Cenovnik

Pretražili smo nazive pregleda po Vašem upitu, ali nijedan ne sadrži reči koje ste tražili. Pokušajte da drugačije formulišete upit, ili kliknite na naziv grupe pregleda da biste videli sve preglede u toj grupi.
Pregledi i intervencije
Terapija
Hirurgija - Intervencije i operacije
Porodilište
Bolničko lečenje
Kućne posete
Sanitetski prevoz
Laboratorija
Prikazan je izvod iz cenovnika. Za potpuni uvid u naš cenovnik molimo Vas da nas kontaktirate.

Naziv pregleda Cena
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Spirometrija (Test plućne funkcije) 3.700,00
Bronhodilatatorni („Ventolinski“) test 4.290,00
Bronhoprovokativni test sa histaminom 14.800,00
PPD proba 8.250,00
Citološki pregled ispljuvka (sputuma) 1.850,00
Bakteriološki pregled ispljuvka (sputuma) 1.190,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Pleuralna punkcija 13.200,00
Biopsija pleure Kontaktirajte nas
Pregled alergologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića bez uzimanja uzorka 60.500,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića sa uzimanjem uzorka 84.700,00
RTG snimak pluća 5.280,00
Specijalistički pregled prof. dr Zorica Živković 11.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Bogić 13.200,00
Alergološke kožne probe na inhalacione alergene 5.500,00
Alergološke kožne probe na nutritivne alergene 5.500,00
Skener (MSCT) grudnog koša bez kontrasta 14.600,00
Skener (MSCT) grudnog koša sa kontrastom 17.000,00
Skener (MSCT) pulmoangiografija 20.900,00

Naziv pregleda Cena
ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija) - dijagnostički Kontaktirajte nas
Pregled gastroenterologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Gastroskopija (EGDS) u lokalnoj anesteziji 17.600,00
Kolonoskopija 22.000,00
MSCT (skenerska) kolonografija 31.700,00
Biopsija jetre 74.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Nedeljko Radlović 11.000,00
Elastografija jetre 18.700,00
MRCP (magnetna holangiopankreatografija) 34.300,00
ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija) - dijagnostičko - terapijski 363.000,00
Ultrazvuk abdomena 8.000,00
Gastroskopija (u opštoj anesteziji) 36.800,00
Kolonoskopija u opštoj anesteziji 37.400,00
Punkcija ascita (paracenteza) 15.600,00
MSCT abdomena (sa kontrastom) 19.500,00

Naziv pregleda Cena
Intravenska pijelografija (IVP) 20.900,00
Ultrazvuk bubrega i mokraćovoda 8.000,00
Biopsija bubrega Kontaktirajte nas
Pregled nefrologa Od 8.140,00 do 11.000,00
MSCT (skenerska) urografija 33.000,00
NMR (MRI) urografija 35.400,00

Naziv pregleda Cena
Test opterećenja šećerom (OGTT) 3.960,00 – 11.880,00
Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) 13.200,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Šumarac 11.000,00
Pregled lekara specijaliste za ishranu Od 8.140,00 do 11.000,00
Pregled endokrinologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Ultrazvuk štitaste žlezde 8.000,00

Naziv pregleda Cena
Pregled interniste hematologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Ivo Elezović 11.000,00
Specijalistički pregled dr Nenada Milanovića 13.200,00
Specijalistički pregled doc dr Darka Antića Kontaktirajte nas
Biopsija kosti (koštane srži) u lokalnoj anesteziji 44.000,00 + ph
Biopsija kosti (koštane srži) u i.v. ( intravenskoj) anesteziji 58.300,00 + ph
Punkcija koštane srži (bez citološke obrade) - sternalna punkcija 41.200,00
Punkcija koštane srži u i.v. anesteziji (bez citološke obrade) Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
DEXA – merenje koštane gustine 6.050,00 / 11.000,00 sa pregledom fizijatra
NMR (magnetna rezonanca) zgloba ili kičme (bez kontrasta) 18.310,00
Pregled reumatologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Ultrazvuk zgloba 8.000,00
Test salivacije Kontaktirajte nas
Kapilaroskopija - samostalno 8.250,00
Rendgensko snimanje kostiju, zglobova i kičme (1. snimak) 5.280,00
Rendgensko snimanje kostiju, zglobova i kičme (2. i svaki sledeći snimak) 2.370,00
Kapilaroskopija u okviru pregleda Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom 10.100,00
Skener (MSCT) jednog segmenta bez kontrasta 14.600,00
Skener (MSCT) jednog segmenta sa kontrastom 17.000,00
Biospija prostate (TRUS biopsija prostate) 45.100,00
Core biopsija dojke pod kontrolom UZ 25.900,00
Biopsija kože (bez HP nalaza) 13.200,00
Biopsija rektuma u lokalnoj anesteziji Kontaktirajte nas
Biopsija tumora grudnog koša u lokalnoj anesteziji Kontaktirajte nas
Plasiranje Port-A-Cath sistema u lokalnoj anesteziji Kontaktirajte nas
Ultrazvuk dojki 8.000,00
PSA (tumor marker za prostatu) 1.580,00
Magnetna rezonanca jednog segmenta (NMRI) bez kontrasta 18.310,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića sa uzimanjem uzorka 84.700,00
Dnevna bolnica sa davanjem hemioterapije ( manje od 3 sata) 16.500,00
Onkološki konzilijum (4 člana) 48.800,00
NMR (magnetna rezonanca) dojki 25.000,00
Onkološki konzilijum (3 člana) 35.200,00
RTG snimak - 11. snimaka za onkološki konzilijum 17.000,00
Biopsija jetre 74.000,00

