Cenovnik

Pretražili smo nazive pregleda po Vašem upitu, ali nijedan ne sadrži reči koje ste tražili. Pokušajte da drugačije formulišete upit, ili kliknite na naziv grupe pregleda da biste videli sve preglede u toj grupi.
Pregledi i intervencije
CORONA
Terapija
Hirurgija - Intervencije i operacije
Porodilište
Bolničko lečenje
Kućne posete
Sanitetski prevoz
Laboratorija
Prikazan je izvod iz cenovnika. Za potpuni uvid u naš cenovnik molimo Vas da nas kontaktirate.

Naziv pregleda Cena
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa 6.600,00
Spirometrija (Test plućne funkcije) 2.600,00
Bronhodilatatorni („Ventolinski“) test 3.000,00
Bronhoprovokativni test sa histaminom 12.000,00
PPD proba 6.400,00
Citološki pregled ispljuvka (sputuma) 1.400,00
Bakteriološki pregled ispljuvka (sputuma) 900,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji 40.000,00
Pleuralna punkcija 12.800,00
Biopsija pleure 24.000,00
Pregled alergologa 6.600,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića bez uzimanja uzorka 50.000,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića sa uzimanjem uzorka 70.000,00
RTG snimak pluća 3.400,00
Specijalistički pregled prof. dr Zorica Živković 8.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Bogić 10.000,00
Alergološke kožne probe na inhalacione alergene 4.000,00
Alergološke kožne probe na nutritivne alergene 4.000,00
Skener (MSCT) grudnog koša bez kontrasta 12.000,00
Skener (MSCT) grudnog koša sa kontrastom 14.000,00
Skener (MSCT) pulmoangiografija 16.000,00

Naziv pregleda Cena
ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija) - dijagnostički 140.000,00
Pregled gastroenterologa 6.600,00
Gastroskopija (EGDS) u lokalnoj anesteziji 14.000,00
Kolonoskopija 18.000,00
MSCT (skenerska) kolonografija 26.000,00
Biopsija jetre 51.600,00
Specijalistički pregled prof. dr Nedeljko Radlović 8.000,00
Elastografija jetre 15.000,00
MRCP (magnetna holangiopankreatografija) 25.000,00
ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija) - dijagnostičko - terapijski 296.000,00
Ultrazvuk abdomena 6.800,00
Gastroskopija (u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji) 26.000,00
Kolonoskopija u opštoj anesteziji 30.000,00
Punkcija ascita (paracenteza) 12.800,00
MSCT abdomena (sa kontrastom) 14.000,00

Naziv pregleda Cena
Intravenska pijelografija (IVP) 16.000,00
Biopsija bubrega 66.000,00
Pregled nefrologa 6.600,00
Kolor dopler bubrežnih arterija 8.000,00
MSCT (skenerska) urografija 26.000,00
NMR (MRI) urografija 29.000,00

Naziv pregleda Cena
Test opterećenja šećerom (OGTT) 2.000,00 – 9.000,00
Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) 12.400,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Šumarac 8.000,00
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Šumarac sa ultrazvukom štitne žlezde 12.000,00
Pregled lekara specijaliste za ishranu 6.600,00
Pregled endokrinologa 6.600,00
Ultrazvuk štitaste žlezde 6.800,00

Naziv pregleda Cena
Pregled interniste hematologa 6.600,00
Specijalistički pregled prof. dr Ivo Elezović 8.000,00
Specijalistički pregled dr Nenada Milanovića 10.000,00
Biopsija kosti (koštane srži) u lokalnoj anesteziji 36.000,00 + ph
Biopsija kosti (koštane srži) u i.v. ( intravenskoj) anesteziji 48.000,00 + ph
Transfuzija derivata krvi u bolnici (bez cene derivata) 16.000,00
Punkcija koštane srži (bez citološke obrade) - sternalna punkcija 34.000,00
Punkcija koštane srži u i.v. anesteziji (bez citološke obrade) 46.000,00

Naziv pregleda Cena
DEXA – merenje koštane gustine 4.400,00 / 8.000,00 sa pregledom fizijatra
NMR (magnetna rezonanca) zgloba ili kičme (bez kontrasta) 15.000,00
Schirmerov test 1.800,00
Pregled reumatologa 6.600,00
Ultrazvuk zgloba 6.800,00
Test salivacije 3.000,00
Kapilaroskopija - samostalno 6.400,00
Specijalistički pregled Prof. dr Milan Petronijević 8.000,00
Rendgensko snimanje kostiju, zglobova i kičme (1. snimak) 2.800,00
Rendgensko snimanje kostiju, zglobova i kičme (2. i svaki sledeći snimak) 1.800,00
Kapilaroskopija u okviru pregleda 4.000,00

Naziv pregleda Cena
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom 8.000,00
Skener (MSCT) jednog segmenta bez kontrasta 12.000,00
Skener (MSCT) jednog segmenta sa kontrastom 14.000,00
Biospija prostate (TRUS biopsija prostate) 35.000,00
Biopsija dojke 48.000,00
Biopsija kože (bez HP nalaza) 10.000,00
Biopsija rektuma u lokalnoj anesteziji 36.000,00
Biopsija tumora grudnog koša u lokalnoj anesteziji 30.000,00
Specijalistički pregled dr Nenada Milanovića 10.000,00
Plasiranje Port-A-Cath sistema u lokalnoj anesteziji 103.500,00
Ultrazvuk dojki 6.800,00
PSA (tumor marker za prostatu) 1.200,00 + 500,00
Magnetna rezonanca jednog segmenta (NMRI) bez kontrasta 15.000,00
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića sa uzimanjem uzorka 70.000,00
Onkološki konzilijum (4 člana) 40.000,00
NMR (magnetna rezonanca) dojki 20.500,00
Gastroskopija (EGDS) u lokalnoj anesteziji 14.000,00
Gastroskopija (u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji) 26.000,00
Kolonoskopija 18.000,00
Kolonoskopija u opštoj anesteziji 30.000,00
Onkološki pregled 8.000,00
Onkološki konzilijum (3 člana) 28.000,00
RTG snimak - 11. snimaka za onkološki konzilijum 14.000,00
Biopsija jetre 51.600,00

Naziv pregleda Cena
Vadjenje do 3 krpelja - danju 6.600,00
Vadjenje do 3 krpelja - noću 8.000,00
Vadjenje vise od 3 krpelja - danju 8.000,00
Vadjenje vise od 3 krpelja - noću 10.000,00
Pregled specijaliste infektologa 6.600,00
Lumbalna punkcija 15.000,00
Biopsija jetre 51.600.00

