00
Bris oka 1,080.00
Urinokultura 1,080.00
Koprokultura 1,080.00
Kultura sputuma 1,080.00

Naziv pregleda Cena
Panel 30 inhalacionih alergena 8,400.00
Panel 30 nutritivnih alergena 10,000.00
Panel 20 nutrutivnih alergena 7,200.00
Panel 20 inhalacionih alergena mediteranski 7,200.00
Panel 20 inhalacionih alergena 7,200.00

Naziv pregleda Cena
NIFTY plus 85,500.00
HARMONY plus 95,450.00
DOUBLE test 3,360.00
TRIPLE test 4,370.00