Naziv pregleda Cena
Vadjenje do 3 krpelja - danju 8.710,00
Vadjenje do 3 krpelja - noću 10.320,00
Vadjenje vise od 3 krpelja - danju Kontaktirajte nas
Vadjenje vise od 3 krpelja - noću Kontaktirajte nas
Pregled specijaliste infektologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Lumbalna punkcija 19.800,00
Biopsija jetre 74.000,00

Naziv pregleda Cena
RTG snimak (od 7 do 22h) 5.280,00
RTG snimak kao drugi 07- 22h 2.370,00
RTG snimak noću (22 - 07h) prvi snimak 6.250,00
RTG snimak kao drugi snimak noću (22 – 07h) 3.750,00
RTG snimak - 11 snimaka za onkološki konzilijum 17.000,00
RTG ramena 4.730,00
RTG lakta 4.730,00
RTG ručnog zgloba 4.730,00
RTG kolena ( jedan zglob) 4.730,00
RTG skočnog zgloba 4.730,00

Naziv pregleda Cena
Ultrazvuk abdomena noću (od 22h - 7h) 11.200,00
Elastografija jetre 18.700,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om 8.470,00
Ultrazvuk srca sa Dopplerom noću u okviru pregleda (od 22h - 7h) 9.700,00
Transkranijalni Doppler (TCD) 8.740,00
Ultrazvuk dojki 8.000,00
Ultrazvuk abdomena 8.000,00
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 8.000,00
Ultrazvuk zgloba 8.000,00
Transrektalni ultrazvuk prostate 10.450,00
Ginekološki ultrazvuk 8.000,00
Ginekološki ultrazvuk noću (od 22h - 7h) 9.700,00
Folikulometrija 14.800,00
4D ginekološki ultrazvuk   15.900,00
Ultazvuk štitaste žlezde/vrata 8.000,00
Ultrazvuk Ahilove tetive 8.000,00
Ultrazvuk kukova kod dece 8.000,00
Ultrazvuk skrotuma (testisa) 8.000,00
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om renalnih arterija 10.100,00
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om venae portae 8.470,00
Dopler krvnih sudova vrata 8.740,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om kod dece 9.240,00
Doppler krvnih sudova obe noge 8.740,00
Doppler krvnih sudova obe ruke 8.740,00
TCD + Doppler krvnih sudova vrata 14.300,00
Doppler abdominalne aorte 8.740,00

Naziv pregleda Cena
Digitalna mamografija sa tomosintezom plus ultrazvuk dojki 13.200,00
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom 10.100,00

Naziv pregleda Cena
MDCT angiografija glave i vrata 29.700,00
MDCT koronarografija 34.100,00
MDCT pulmoangiografija 20.900,00
MDCT urografija 33.000,00
MDCT glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta 14.600,00
MDCT glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom 17.000,00
MDCT angiografija glave 20.900,00
MDCT grudnog koša sa kontrastom 17.000,00
MDCT abdomena (jetra, slezina, bubrezi) bez kontrasta 14.600,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom arterija glave bez kontrasta (jetra, slezina, bubrezi) sa kontrastom 19.500,00
MDCT grudnog koša bez kontrasta 14.600,00
Dodatak za noćni MDCT (skener) bez kontrasta (23 - 07) 7.400,00
Dodatak za noćni MDCT (skener) sa kontrastom (23 - 07) 9.100,00

Naziv pregleda Cena
Magnetna rezonanca glave (endokranijuma) 18.310,00
Magnetna rezonanca hipofize 18.310,00
Magnetna rezonanca cervikalne kičme 18.310,00
Magnetna rezonanca dojki 25.000,00
Magnetna rezonanca grudnog koša 18.310,00
Magnetna rezonanca abdomena bez kontrasta 16.650,00
Magnetna rezonanca torakalne kičme 18.310,00
Magnetna rezonanca lumbosakralne kičme 18.310,00
MRCP - magnetna rezonanca holangiopankreatografija 34.300,00
Magnetna rezonanca pojedinačnih zglobova ili delova ekstremiteta 18.310,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom arterija glave bez kontrasta 30.500,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom i venografijom bez kontrasta 45.100,00
Magnetna rezonanca kontrast 7.700,00