Naziv pregleda Cena
RTG snimak (od 7 do 22h) 4.300,00
RTG snimak kao drugi 07- 22h 1.800,00
RTG snimak noću (22 - 07h) prvi snimak 5.000,00
RTG snimak kao drugi snimak noću (22 – 07h) 3.000,00
RTG snimak - 11 snimaka za onkološki konzilijum 14.000,00
RTG ramena 3.800,00
RTG lakta 3.800,00
RTG ručnog zgloba 3.800,00
RTG kolena ( jedan zglob) 3.800,00
RTG skočnog zgloba 3.800,00

Naziv pregleda Cena
Ultrazvuk abdomena noću (od 22h - 7h) 8.800,00
Elastografija jetre 15.000,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om 7.000,00
Ultrazvuk srca sa Dopplerom noću u okviru pregleda (od 22h - 7h) 9.000,00
Transkranijalni Doppler (TCD) 7.200,00
Ultrazvuk dojki 6.800,00
Ultrazvuk abdomena 6.800,00
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 6.800,00
Ultrazvuk zgloba 6.800,00
Transrektalni ultrazvuk prostate 8.500,00
Ginekološki ultrazvuk 7.000,00
Ginekološki ultrazvuk noću (od 22h - 7h) 8.800,00
Folikulometrija 12.200,00
4D ginekološki ultrazvuk   12.200,00
Ultrazvuk ginekološki sa merenjem nuhalne translucence (vratnog nabora ploda) 8.200,00
Morfološki ("ekspertski") ultrazvuk u trudnoći 12.200,00
Fetalna doppler ehokardiografija (jednoplodna trudnoća) 12.600,00
Ultazvuk štitaste žlezde/vrata 6.600,00
Ultrazvuk Ahilove tetive 6.800,00
Ultrazvuk kukova kod dece 6.800,00
Ultrazvuk skrotuma (testisa) 6.800,00
Ultrazvuk abdomena i skrotuma (testisa) 8.400,00
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om renalnih arterija 8.200,00
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om venae portae 7.000,00
Dopler krvnih sudova vrata 7.200,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om kod dece 7.600,00
Doppler krvnih sudova obe noge 7.200,00
Doppler krvnih sudova obe ruke 7.200,00
TCD + Doppler krvnih sudova vrata 11.800,00
Doppler abdominalne aorte 7.200,00
Ultrazvuk glave (CNS) kod dece 6.800,00

Naziv pregleda Cena
Digitalna mamografija sa tomosintezom plus ultrazvuk dojki 10.800,00
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom 8.000,00

Naziv pregleda Cena
SKENER (MSCT) angiografija  5 segmenata 42.000,00
SKENER (MSCT) angiografija cerebralne/vrat/aorta/stopala i ruke 16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena i male karlice 24.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta 26.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta, aorte i male karlice 30.000,00
SKENER (MSCT) aortografija (torakalna + abdominalna aorta) 20.000,00
SKENER (MSCT) aortografija: torakalne aorte ILI abdominalne aorte 16.000,00
Pulmoangiografija + CT grudnog koša 24.000,00
Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice 26.000,00
SKENER (MSCT) koronarografija + angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta 50.000,00
SKENER (MSCT) koronarografija 28.000,00
Kalcijumski skor 11.000,00
SKENER (MSCT) kolonografija - "virtuelna kolonoskopija" 26.000,00
SKENER (MSCT) kolonografija kod dece 26.000,00
SKENER (MSCT) bronhografija 26.000,00
SKENER (MSCT) enterografija - CT enterokliza 26.000,00
SKENER (MSCT) urografija 26.000,00
Opis donetog CT-a - 1 segment 8.000,00
Opis donetog CT-a - 2 ili više segmenata 16.000,00
Štampanje CT snimka 900,00
SKENER (MSCT) grudnog koša bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) grudnog koša sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) pulmoangiografija 16.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) temporalne kosti bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) temporalne kosti sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) vrata bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) vrata sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrastom 12.000,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) sa kontrastom 16.000,00
SKENER (MSCT) male karlice bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) male karlice sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) kolena ili ramena bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) kolena ili ramena sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) nadlaktice bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) nadlaktice sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) podlaktice bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) podlaktice sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) šaka ili stopala bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) šaka ili stopala sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) zgloba /ručnog ili skočnog bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) zgloba /ručnog ili skočnog sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) potkolenica bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) potkolenica sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) kostiju lica i sinusa bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) kostiju lica i sinusa sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) kukova ili karlice bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) kukova ili karlice sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) male karlice bez kontrasta (mokraćna bešika i genitalije) 12.000,00
SKENER (MSCT) male karlice sa kontrastom (mokraćna bešika i genitalije) 14.000,00
SKENER (MSCT) toraks + abdomen + mala karlica sa kontrastom 26.000,00
Dodatak za noćni CT ( skener) bez kontrasta ( od 23 h – 07h ) 6.000,00
Dodatak za noćni CT ( skener) sa kontrastom ( od 23 h – 07h ) 7.000,00
SKENER (MSCT) abdomen + mala karlica + kolonografija 30.000,00
SKENER (MSCT) abdomena i male karlice 22.000,00
SKENER (MSCT) vratne kičme bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) vratne kičme sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) torakalne kičme bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) torakalne kičme sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) lumbalne kičme bez kontrasta 12.000,00
SKENER (MSCT) lumbalne kičme sa kontrastom 14.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) bez kontrasta 20.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) sa kontrastom 22.000,00
SKENER (MSCT) kompletne kičme (3 segmenta) sa kontrastom 26.000,00
SKENER (MSCT) angiografija glave 16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija vrata 16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija glave i vrata 24.000,00
SKENER (MSCT) angiografija grudnog koša 16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena 18.000,00
SKENER (MSCT) angiografija male karlice 16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta 16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija sa flebografijom 30.000,00
SKENER (MSCT) angiografija  2 segmenta 24.000,00
SKENER (MSCT) angiografija  3 segmenta 30.000,00
SKENER (MSCT) angiografija  4 segmenta 36.000,00

Naziv pregleda Cena
Magnetna rezonanca glave (endokranijuma) 15.000,00
Magnetna rezonanca hipofize 15.000,00
Magnetna rezonanca cervikalne kičme 15.000,00
Magnetna rezonanca dojki 20.500,00
Magnetna rezonanca grudnog koša 15.000,00
Magnetna rezonanca abdomena bez kontrasta 15.000,00
Magnetna rezonanca male karlice 15.000.00
Magnetna rezonanca torakalne kičme 15.000,00
Dodatak za intravensku sedaciju kod dece 15.500,00
Magnetna rezonanca lumbosakralne kičme 15.000,00
MRCP - magnetna rezonanca holangiopankreatografija 25.000,00
Magnetna rezonanca enterografija 60.000,00
Magnetna rezonanca urografija 15.000,00
Magnetna rezonanca pojedinačnih zglobova ili delova ekstremiteta 15.000,00
Magnetna rezonanca venografija krvnih sudova vrata bez kontrasta 15.000,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom arterija glave bez kontrasta 25.000,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom i venografijom bez kontrasta 36.000,00
Magnetna rezonanca endokranijuma sa venografijom venskih sinusa glave bez kontrasta 25.000,00
Magnetna rezonanca dodatak za noć, 22-07h 7.000,00
Magnetna rezonanca kontrast 6.000,00
Interpretacija donetog snimka NMR - 1 segment 20.000,00

Naziv pregleda Cena
DEXA 4.400,00

Naziv pregleda Cena
Specijalistički pregled Prof. dr Nikola Dimitrijević 8.000,00
Specijalistički pregled dr Nataša Cerovac 8.000,00
Dopler krvnih sudova glave (Transkranijalni kolor dopler- TCD) 7.200,00
VEP - vizuleni evocirani potencijali 12.000,00
Test repetitivne stimulacije (test neuromišićne transmisije - TNT) 12.000,00
Elektromioneurografija nogu (EMNG) 12.400,00
SSEP - somatosenzorni evocirani potencijali 12.000,00
Ultrazvuk mozga (CNS) kod dece 6.800,00
Dopler krvnih sudova vrata 7.200,00
Doppler krvnih sudova vrata + TCD 11.800,00
Skener (CT/MSCT) glave sa kontrastom 14.000,00
Magnetna rezonanca (NMR/MR) glave bez kontrasta 15.000,00
Elektroencefalografija (EEG) - kod dece 14.000.00
Dodatak za kontrast na magnetnoj rezonanci 6.000,00
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne/parcijalne) deprivacije spavanja – deca 16.000,00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - odrasli 56.800.00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - deca 61.000.00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - odrasli 50.200.00
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - deca 53.800.00
Pregled neurologa 6.600,00
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne) deprivacije spavanja – odrasli 14.000,00
Elektroencefalografija (EEG) - kod odraslih 12.400,00
Elektromioneurografija ruku (EMNG) 12.400,00
Lumbalna punkcija 15.000,00
Skener (CT/MSCT) glave bez kontrasta 12.000,00
CT / MSCT angiografija glave 16.000,00
Magnetna rezonanca (NMR/ MR) kičme - jedan segment kičme 13.000,00
NMR/MR angiografija glave 12.000,00

Naziv pregleda Cena
Glycolic acid 70% 8.000,00
Hemijski piling - tretman strija 7.000,00
Hemijski piling Skintech easy TCA clasic 4.000,00
Skintech only tuch ili P by P peel 4.000,00
TCA 30% 14.400,00
Yellow peel 14.400,00
Chelated Lotion -TCA 20 ili 30% 14.400,00
PDO nit - mono - pojedinačna 1.800,00
PDO nit - spiralna - pojedinačna 2.400,00
PDO nit - COG - pojedinačna 3.600,00
PDO nit + Cellular matrix (PRP + HA) - 4D lifting lica 85.000,00
Dermatološki pregled - Prof. dr Ljiljana Medenica 8.000,00
Tretman hiperhidroze pazuha sa amp. Botoxa/Dysporta 87.000,00
Konsultativni pregled Prof. dr Ljiljane Medenice pred dermatokozmetiku Gratis
MELANOSKOPIJA 9.500,00
ALERGOLOŠKE kožne probe - inhalacioni alergeni 4.000,00
ALERGOLOŠKE kožne probe - nutritivni alergeni 4.000,00
Tretman IQ plazmom - mali broj promena 12.000,00
Tretman IQ plazmom - srednji broj promena 16.000,00
Tretman IQ plazmom - veći broj promena 22.000,00
Radiotalasi-koža - mali broj promena 8.000,00
Radiotalasi-koža - srednji broj promena 12.000,00
Radiotalasi-koža - veći broj promena 18.000,00
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - mali broj promena 3.600,00
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - veći broj promena 5.500,00
Korekcija - podebljavanje i oblikovanje usana privremenim materijalom 32.000,00
Tretman bora/ožiljaka hijaluronskom kiselinom (materijal nije uračunat u cenu) 28.000,00
Tretman bora/ožiljaka - hijaluronskom kiselinom - dve zone 43.200,00
Tretman bora/ožiljaka - hijaluronskom kiselinom - tri zone 60.000,00
Rejuvenacija kože lice CO2 laserom 42.000,00
Aplikacija hijaluronskog filera -1 ml 30.000,00
Specijalistički pregled Prof. dr Željko Mijušković 8.000,00
Kiretaža moluski - do 5 7.000,00
Kiretaža moluski - preko 5 11.000,00
Fototerapija 1.500,00
Dermatološki pregled 6.600,00
PATCH TEST (Epikutane probe) 14.000,00
BIOPSIJA KOŽE 10.000,00
Botox - korekcija bora lica - tri zone 30.000,00
Botox - korekcija bora lica - dve zone - regija čela + regija oko očiju 24.000,00
Botox - korekcija bora lica - jedna zona 14.000,00
Botox - lečenje hiperhidroze (pojačanog znojenja) pazuha 55.000,00
Mezoterapija - jedna zona: lice 7.500,00
Mezoterapija - dve zone: lice + vrat 10.000,00
Mezoterapija - tri zone: lice + vrat + dekolte 12.000,00
Mezoterapija - šake 7.500,00
Mezoterapija Derma-pen mikroiglicama lice (Mesoglow) 3+1 GRATIS 10.500,00
Mezolipoliza - lečenje celulitisa 6.000,00/regija
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica 30.000,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica i vrata 36.000,00
PRP (Platelet Rich Plasma) - tretman kose: androgenetic alopecia, alopecia areata poboljsanje gustine i kvaliteta dlake 24.000,00
PRP + Hijaluronska kiselina (Cellular Matrix) lifting lica 40.000,00
DERMATOSKOPIJA - samostalno 6.600,00