Naziv pregleda Cena
DEXA 6.050,00

Naziv pregleda Cena
Specijalistički pregled Prof. dr Nikola Dimitrijević 9.900,00
Specijalistički pregled dr Nataša Cerovac 11.000,00
Dopler krvnih sudova glave (Transkranijalni kolor dopler- TCD) 8.740,00
VEP - vizuleni evocirani potencijali Kontaktirajte nas
Elektromioneurografija nogu (EMNG) 15.400,00
SSEP - somatosenzorni evocirani potencijali Kontaktirajte nas
Dopler krvnih sudova vrata 8.740,00
Skener (CT/MSCT) glave sa kontrastom 17.000,00
Magnetna rezonanca (NMR/MR) glave bez kontrasta 18.310,00
Elektroencefalografija (EEG) - kod dece 17.600,00
Dodatak za kontrast na magnetnoj rezonanci 7.700,00
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne/parcijalne) deprivacije spavanja – deca Kontaktirajte nas
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - odrasli Kontaktirajte nas
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - deca Kontaktirajte nas
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - odrasli 61.600,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - deca 66.000,00
Test repetitivne stimulacije (test neuromišićne transmisije - TNT) Kontaktirajte nas
Pregled neurologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne) deprivacije spavanja – odrasli Kontaktirajte nas
Elektroencefalografija (EEG) - kod odraslih 15.100,00
Elektromioneurografija ruku (EMNG) 15.400,00
Lumbalna punkcija 19.800,00
Skener (CT/MSCT) glave bez kontrasta 14.600,00
CT / MSCT angiografija glave 20.900,00
Magnetna rezonanca (NMR/ MR) kičme - jedan segment kičme 18.310,00

Naziv pregleda Cena
Dermatološki pregled - Prof. dr Ljiljana Medenica 11.000,00
MELANOSKOPIJA 11.500,00
ALERGOLOŠKE kožne probe - inhalacioni alergeni 5.500,00
ALERGOLOŠKE kožne probe - nutritivni alergeni 5.500,00
Tretman IQ plazmom - mali broj promena Kontaktirajte nas
Tretman IQ plazmom - srednji broj promena Kontaktirajte nas
Tretman IQ plazmom - veći broj promena Kontaktirajte nas
Radiotalasi-koža - mali broj promena 11.400,00
Radiotalasi-koža - srednji broj promena 17.160,00
Radiotalasi-koža - veći broj promena 25.740,00
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - mali broj promena 4.840,00
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - veći broj promena 7.040,00
Kiretaža moluski - do 5 Kontaktirajte nas
Kiretaža moluski - preko 5 Kontaktirajte nas
Tretman bora/ožiljaka - hijaluronskom kiselinom Kontaktirajte nas
Mezobotox Kontaktirajte nas
PRP (Platelet Rich Plasma) - tretman oziljaka: oziljci od akni, hipertroficni oziljci i keloidi Kontaktirajte nas
Fototerapija 2.060,00
Dermatološki pregled Od 8.140,00 do 11.000,00
PATCH TEST (Epikutane probe) 17.600,00
BIOPSIJA KOŽE 13.200,00
Botox - korekcija bora lica - tri zone Kontaktirajte nas
Botox - korekcija bora lica - dve zone - regija čela + regija oko očiju Kontaktirajte nas
Botox - korekcija bora lica - jedna zona Kontaktirajte nas
Botox - lečenje hiperhidroze (pojačanog znojenja) pazuha Kontaktirajte nas
Mezoterapija - jedna zona: lice Kontaktirajte nas
Mezoterapija - dve zone: lice + vrat Kontaktirajte nas
Mezoterapija - tri zone: lice + vrat + dekolte Kontaktirajte nas
Mezoterapija Derma-pen mikroiglicama lice (Mesoglow) Kontaktirajte nas
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica Kontaktirajte nas
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica i vrata Kontaktirajte nas
PRP (Platelet Rich Plasma) - tretman kose: androgenetic alopecia, alopecia areata poboljsanje gustine i kvaliteta dlake Kontaktirajte nas
PRP + Hijaluronska kiselina (Cellular Matrix) lifting lica Kontaktirajte nas
DERMATOSKOPIJA - samostalno 8.360,00

Naziv pregleda Cena
Kauterizacija krvnih sudova u nosu (trihlorsirćetna kiselina) Kontaktirajte nas
ORL ispiranje jednog uva 1.290,00
ORL ispiranje oba uva 1.710,00
Paracenteza (Miringotomija) Kontaktirajte nas
Tamponada nosa - prednja 10.140,00
Frenulotomija jezika u lokalu sa pregledom 16.500,00
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Pregled ORL specijaliste - Rinoskopija sa epifarinskopijom 8.580,00
Pregled ORL specijaliste – Laringoskopija - direktna Kontaktirajte nas
BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - odrasli 18.000,00
Fonijatrijski pregled - Endovideostroboskopija 18.150,00
Otoread - OAE - kontrola sluha kod novorođenčeta 4.290,00
Timpanometrija 4.290,00
Vestibulometrija (Kalorijski test vestibularisa) 5.940,00
Audiometrija 4.620,00
BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - kod dece - dr Mikić Kontaktirajte nas
Pregled lekara ORL specijaliste Od 8.140,00 do 11.000,00

Naziv pregleda Cena
YAG Laser - Capsulotomia 14.400,00
YAG Laser - Iridotomia Kontaktirajte nas
Ultrazvuk oka 7.104,00
FAF (Fundusautofluorescenca) Kontaktirajte nas
Fluoresceinska angiografija - FAG Kontaktirajte nas
Biometrija (određivanje IOL-a) Kontaktirajte nas
Pahimetrija Kontaktirajte nas
Topografija rožnjače (kornealna topografija) Kontaktirajte nas
Kompjuterizovana perimetrija - određivanje širine vidnog polja po oku 3.430,00
OCT makule ( žute mrlje) i očnog živca - samostalno 9.620,00
Pregled očnog lekara Od 8.140,00 do 11.000,00
Širmerov test 2.420,00
OCT papile očnog živca 9.620,00

Naziv pregleda Cena
Ginekološki ultrazvuk noću 9.700,00
Papanicolau test 1.850,00
Vaginalni sekret 1.320,00
Eksplorativna kiretaža 43.700,00
Pregled ginekologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Ginekološki ultrazvuk 8.000,00
Kordocenteza Kontaktirajte nas
CTG (kardiotokografija) 8.140,00
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji 31.400,00
Folikulometrija 14.800,00
Uklanjanje spirale 8.250,00
EKT ektocerviksa u opštoj anesetziji Kontaktirajte nas
Histerosalpingografija (HSG) 33.000,00
EKT kondiloma u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Marsupijalizacija apscesa/ciste Bartolinijeve žlezde 47.300,00
EKT ektocerviksa u lokalnoj anesteziji Kontaktirajte nas
Incizija i drenaža abscesa/ciste Bartolinijeve žlezde Kontaktirajte nas
Kiretaža noću, 22-06h - hitna 72.500,00
Kiretaža u lokalnoj anesteziji 23.100,00
Loop ekscizija 94.000,00
Laserski tretman promena na cerviksu - opšta anestezija Kontaktirajte nas
Laserski tretman promena na cerviksu -lokalna anestezija Kontaktirajte nas
Serklaž 48.400,00
4D ultrazvuk u trudnoći 15.900,00
Aplikacija spirale (cena spirale nije uračunata) 8.250,00
Skidanje kondiloma-kauterizacija/lokalna anestezija 34.300,00

Naziv pregleda Cena
Ultrazvuk abdomena 8.000,00
Pregled urologa Od 8.140,00 do 11.000,00
Skenerska (MSCT) urografija 33.000,00
MRI urografija 35.400,00
Intravenska pijelografija 20.900,00
Biopsija prostate (TRUS) 45.100,00
Flexibilna ureterorenoskopija sa biopsijom tumora i furguracijom Kontaktirajte nas
Biopsija testisa u lokalu Kontaktirajte nas
Transrektalni ultrazvuk prostate 10.450,00
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera - lekar u ordinaciji 5.720,00
Plasiranje urinarnog katetera - lekar u ordinaciji 4.860,00

Naziv pregleda Cena
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 8.000,00
Intraartikularna injekcija (nije pod kontrolom UZ) 5.720,00
Intraartikularna injekcija (pod kontrolom UZ) + cena leka Kontaktirajte nas
Gipsana imobilizacija sa kontrolnim pregledom ortopeda 12.100,00
Skidanje gipsa mašinom i kontrola 8.860,00
Gipsana imobilizacija sa pregledom ortopeda i repozicijom 29.000,00
Magnetna rezonanca jednog segmenta (NMRI) bez kontrasta 16.650,00
Pregled ortopeda Od 8.140,00 do 11.000,00
RTG jednog zgloba (rame, lakat, ručni zglob, koleno ili skočni zglob) 4.730,00
Luksacija patelle habituralna Kontaktirajte nas
Ultrazvuk zgloba 8.000,00
Gipsana imobilizacija - mala sa pregledom ortopeda 13.200,00

Naziv pregleda Cena
Lekarsko uverenje za vozače 8.800,00
Lekarsko uverenje za vozače profesionalce 8.800,00
Pregledi za utvrđivanje sposobnosti upravljanja čamcem Kontaktirajte nas
Pregledi za utvrđivanje sposobnosti za školu 14.400,00

Naziv pregleda Cena
Video konsultacija od 5.720,00 - 10.100,00

Naziv pregleda Cena
Pregled lekara specijaliste Od 8.140,00 do 11.000,00
Indiba 6.600,00
Fizikalna terapija - 1 tretman 4.400,00
Fizikalna terapija kombinovana - 1 tretman 6.800,00

Naziv pregleda Cena
Plasiranje urinarnog katetera u ordinaciji 4.860,00
Klizma u ordinaciji 5.720,00
Previjanje rane u ordinaciji 5.220,00
Obrada male opekotine 14.300,00
Obrada velike opekotine Kontaktirajte nas
Davanje intramuskularne injekcije u ordinaciji 3.020,00
Davanje intramuskularne injekcije Longaceph-a 1g u ordinaciji 3.020,00
Davanje intravenske injekcije u ordinaciji 3.240,00
Intravenska infuzija u ordinaciji 5.720,00
Inhalacija u ordinaciji 2.000,00
Citostatska infuzija u bolnici 25.740,00