Naziv pregleda Cena
Incizija hematoma na nosnoj pregradi 3.500,00
Insuflacija tuba auditiva 1.800,00
Aspiracija gnoja iz srednjeg uha 2.800,00
Kauterizacija krvnih sudova u nosu (trihlorsirćetna kiselina) 2.600,00
ORL ispiranje jednog uva 900,00
ORL ispiranje oba uva 1.200,00
Paracenteza (Miringotomija) 4.400,00
Precovanje 2.600,00
Štrajfna sa lekom 600,00
Tamponada nosa - prednja 7.800,00
Frenulotomija jezika u lokalu sa pregledom 12.000,00
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji 33.500,00
Incizija peritonzilarnog apscesa 13.000,00
Biopsija nos/ždrelo/uho 10.000,00
Ekstirpacija ciste na usni 30.000,00
Kauterizacija nosnog septuma 12.000.00
Ekstirpacija kalkulusa iz pljuvačne žlezde u lokalnoj anesteziji 11.000,00
Biopsija malih pljuvačnih žlezda 11.000,00
Ekstirpacija promene na jeziku 20.000,00
Ekstirpacija dve promene na jeziku 30.000,00
Ekstirpacija promene na tonzili/vestibulumu nosa 16.000,00
Ekstirpacija promene na bukalnoj sluznici 18.000,00
Intratimpanalna instilacija leka 6.000,00
Pregled ORL specijaliste - Rinoskopija sa epifarinskopijom 6.000,00
Pregled ORL specijaliste – Laringoskopija - direktna 6.000,00
BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - odrasli 16.000,00
Fonijatrijski pregled - Endovideostroboskopija 14.000,00
Otoread - OAE - kontrola sluha kod novorođenčeta 3.000,00
Timpanometrija 3.000,00
Vestibulometrija (Kalorijski test vestibularisa) 4.600,00
Audiometrija 3.400,00
BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - kod dece - dr Mikić 22.000,00
Pregled lekara ORL specijaliste 6.600,00

Naziv pregleda Cena
OCT papile očnog živca u nastavku oftalmološkog pregleda 5.000,00
Pregled oftalmologa za kataraktu sa ultrazvukom oka i biometrijom 8.000,00
YAG Laser - Capsulotomia 12.000,00
YAG Laser - Iridotomia 12.000,00
Laser fotokoagulacija (LFC) - 1 tretman 12.000,00
Ultrazvuk oka 6.400,00
FAF (Fundusautofluorescenca) 5.000,00
Fluoresceinska angiografija - FAG 12.000,00
Biometrija (određivanje IOL-a) 6.400,00
Pahimetrija 3.000,00
Topografija rožnjače (kornealna topografija) 3.000,00
Kompjuterizovana perimetrija - određivanje širine vidnog polja 2.400,00
OCT makule ( žute mrlje) i očnog živca - samostalno 7.000,00
OCT makule ( žute mrlje) i očnog živca - u nastavku oftalmološkog pregleda 5.000,00
Pregled očnog lekara 6.600,00
Širmerov test 1.800,00
Intravitrealne injekcije - Anti VEGF terapija – 1. doza 36.900,00
Intravitrealne injekcije - Anti VEGF terapija – svaka sledeća doza 24.600,00
Intravitrealne injekcije - Anti VEGF terapija - EYLEA i Lucentis 123.000,00
Intravitrealne injekcije - Depo KS - OZURDEX 147.600,00
OCT papile očnog živca 7.000,00

Naziv pregleda Cena
Ginekološki ultrazvuk noću 8.600,00
Biopsija ciste jajnika pod kontrolom UZ 50.000,00
Pregled ginekologa sa ginekološkim UZ i kolposkopijom 12.000,00
Papanicolau test 1.400,00
Vaginalni sekret 1.000,00
Eksplorativna kiretaža 36.000,00
Pregled ginekologa 6.600,00
Ekstirpacija ciste Nukovog kanala 70.000,00
Ginekološki ultrazvuk 7.000,00
Kordocenteza 53.000,00
Amniocenteza 45.000,00
Biopsija endometrijuma u opštoj anesteziji 46.500,00
CTG (kardiotokografija) 6.600,00
Biopsija grlića materice - u opštoj anesteziji 46.500,00
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji 22.000,00
Folikulometrija 12.200,00
Uklanjanje spirale 6.400,00
EKT ektocerviksa u opštoj anesetziji 46.500,00
Histerosalpingografija (HSG) 25.000,00 / 35.000,00 u I.V. opštoj anesteziji
EKT kondiloma u opštoj anesteziji 46.500,00
Marsupijalizacija apscesa/ciste Bartolinijeve žlezde 23.500,00
EKT ektocerviksa u lokalnoj anesteziji 18.000,00
Incizija i drenaža abscesa/ciste Bartolinijeve žlezde 20.000,00
Kiretaža noću, 22-06h - hitna 58.000,00
Kiretaža 39.500,00
Kiretaža u lokalnoj anesteziji 19.000,00
Loop ekscizija 77.000,00
Laserski tretman promena na cerviksu - opšta anestezija 38.000,00
Laserski tretman promena na cerviksu -lokalna anestezija 22.000,00
Serklaž 42.000,00
4D ultrazvuk u trudnoći 12.200,00
Tuširanje cerviksa Albothyl-om 2.000,00
Aplikacija spirale (cena spirale nije uračunata) 6.000,00
Skidanje kondiloma-kauterizacija/lokalna anestezija 24.000,00
Skidanje spirale instrumentalno u opštoj anesteziji 51.500,00
Dilatacija grlića materice 15.000,00
Dilatacija grlića materice u opštoj anesteziji 37.500,00
Incizija Bartolinijeve žlezde u kratkotrajnoj opštoj anesteziji 41.500,00

Naziv pregleda Cena
Ultrazvuk abdomena 6.800,00
Pregled urologa 6.600,00
Skenerska (MSCT) urografija 26.000,00
MRI urografija 29.000,00
Intravenska pijelografija 16.000,00
Biopsija prostate (TRUS) 35.000,00
Flexibilna ureterorenoskopija sa biopsijom tumora i furguracijom 310.000,00
Biopsija testisa u lokalu 50.000,00
Transrektalni ultrazvuk prostate 8.500,00
Cistoskopija 48.000,00
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera - lekar u ordinaciji 4.000,00
Plasiranje urinarnog katetera - lekar u ordinaciji 3.400,00