Naziv pregleda Cena
Davanje intravenske injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji Kontaktirajte nas
Klizma u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji noću (od 22 - 07h) 8.580,00
Fizikalna terapija - 1 tretman u kućnim uslovima 8.800,00
Previjanje rane u kućnoj poseti (medicinska sestra) 7.970,00
Davanje intramuskularne injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 4.120,00
Infuzija u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 7.080,00
Infuzija u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji - prigradsko naselje Kontaktirajte nas
Zamena urinarnog katetera (ili ispiranje) u kućnoj poseti - tehničar 7.150,00
Klizma u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) 280.830,00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan Kontaktirajte nas
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć 312,000.00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan Kontaktirajte nas
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Žučna kesa - klasična (otvorena) operacija 343.200,00
Žučna kesa - laparaskopski 288.860,00
Žučna kesa - laparaskopski - hitna Kontaktirajte nas
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom Kontaktirajte nas
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom Kontaktirajte nas
Laparoskopska resekcija jetre Kontaktirajte nas
Ekstirpacija ehinokokne ciste - mala Kontaktirajte nas
Ekstirpacija ehinokokne ciste - velika Kontaktirajte nas
Ekstirpacija centralno postavljene ehinokokne ciste jetre Kontaktirajte nas
Ekstirpacija periferno postavljene ehinokokne ciste jetre Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - jednostrano Kontaktirajte nas
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - obostrano Kontaktirajte nas
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva) Kontaktirajte nas
Uklještena ingvinalna kila (sa resekcijom creva) Kontaktirajte nas
Umbilikalna kila – laparoskopska operacija Kontaktirajte nas
Uklještena umbilikalna kila 228,000.00
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva) 540,000.00
Femoralna kila - jednostrano Kontaktirajte nas
Femoralna kila - Obostrana Kontaktirajte nas
Komplikovana i/ili recidivantna femoralna kila Kontaktirajte nas
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva) Kontaktirajte nas
Inciziona (ventralna) kila manja 435.600,00
Inciziona (ventralna) kila velika 594.000.00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji 238.100,00
Umbilikalna kila 151.800,00

Naziv pregleda Cena
Lečenje hemoroida THD metodom 200.200,00
Pregled hirurga Od 8.140,00 do 11.000,00
Hirurško lečenje hemoroida Kontaktirajte nas
Proktološki pregled sa anoskopijom 8.800,00
Ekscizija tromboziranog hemoroida u lokalu Kontaktirajte nas
Ekscizija tromboziranog hemoroida u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Incizija apscesa u i.v.opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Postavljanje gumica (podvezivanje) hemoroida po seansi 14.300,00

Naziv pregleda Cena
Ileokolo anastomoza Kontaktirajte nas
Desna hemikolektomija Kontaktirajte nas
Pregled hirurga Od 8.140,00 do 11.000,00
Parcijalna resekcija tankih creva sa primarnom anastomozom Kontaktirajte nas
Parcijalna resekcija tankih creva sa ileostomom Kontaktirajte nas
Derivaciona proceduralna ileo-kolo anastomoza Kontaktirajte nas
Resekcija transverzalnog kolona sa unipolarnom kolostomom Kontaktirajte nas
Resekcija transverzalnog kolona sa primarnom kolo-kolo anastomozom Kontaktirajte nas
Parcijalna resekcija sigme Kontaktirajte nas
Prednja visoka resekcija rektuma Kontaktirajte nas
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom Kontaktirajte nas
Prednja niska resekcija rektuma Kontaktirajte nas
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom Kontaktirajte nas
Leva hemikolektomija sa unipolarnom kolostomom - Operacija sec Hartman Kontaktirajte nas
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome Kontaktirajte nas
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom Kontaktirajte nas
Laparoskopska leva hemikolektomija Kontaktirajte nas
Desna hemikolektomija i anostomoza creva Kontaktirajte nas
Desna hemikolektomija sa ileostomom Kontaktirajte nas
Laparoskopska desna hemikolektomija Kontaktirajte nas
Operacija u opštoj anesteziji: okluzija kolostome 682.110,00
Zatvaranje ileostome 330.000,00
Polipi u analnoj regiji u opstoj anesteziji Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Billroth 1 - Parcijalna resekcija želudca Kontaktirajte nas
Billroth 2 - parcijalna resekcija želudca Kontaktirajte nas
Totalna gastrektomija Kontaktirajte nas
Laparoskopska totalna gastrektomija Kontaktirajte nas
Laparoskopska subtotalna gastrektomija Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska distalna pankreatektomija Kontaktirajte nas
Distalna pankreatektomija sa slenektomijom 1.045.000,00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska "sleeve" resekcija želuca  Kontaktirajte nas
Laparoskopska by-pass operacija želuca Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) - hitno 343.200,00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan Kontaktirajte nas
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć 312,000.00
Slepo crevo - hitno 316.800,00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan Kontaktirajte nas
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć Kontaktirajte nas
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva) Kontaktirajte nas
Uklještena umbilikalna kila Kontaktirajte nas
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva) Kontaktirajte nas
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva) Kontaktirajte nas
Uklještena (ventralna) kila Kontaktirajte nas
Žučna kesa - laparaskopski - hitna Kontaktirajte nas
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom Kontaktirajte nas
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom Kontaktirajte nas
Splenektomija Kontaktirajte nas
Akutni abdomen - Hitna hirurška intervencija 729.300,00
Prednja visoka resekcija rektuma Kontaktirajte nas
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom Kontaktirajte nas
Prednja niska resekcija rektuma Kontaktirajte nas
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom Kontaktirajte nas
Desna hemikolektomija i anostomoza creva Kontaktirajte nas
Desna hemikolektomija sa ileostomom Kontaktirajte nas
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome Kontaktirajte nas
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom Kontaktirajte nas
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće - noću 288,600.00
Torsia testisa - operacija Kontaktirajte nas
Flexibilna laserska litotripsija 426.250,00
Endoskopska litotripsija (endoskopsko razbijanje kamena u bubregu) Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Cervikalna medijastinoskopija Kontaktirajte nas
Video-asistirana torakoskopska (VATS) simpatektomija Kontaktirajte nas
VATS timektomija 852.500,00
Pleurodeza 71.500,00
Uniportalna VATS biopsija pluća i pleure 320,000.00
VATS Lobektomija Pluća Kontaktirajte nas
VATS resekcija pluća 374.000,00
VATS Splanhiectomija 341.000.00
VATS LVRS (VATS resekcija emfizematozne bule) Kontaktirajte nas
VATS biopsija pleure 220.000,00