Naziv pregleda Cena
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 6.800,00
Manuelna repozicija 2.000,00
Imobilizacija longetom i pregled ortopeda 8.000,00
Skidanje gipsa mašinom i pregled 7.600,00
Intraartikularna injekcija (nije pod kontrolom UZ) 4.000,00
Intraartikularna injekcija (pod kontrolom UZ) + cena leka 6.400,00
Gipsana imobilizacija sa kontrolnim pregledom ortopeda 8.400,00
Intraartikularna injekcija bez UZ (u seriji - na primer Hyalgan) 4.000,00
Skidanje gipsa mašinom i kontrola 6.200,00
Pregled ortopeda sa repozicijom(kokcigealna kost)-kosti u analgeziji ili lok. anesteziji 20.400,00
Gipsana imobilizacija sa pregledom ortopeda i repozicijom 23.800,00
Gipsana imobilizacija sa pregledom i repozicijom zgloba/kosti u opštoj anesteziji 35.800,00
Ortopedska repozicija (kod Pronatio dolorosa) 5.000,00
Magnetna rezonanca jednog segmenta (NMRI) bez kontrasta 15.000,00
Pregled ortopeda 6.600,00
Punkcija zgloba 4.000,00
RTG jednog zgloba (rame, lakat, ručni zglob, koleno ili skočni zglob) 3.800,00
Luksacija patelle habituralna 205.000,00
Ultrazvuk zgloba 6.800,00
Gipsana imobilizacija - mala sa pregledom ortopeda 12.000,00
Gipsana imobilizacija - velika sa pregledom ortopeda 12.000,00
Gipsana imobilizacija - velika sa pregledom ortoped, noću 22 - 06h 17.600,00
Gipsana imobilizacija, noću 22 - 06h - do kolena (mala) sa pregledom ortopeda 13.600,00
Gipsana imobilizacija -velika sa pregledom ortopeda 24.600,00
Gipsirana imobilizacija- mala sa pregledom ortopeda i repozicijom 28.400,00

Naziv pregleda Cena
Lekarsko uverenje za vozače 8.800,00
Lekarsko uverenje za vozače profesionalce 8.800,00
Pregledi za utvrđivanje sposobnosti upravljanja čamcem 10.400,00
Pregledi za utvrđivanje sposobnosti za školu 11.800,00

Naziv pregleda Cena
Video konsultacije sa lekarom specijalistom 5.940,00
Video konsultacije sa lekarom opšte prakse 4.140,00
Video konsultacije sa prof. dr Ljiljanom Medenicom 7.200,00

Naziv pregleda Cena
Idiba 5.000,00

Naziv pregleda Cena
Pregled lekara specijaliste 6.600,00
RTG pluća 3.400,00
Skener (MSCT) pluća 12.000,00
Antigenski test brisom na SARS-Cov-2 2.500,00
Serološki test iz krvi na SARS-Cov-2 IgM Iat 2.500,00
Serološki test iz krvi SARS-Cov-2 SPIKE (praćenje nivoa antitela posle vakcinacije i preležane bolesti) 2.500,00

Naziv pregleda Cena
Intravenska infuzija kod dece (do 4 sata) u ordinaciji 4.800,00
Plasiranje urinarnog katetera u ordinaciji 3.400,00
Klizma u ordinaciji 4.000,00
Previjanje rane u ordinaciji 3.800,00
Obrada male opekotine 10.000,00
Obrada velike opekotine 20.000,00
Davanje intramuskularne injekcije u ordinaciji 1.600,00
Davanje intramuskularne injekcije Longaceph-a 1g u ordinaciji 2.550,00
Infiltracija ("blokada") 4.000,00
Davanje intravenske injekcije u ordinaciji 1.800,00
Intravenska infuzija u ordinaciji 4.000,00
Infuzija Metilprednizolonom (pulsna terapija) u ordinaciji 7.000,00
Infuzija preparata gvožđa u ordinaciji 7.800,00
Infuzija Zometa-e u ordinaciji 7.800,00
Davanje hemioterapije u bolničkoj ambulanti 18.000,00
Inhalacija u ordinaciji 1.400,00
Transfuzija derivata krvi (usluga davanja) u ordinaciji 16.000,00
Davanje intramuskularne injekcije Longaceph-a 2g u ordinaciji 3.100,00

Naziv pregleda Cena
Davanje intramuskularne injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji, noću (od 22 - 07h) 4.200,00
Davanje intravenske injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 3.400,00
Klizma u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji noću (od 22 - 07h) 6.600,00
Fizikalna terapija - 1 tretman u kućnim uslovima 6.600,00
Previjanje rane u kućnoj poseti (medicinska sestra) 5.800,00
Davanje intramuskularne injekcije Longaceph-a 1g u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 4.750,00
Davanje intramuskularne injekcije Longaceph-a 2g u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 5.300,00
Davanje intramuskularne injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 3.400,00
Infuzija u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 5.200,00
Infuzija u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji - prigradsko naselje 8.600,00
Zamena urinarnog katetera (ili ispiranje) u kućnoj poseti - tehničar 5.000,00
Zamena urinarnog katetera (ili ispiranje) u kućnoj poseti - tehničar - prigradsko naselje 7.000,00
Klizma u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 5.400,00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) 202.000,00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan 202.000,00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć 240.000,00
Operacija slepog creva sa cirkumskriptnim peritonitisom - dan 202.000,00
Operacija slepog creva sa cirkumskriptnim peritonitisom - noć 240.000,00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan 510.000,00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć 510.000,00

Naziv pregleda Cena
Žučna kesa - klasična (otvorena) operacija 240.000,00
Žučna kesa - laparaskopski 202.000,00
Žučna kesa - laparaskopski - hitna 242.000,00
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom 300.000,00
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom 280.000,00
Laparoskopska resekcija jetre 456.000,00
Ekstirpacija ehinokokne ciste - mala 600.000,00
Ekstirpacija ehinokokne ciste - velika 840.000,00
Ekstirpacija centralno postavljene ehinokokne ciste jetre 840.000,00
Ekstirpacija periferno postavljene ehinokokne ciste jetre 600.000,00