Naziv pregleda Cena
Kvadrantektomija sa sentinel biopsijom 310.300,00
Mastektomija sa sentinel biopsijom Kontaktirajte nas
Mastektomija sa disekcijom aksile Kontaktirajte nas
Mastektomija sa rekonstrukcijom dojke (bez cene implanta) Kontaktirajte nas
Tumorektomija- fibroadenom dojke u opštoj anesetziji 195.910,00
Tumorektomija (uklanjanje tumora) dojke u lokalnoj anesteziji 95.800,00

Naziv pregleda Cena
Operacija štitaste žlezde - klasična Kontaktirajte nas
Operacija štitne žlezde (totalna tiroidektomija) sa disekcijom vrata Kontaktirajte nas
Operacija štitaste žlezde - minimalno invazivna MIVAT Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Rekonstrukcija defekta nosa Kontaktirajte nas
Krajnici sa resekcijom mekog nepca Kontaktirajte nas
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Septoplastika i konhotomija 244.200,00
Endonazalna polipektomija (operacija polipa u nosu) Kontaktirajte nas
FESS (funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa) 244.530,00
FESS sa obostranom etmoindektomijom 357.500,00
Operacija lateralne ili medijalne ciste vrata Kontaktirajte nas
Krajnici u opštoj anestezji 114.400,00
Vađenje cevčica (ekstirpacija prosthesis Shepard) Kontaktirajte nas
LMS (laringomikroskopija) 145.860,00
Biopsija nos/ždrelo/uho Kontaktirajte nas
Ekstirpacija promene na bukalnoj sluznici Kontaktirajte nas
Ekstirpacija kalkulusa iz pljuvačne žlezde u lok. anesteziji Kontaktirajte nas
Ekstirpacija submandibularne pljuvačne žlezde 327.100,00
Frenulotomija jezika u lokalnoj anesteziji sa pregledom 16.500,00
Krajnici, treći krajnik i ugradnja cevčica u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Otapostasis bill. (korekcija klempavih ušiju) 345.500,00
Otapostasis unilateralis (korekcija jednog klempavog uva) Kontaktirajte nas
Repozicija nosnih kostiju - lokalna anestezija 21.400,00
Repozicija nosnih kostiju - opšta anestezija 59.300,00
Resekcija tumorske promene jezika Kontaktirajte nas
Septoplastika i obostrana etmoidektomija Kontaktirajte nas
Septoplastika i rinoplastika 732.600,00
Septoplastika (operacija devijacije nosne pregrade) 173.300,00
Superficijelna parotidektomija Kontaktirajte nas
Tamponada nosa - zadnja u anesteziji 46.875,00
Treći krajnik u opštoj anesteziji 48.840,00
Treći krajnik u opštoj anesteziji sa ugradnjom cevčica 122.000,00
Trepanacija maksilarnog sinusa (Caldwell-Luc) u opš. anest. Kontaktirajte nas
Tumorektomija parotidne žlezde Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Dijagnostička laparoskopija (celioskopija) 143.800,00
Operativna (interventna) histeroskopija 116.000,00
Histeroskopija Kontaktirajte nas
Konizacija 109.800,00
Vaginalna histerektomija sa prednjom i zadnjom plastikom vagine Kontaktirajte nas
Laparoskopska histerektomija Kontaktirajte nas
Laparoskopska myomektomija - do 2 mioma 313.500,00
Laparoskopska operacija jednog jajnika (jednostrana adneksektomija) Kontaktirajte nas
Laparoskopska operacija oba jajnika (bilateralna adneksektomija) Kontaktirajte nas
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće - noću 288,600.00
Laparaskopska totalna histerektomija sa obostranom adneksetomijom Kontaktirajte nas
Laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksektomijom i disekcijom pelvičnih limfnih čvorova Kontaktirajte nas
Ginekološka operacija po Wertheim–Meigs-u Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Operacija tumora kapka Kontaktirajte nas
Operacija senilne katarakte - Dr Zora Stanković 146.520,00
Sekundarna implantacija sočiva (Verysize) Kontaktirajte nas
Operacija katarakte sa ugradnjom multifokalnog sočiva - jedno oko Kontaktirajte nas
Operacija senilne katarakte 125.400,00
Operacija komplikovane katarakte 186.000,00
Sekundarna implantacija IOL-a (sočiva) Kontaktirajte nas
Zamena IOL-a (sočiva) Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Intravenska pijelografija (IVP) 20.900,00
Cirkumcizija u kratkotrajnoj opštoj anesteziji 90.800,00
Cista epididimisa u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Endoskopska litotripsija ( endoskopsko razbijanje kamena u bubregu) Kontaktirajte nas
Frenulotomija (penis) - odrasli - u lokalanoj anesteziji sa pregledom 19.800,00
Frenulotomija (penis) - dete - u lokalnoj anesteziji Kontaktirajte nas
Hidrokela u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Operacija nespuštenih testisa Kontaktirajte nas
Orchiectomia Kontaktirajte nas
Radikalna prostatektomija Kontaktirajte nas
Sinehioliza/Adhezioliza sa pregledom 14.600,00
Torsia testisa -operacija Kontaktirajte nas
Transrektalna biopsija prostate bez HP 45.100,00
TUR tumora mok.bešike - multipli 198.000,00
TUR tumora mokraćne bešike - manji solitarni 152,070.00
Uretrotomia interna Kontaktirajte nas
Varikocela u lokalnoj anesteziji Kontaktirajte nas
Varikocela u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Vazektomija 186.000,00
Vađenje JJ sonde u lokalnoj anesteziji 36.300,00
Operacija nespuštenog testisa Kontaktirajte nas
Endoskopska cistolitotripsija Kontaktirajte nas
Transuretralna resekcija prostate ili vrata bešike 228.300,00
Otvorena prostatektomija Kontaktirajte nas
Cirkumcizija (obrezivanje) 52.500,00
Laparoskopska ureterolitotomija sa 4 bolnička dana Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Zadnja fiksacija C1-C2 (HARMS) Kontaktirajte nas
Laminektomija vratne kičme bez instrumentacije Kontaktirajte nas
Laminektomija vratne kičme sa instrumentacijom Kontaktirajte nas
Foraminotomija Kontaktirajte nas
Prednja korpektomija i fiksacija grudnog dela kičme Kontaktirajte nas
Perkutana vertebroplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena 396.000,00
Perkutana kifoplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena Kontaktirajte nas
Perkutana fiksacija lumbalne kičme Kontaktirajte nas
PLIF Kontaktirajte nas
Miniinvazivna TLIF Kontaktirajte nas
Perkutana laserska dekompresija diskusa Kontaktirajte nas
Kompletno endoskopska discektomija (lumb.d.h) 554.400,00
Kompletno endoskopska discektomija- 2 nivoa (lumb.d.h) Kontaktirajte nas
Radiofrekventna ablacija sa kifoplastikom Kontaktirajte nas
Avulzija n.mentalisa u lokalnoj anesteziji Kontaktirajte nas
Epiduralna periradikularna infiltracija pod fluoroskopskom kontrolom 88.600,00
Mikrohir. oper. cervik. disk. hern. sa ventralnom fuzijom “Cage-Kejdž” graftom (ACDF) - 1 nivo 682.000,00
Mikrohir. oper. cervik. disk. hern. sa ventralnom fuzijom “Cage-Kejdž” graftom (ACDF) - 2 nivoa 806,000.00
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na dva i više nivoa Kontaktirajte nas
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na jednom nivou 536.250,00
Mikrohirurška operacija lumbalne diskus hernije Kontaktirajte nas
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom do dva segmenta kičme Kontaktirajte nas
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom na više od dva segmenta kičme Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Artroplastika kuka (ugradnja veštačkog kuka) Kontaktirajte nas
Reparacija sveže rupture Ahilove tetive 264.000,00
Operacija Ahilove tetive obostrano sa kapsulotomijom Kontaktirajte nas
Karpalni kanal (Dnevna hirurgija) 82.500,00
Artroskopska operacija kolena Od 189.750,00
Artroskopska operacija kolena sa rekonstrukcijom unutrašnjih ligamenata 517.000.00
Artroskopska operacija kolena sa šivenjem meniskusa Kontaktirajte nas
Artroskopska operacija ramena Kontaktirajte nas
Artroskopska operacija rotatorne manžetne Kontaktirajte nas
Artroskopska stabilizacija ramena Kontaktirajte nas
Artroskopska operacija "teniskog lakta" Kontaktirajte nas
Repozicija i osteosinteza pertrohantalnog preloma (prelom butne kosti u kuku) Kontaktirajte nas
Repozicija i osteosinteza preloma distalnog femura Kontaktirajte nas
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma skočnog zgloba - lateralni maleolus 412.500,00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma skočnog zgloba - bimaleolarni i trimaleolarni prelom 481.250,00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma donjeg dela potkolenice Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Laserska operacija vena - obe noge Kontaktirajte nas
Laserska operacija vena donjih ekstremiteta jednostrano Kontaktirajte nas
Operacija vena - RF ablacija VSM Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Augmentacija dojki (cena implanata nije uračunata) - uvećanje dojki Od 337.700,00
Operacija ginekomastije - jedna dojka Kontaktirajte nas
Korekcija gornjih očnih kapaka Kontaktirajte nas
Korekcija donjih očnih kapaka Kontaktirajte nas
Face lifting - temporalni - obrve Kontaktirajte nas
Face lifting donjeg dela lica i vrata Kontaktirajte nas
Genioplastika 107.250,00
Operacija ptoze kapka Kontaktirajte nas
Mini face lift Kontaktirajte nas
Septoplastika I rinoplastika 732.600,00
Povećanje grudi Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Pregled hirurga Od 8.140,00 do 11.000,00
Lipom (manji) u lokalnoj anesteziji 28.600,00
Lipom (veći) u lokalnoj anesteziji 40.000,00
Lipom (veći) u opštoj anesteziji 110.100,00
Mladež u lokalu + ekscizija manjih promena na koži Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Paket porođaj od 36-te nedelje trudnoće – prirodnim putem - Prof Dr Ljiljana Mirković 412.500,00
Paket porođaj od 36-te nedelje trudnoće - carski rez - Prof. Dr Ljiljana Mirković 517.000,00
Porođaj prirodnim putem - Prim. dr Predrag Mitrović 380.000,00
Paket porođaj od 36-te nedelje trudnoće - carski rez - Prim.dr Maja Antić 429.000,00
Paket porođaj od 36-te nedelje trudnoće – prirodnim putem - Prim.dr Maja Antić 363.000,00
Paket porođaj od 36-te nedelje trudnoće - prirodnim putem 313.500,00
Paket porođaj od 36-te nedelje trudnoće - carski rez 374.000,00
Prisustvo oca na porođaju 15.840,00