Naziv pregleda Cena
Obostrana ingvinalna kila u opštoj anesteziji 245.000,00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - jednostrano 222.000,00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - obostrano 333.000,00
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva) 190.000,00
Uklještena ingvinalna kila (sa resekcijom creva) 450.000,00
Umbilikalna kila – laparoskopska operacija 172.000,00
Uklještena umbilikalna kila 190.000,00
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva) 450.000,00
Femoralna kila - jednostrano 120.000,00
Femoralna kila - Obostrana 180.000,00
Komplikovana i/ili recidivantna femoralna kila 180.000,00
Uklještena femoralna kila (bez resekcije creva) 190.000,00
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva) 450.000,00
Hernija u lokalnoj anesteziji 160.000,00
Inciziona (ventralna) kila manja 330.000,00
Inciziona (ventralna) kila velika 450.000,00
Uklještena (ventralna) kila 510.000,00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji 195.000,00
Umbilikalna kila 120.000,00

Naziv pregleda Cena
Lečenje hemoroida THD metodom 140.000,00
Pregled hirurga 6.600,00
Hirurško lečenje hemoroida 250.000,00
Hirurško lečenje analne fisure 50.000,00 - 145.000,00
Proktološki pregled sa anoskopijom 7.000,00
Analna fisura u lokalnoj anesteziji 50.000,00
Analna fisura u opštoj anesteziji 102.000,00
Ekscizija tromboziranog hemoroida u lokalu 45.000,00
Ekscizija tromboziranog hemoroida u opštoj anesteziji 99.000,00
Incizija apscesa u i.v.opštoj anesteziji 34.000,00
Incizija perianalnog apcesa sa pregledom 16.000,00
Incizija perianalnog apcesa u opštoj anesteziji 39.500,00
Perianalna fistula (bez setona) 125.000,00
Perianalna fistula (sa setonom) 145.000,00
Postavljanje gumica (podvezivanje) hemor po seansi 10.000,00

Naziv pregleda Cena
Ileokolo anastomoza 510.000,00
Desna hemikolektomija 510.000,00
Pregled hirurga 6.600,00
Parcijalna resekcija tankih creva sa primarnom anastomozom 450.000,00
Parcijalna resekcija tankih creva sa ileostomom 380.000,00
Derivaciona proceduralna ileo-kolo anastomoza 400.000,00
Resekcija transverzalnog kolona sa unipolarnom kolostomom 510.000,00
Resekcija transverzalnog kolona sa primarnom kolo-kolo anastomozom 510.000,00
Parcijalna resekcija sigme 540.000,00
Prednja visoka resekcija rektuma 650.000,00
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 650.000,00
Prednja niska resekcija rektuma 700.000,00
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 700.000,00
Leva hemikolektomija sa unipolarnom kolostomom - Operacija sec Hartman 510.000,00
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome 470.000,00
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom 560.000,00
Laparoskopska leva hemikolektomija 710.000,00
Desna hemikolektomija i anostomoza creva 480.000,00
Desna hemikolektomija sa ileostomom 480.000,00
Laparoskopska desna hemikolektomija 610.000,00
Operacija u opštoj anesteziji: okluzija kolostome 477.000,00
Zatvaranje ileostome 250.000,00
Jejunostomia nutritiva - nutritivna jejunostomia 350.000,00
Polipi u analnoj regiji u opstoj anesteziji 88.000,00
Sutura debelog creva sa izvođenjem veštačkog anusa 510.000,00

Naziv pregleda Cena
Billroth 1 - Parcijalna resekcija želudca 610.000,00
Billroth 2 - parcijalna resekcija želudca 610.000,00
Totalna gastrektomija 750.000,00
Laparoskopska totalna gastrektomija 1.000.000,00
Laparoskopska subtotalna gastrektomija 800.000,00

Naziv pregleda Cena
Cefalična pankreato - duodenektomija (resekcija glave pankreasa i dvanaestopalačnog creva) - Whipple 1.200.000,00
Laparoskopska distalna pankreatektomija 650.000,00
Distalna pankreatektomija 550.000,00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska "sleeve" resekcija želuca  780.000,00
Laparoskopska by-pass operacija želuca 800.000,00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) 202.000,00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan 202.000,00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć 240.000,00
Operacija slepog creva sa cirkumskriptnim peritonitisom - dan 202.000,00
Operacija slepog creva sa cirkumskriptnim peritonitisom - noć 240.000,00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan 510.000,00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć 510.000,00
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva) 190.000,00
Uklještena ingvinalna kila (sa resekcijom creva) 450.000,00
Uklještena umbilikalna kila 190.000,00
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva) 450.000,00
Uklještena femoralna kila (bez resekcije creva) 190.000,00
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva) 450.000,00
Uklještena (ventralna) kila 510.000,00
Žučna kesa - laparaskopski - hitna 242.000,00
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom 300.000,00
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom 280.000,00
Splenektomija 450.000,00
Akutni abdomen - Hitna hirurška intervencija 510.000,00
Resekcija transverzalnog kolona sa unipolarnom kolostomom 510.000,00
Resekcija transverzalnog kolona sa primarnom kolo-kolo anastomozom 510.000,00
Prednja visoka resekcija rektuma 650.000,00
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 650.000,00
Prednja niska resekcija rektuma 700.000,00
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 700.000,00
Prednja niska resekcija rektuma - sa staplerskom anastomozom 870.000,00
Desna hemikolektomija i anostomoza creva 480.000,00
Desna hemikolektomija sa ileostomom 480.000,00
Resekcija sigme sa izvođenjem kolostome - Hartman 480.000,00
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome 470.000,00
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom 560.000,00
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće 285.000,00
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće - noću 340.000,00
Torsia testisa - operacija 102.000,00
Flexibilna laserska litotripsija 310.000,00
Endoskopska litotripsija (endoskopsko razbijanje kamena u bubregu) 120.000,00
Laserska endoskopsa litotripsija 186.000,00
Slepo crevo noću, 22-06h - hitno 240.000,00

Naziv pregleda Cena
Cervikalna medijastinoskopija 120.000,00
VATS uniportal timektomija 610.000,00
Video-asistirana torakoskopska (VATS) simpatektomija 200.000,00
Video-asistirana torakoskopska biopsija pluća 200.000,00
VATS timektomija 610.000,00
Pleurodeza 23.000,00
Torakalna denaža 86.000,00
Uniportalna VATS biopsija pluća i pleure 280.000,00
VATS Lobektomija Pluća 600.000,00
VATS resekcija pluća 537.600,00
VATS Splanhiectomija 300.000,00
VATS LVRS (VATS resekcija emfizematozne bule) 550.000,00
VATS biopsija pleure 200.000,00