Naziv pregleda Cena
Bolnički dan - pratnja pacijenta (smeštaj, hrana) 14.300,00
Bolnički dan - Intenzivna nega 41.800,00
Bolnički dan - pacijent na respiratoru 45.100,00
Bolnički dan (smeštaj, ishrana, nega pacijenta, davanje terapije, lekarske vizite) 32.450,00

Naziv pregleda Cena
Laboratorija - uzimanje krvi u kućnoj poseti 2.270,00
Pregled lekara noću u kućnoj poseti (od 22h do 7h) - prigradsko naselje 33.000,00
Pregled lekara u kućnoj poseti danju - prigradsko naselje Kontaktirajte nas
Kontrolni pregled lekara u kućnoj poseti - prigradsko naselje Kontaktirajte nas
Ultarzvuk abdomena u kućnoj poseti 20.300,00
Pregled urologa u kućnoj poseti sa plasiranjem katetera Kontaktirajte nas
Pregled lekara noću u kućnoj poseti (od 22h do 7h) 20.400,00
Ultarzvuk abdomena u kućnoj poseti noću (od 22h do 7h) 24.000,00
Pregled lekara specijaliste u kućnoj poseti (od 7 do 22h) Od 18.700,00 do 30.200,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste u kućnoj poseti (od 7 do 22h) Od 16.100,00 do 26.000,00
Ginekološki ultrazvuk u kućnoj poseti 20.300,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om u kućnoj poseti 24.200,00
Kućna poseta psihijatra sudskog veštaka (za testament) Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Transport od bolnice do aerodroma - u jednom pravcu Kontaktirajte nas
Transport- u jednom pravcu u gradu sa lekarom Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Antigenski test brisom na SARS-Cov-2 3.160,00
Serološki test iz krvi na SARS-Cov-2 IgM Iat 2.640,00
Serološki test iz krvi SARS-Cov-2 SPIKE (praćenje nivoa antitela posle vakcinacije i preležane bolesti) 2.530,00

Naziv pregleda Cena
Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom 660,00
Sedimentacija eritrocita 500,00
Fibrinogen 594,00
CRP 1.320,00

Naziv pregleda Cena
Urea 475,00
Kreatinin 475,00
Ukupni bilirubin 475,00
Natrijum 475,00
Kalijum 455,00
Glikozilirani hemoglobin - HbA1c 1.580,00
LDL holesterol 475,00
Trigliceridi 475,00
Mokracna kiselina 475,00
Gvozđe 475,00
Glukoza 455,00
GAMA - GT 475,00
Feritin 1.450,00
AST 475,00
ALT 475,00
Holesterol 475,00
HDL holesterol 475,00

Naziv pregleda Cena
Protrombinsko vreme (INR) 594,00
D dimer 3.300,00
Heparin (anti Xa aktivnost) 2.610,00
aPTT 594.00

Naziv pregleda Cena
FSH 1.190,00
LH 1.190,00
Prolaktin (LTH) 1.190,00
Progesteron 1.190,00
Testosteron 1.190,00
TSH 1.190,00
FT3 ( slobodni T3) 1.190,00
FT4 (slobodni T4) 1.190,00
Anti-TPO 2.110.00
Kortizol 1.580,00
Beta HCG 1.580,00
Vitamin D 25 OH total 3.960,00
Insulin 1.850,00

Naziv pregleda Cena
CK 880.00
CK-MB 880.00
Troponin I 2.240,00
Troponin T 2.240,00
hs- troponin I 2.750,00

Naziv pregleda Cena
CA 72-74 2.640,00
PSA 1.580,00
fPSA 1.580,00
CA 125 2.640.00
CEA 1.580,00
CA 19-9 2.640,00

Naziv pregleda Cena
Krvna grupa (Rh faktor) 2.640,00
Detekcija Rh antitela 1.980,00

Naziv pregleda Cena
Pregled urina (sediment + hemijski) 726,00
Proteini u urinu 1.190,00
Beta-2 mikroglobulin u urinu 1.850,00
Kateholamini u 24h urinu 5.280,00
Klirens kreatinina 1.190,00
Glukoza u urinu 660,00

Naziv pregleda Cena
Bris ždrela 1.190,00
Bris nosa 1.190,00
Bris oka 1.190.00
Urinokultura 1.190,00
Koprokultura 1.190,00
Kultura sputuma 1.190,00

Naziv pregleda Cena
Panel 30 inhalacionih alergena 9.240,00
Panel 30 nutritivnih alergena 11.000,00
Panel 20 nutrutivnih alergena 7.920,00
Panel 20 inhalacionih alergena mediteranski 7.920,00
Panel 20 inhalacionih alergena 7.920,00

Naziv pregleda Cena
NIFTY plus 77.500,00
HARMONY plus 95,450.00
DOUBLE test 3.690,00
TRIPLE test 4.800,00