Naziv pregleda Cena
Tumorektomija (uklanjanje tumora) dojke u analgosedaciji 95.500,00
Kvadrantektomija sa sentinel biopsijom 217.000,00
Kvadrantektomija sa disekcijom aksile 217.000,00
Mastektomija sa sentinel biopsijom 300.000,00
Mastektomija sa disekcijom aksile 350.000,00
Mastektomija sa rekonstrukcijom dojke (bez cene implanta) 432.000,00
Tumorektomija- fibroadenom dojke u opštoj anesetziji 137.000,00
Tumorektomija (uklanjanje tumora) dojke u lokalnoj anesteziji 67.000,00

Naziv pregleda Cena
Operacija štitaste žlezde - klasična 240.000,00
Operacija štitne žlezde (totalna tiroidektomija) sa disekcijom vrata 360.000,00
Operacija štitaste žlezde - minimalno invazivna MIVAT 240.000,00

Naziv pregleda Cena
Rekonstrukcija defekta nosa 247.000,00
Krajnici sa resekcijom mekog nepca 120.000,00
Biopsija nos/ždrelo/uho 10.000,00
Ekstirpacija promene na bukalnoj sluznici 18.000,00
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji 33.500,00
Septoplastika i konhotomija 200.000,00
Endonazalna polipektomija (operacija polipa u nosu) 117.000,00
FESS (funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa) 171.000,00
FESS sa obostranom etmoindektomijom 250.000,00
Operacija lateralne ili medijalne ciste vrata 200.000,00
Krajnici u opštoj anestezji 80.000,00
Vađenje cevčica (ekstirpacija prosthesis Shepard) 38.500,00
LMS (laringomikroskopija) 102.000,00
Ekstirpacija kalkulusa iz pljuvačne žlezde u lok. anesteziji 11.000,00
Ekstirpacija submandibularne pljuvačne žlezde 252.000,00
Frenulotomija jezika u lokalnoj anesteziji sa pregledom 8.000,00
Krajnici, treći krajnik i ugradnja cevčica u opštoj anesteziji 147.000,00
Otapostasis bill. (korekcija klempavih ušiju) 104.000,00
Otapostasis unilateralis (korekcija jednog klempavog uva) 30.000,00
Repozicija nosnih kostiju - lokalna anestezija 15.000,00
Repozicija nosnih kostiju - opšta anestezija 41.500,00
Resekcija tumorske promene jezika 207.400,00
Septoplastika i obostrana etmoidektomija 490.000,00
Septoplastika i rinoplastika 407.000,00
Septoplastika (operacija devijacije nosne pregrade) 142.000,00
Superficijelna parotidektomija 252.000,00
Tamponada nosa - zadnja u anesteziji 37.500,00
Treći krajnik u opštoj anesteziji 40.000,00
Treći krajnik u opštoj anesteziji sa ugradnjom cevčica 85.500,00
Trepanacija maksilarnog sinusa (Caldwell-Luc) u opš. anest. 122.000,00
Tumorektomija parotidne žlezde 187.000,00
Ugradnja aeracionih cevčica 55.000,00
Operacija nosne pregrade (Septoplastika) kod dece 142.000,00
Hirurško uklanjanje krajnika (Tonzilektomija) kod dece 80.000,00
Ugradnja aeracionih cevčica kod dece 55.000,00

Naziv pregleda Cena
Operacija katarakte sa ugradnjom multifokalnih sočiva - oba oka 360.000,00
Operacija halaciona u opštoj anesteziji 36.500,00
Sondiranje nosono-suznog kanala - obostrano 35.000,00
Sondiranje nosono-suznog kanala - jednostrano 63.000,00
Operacija tumora kapka 192.000,00
Bazocelularni karcinom u lokalnoj anestesteziji 42.000,00
Operacija senilne katarakte - Dr Zora Stanković 120.000,00
Operacija traumatske luksirane kataracte sa prednjom vitrektomijom i ugr. iris clow sočiva 210.000,00
Operacija subluksirane katarakte sa prednjom vitrektomijom i ugradnjom zadnjekomornog sočiva 140.000,00
Katarakta simplex 70.800,00
Sekundarna implantacija sočiva (Verysize) 120.000,00
Conjunctivoplastica 12.000,00
Operacija katarakte sa ugradnjom multifokalnog sočiva - jedno oko 180.000,00
Operacija senilne katarakte 95.000,00
Operacija senilne katarakte /priprema oftalmologa i kontrole mesec dana nakon operacije 120.000,00
Operacija komplikovane katarakte 135.300,00
Operacija subluksirane katarakte sa implantacijom specijalnog sočiva 230.000,00
Sekundarna implantacija IOL-a (sočiva) 108.000,00
Zamena IOL-a (sočiva) 221.400,00
Refraktivna promena sočiva (RLE) 180.000,00
Dodatak za natural žuti filter sočivo 24.600,00
Dodatak za asferično sočivo 24.000,00
Dodatak za torično sočivo 36.000,00
Dodatak za multifokal 73.800,00
Operacija pterigijuma 42.000,00
Keratoplastika - transplantacija rožnjače 467.400,00
Skidanje konaca sa rožnjače 55.000,00
Dacriocystorinestomia ( DCR ) 258.000,00
Rekonstrukcija orbite 96.000,00
Operacija tumora konjunktive 61.500,00
Operacija tumora dužice i cilijarnog tela 246.000,00
Operacija strabizma (razrokost) 135.300,00
Operacija glaukoma 135.300,00
Operacija glaukoma sa ugradnjom implanta 221.400,00
Implantacija XEN šanta 60.000,00
Vitrektomija 348.000,00
Phaco + vitrektomija 384.000,00
Vađenje silikonskog ulja 108.000,00
Zamena silikonskog ulja 144.000,00
Operacija ablacije retine - plomba 228.000,00
Evakuacija silikonskog ulja i operacija katarakte 200.000,00

Naziv pregleda Cena
Intravenska pijelografija (IVP) 16.000,00
Cirkumcizija u kratkotrajnoj opštoj anesteziji 63.500,00
Cista epididimisa u opštoj anesteziji 84.000,00
Cistolitotripsija 100.000,00
Cistoskopija eksplorativna (žene) sa IV anestezijom 32.000,00
Endoskopska litotripsija ( endoskopsko razbijanje kamena u bubregu) 120.000,00
Frenulotomija (penis) - odrasli - u lokalanoj anesteziji sa pregledom 16.000,00
Frenulotomija (penis) - dete - u lokalnoj anesteziji 29.000,00
Hidrokela u opštoj anesteziji 107.000,00
Operacija nespuštenih testisa 307.000,00
Orchiectomia 192.000,00
Radikalna prostatektomija 572.000,00
Sinehioliza/Adhezioliza sa pregledom 12.000,00
Sutura bešike 100.000,00
Torsia testisa -operacija 102.000,00
Transrektalna biopsija prostate bez HP 35.000,00
TUR tumora mok.bešike - multipli 162.000,00
TUR tumora mokraćne bešike - manji solitarni 137.000,00
Uretrocistografija - RTG 25.000,00
Uretrocistoskopija ekspl. (muškarci) - u kratkotr. I.V. anesteziji 32.000,00
Uretrotomia interna 122.000,00
Varikocela u lokalnoj anesteziji 50.000,00
Varikocela u opštoj anesteziji 157.000,00
Vazektomija 152.000,00
Vađenje JJ sonde u lokalnoj anesteziji 28.500,00
Operacija nespuštenog testisa 250.000,00
Transuretralna resekcija prostate ili vrata bešike 187.000,00
Otvorena prostatektomija 485.000,00
Cirkumcizija (obrezivanje) 43.000,00
Plasiranje perkutane nefrostome (drenažnog katetera) 64.000,00
Hirurško lečenje hipospadije 205.000,00
Laparoskopska adrenalektomija sa 4 bolnička dana 420.000,00
Ektraperitonealna laparoskopska radikalna prostatetktomija (ELRP, NS ELRP) sa 5 bolničkih dana 720.000,00
Laparoskopska cis tektomija (laparoskopsko uklanjanje mokraćne bešike) 1.098,000
Laparoskopska fenestracija bubrežne ciste sa 2 bolnička dana 360.000,00
Laparoskopska ligatura spermatične vene sa 2 bolnička dana 240.000,00
Laparoskopska nefropeksija sa 2 bolnička dana 360.000,00
Laparoskopska nefroureterektomija sa 5 bolničkih dana 720.000,00
Laparoskopska orhiektomija sa 2 bolnička dana 300.000,00
Laparoskopska parcijalna nefrektomija sa 5 bolničkih dana 720.000,00
Laparoskopska pielonplastika sa 4 bolnička dana 480.000,00
Laparoskopska pijelolitotomija sa 4 bolnička dana 420.000,00
Laparoskopska radikalna nefrektomija sa 4 bolnička dana 660.000,00
Laparoskopska radikalna prostatektomija sa limfadenektomijom ( LRP+LIMF) sa 5 bolničkih dana 780.000,00
Laparoskopska ureterolitotomija sa 4 bolnička dana 420.000,00
Perkutana nefrolitotomija (PCNL) 427.000,00
Transuretralna resekcija tumora bešike (TURBT) sa 2 bolnička dana 158.600,00
Transuretralna operacija prostate - TURP - sa bolničkim lečenjem 220.000,00
Laparoskopska nefrektomija sa 3 bolnička dana 420.000,00

Naziv pregleda Cena
Zadnja fiksacija C1-C2 (HARMS) 480.000,00
ACDF (prednja vratna discektomija i fuzija) sa Cage-om i pločicama i štrafima 600.000,00
ACDF ("stand alone" cage) 540.000,00
ACCF (prednja vratna korporektomija i fuzija) 720.000,00
Laminektomija vratne kičme bez instrumentacije 384.000,00
Laminektomija vratne kičme sa instrumentacijom 600.000,00
Zadnja okcipitocervikalna fiksacija 900.000,00
Zadnja fiksacija od C3-C7 (bez laminektomije) 480.000,00
Foraminotomija 420.000,00
Prednja korpektomija i fiksacija grudnog dela kičme 600.000,00
Perkutana biopsija grudnog ili lumbalnog pršljena pod kontrolom rtg 216.000,00
Otvorena biopsija grudnog ili lumbalnog pršljena sa ili bez dekompresije 300.000,00
Perkutana vertebroplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena 300.000,00
Perkutana kifoplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena 300.000,00
Otvorene fiksacije torakalne ili lumbalne kičme bez dekompresije 480.000,00
Otvorene fiksacije torakalne ili lumbalne kičme sa dekompresijom 540.000,00
Perkutana fiksacija lumbalne kičme 480.000,00
TLIF (fuzija lumbalne kičme) 600.000,00
PLIF 600.000,00
Miniinvazivna TLIF 720.000,00
Otvorena eksploracija i instalacija matičnih ćelija kod povreda kičmene moždine sa deficitom 720.000,00
Perkutana laserska dekompresija diskusa 420.000,00
Perkutana laserska fasetna denervacija 360.000,00
Perkutana fuzija sakroilijačnog zgloba 480.000,00
Otvorena laminektomija lumbalnog dela kičme bez instrumentacije 384.000,00
Kompletno endoskopska discektomija (lumb.d.h) 420.000,00
Kompletno endoskopska discektomija- 2 nivoa (lumb.d.h) 420.000,00
Radiofrekventna ablacija sa kifoplastikom 480.000,00
Avulzija n.mentalisa u lokalnoj anesteziji 90.000,00
Epiduralna periradikularna infiltracija pod fluoroskopskom kontrolom 62.000,00
Mikrohir. oper. cervik. disk. hern. sa ventralnom fuzijom “Cage-Kejdž” graftom (ACDF) - 1 nivo 496.000,00
Mikrohir. oper. cervik. disk. hern. sa ventralnom fuzijom “Cage-Kejdž” graftom (ACDF) - 2 nivoa 620.000,00
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na dva i više nivoa 437.000,00
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na jednom nivou 375.000,00
Mikrohirurška operacija lumbalne diskus hernije 310.000,00
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom do dva segmenta kičme 620.000,00
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom na više od dva segmenta kičme 744.000,00

Naziv pregleda Cena
Tenotomija aduktora i desinsercija kuka po campbbellu 300.000,00
Artrodeza interfalangealnog zgloba 140.000,00
Hiruško lečenje sindroma karpalnog tunela (otvorenom metodom) 60.000,00 - 110.500,00
Artroplastika kuka (ugradnja veštačkog kuka) 600.000,00
Artroplastika kolena (ugradnja veštačkog kolena) 630.000,00
Reparacija sveže rupture Ahilove tetive 200.000,00
Produžetak tetive mišića pregibača oba kolena 220.000,00
Kompletno endoskopska discektomija 462.000,00
Extirpacija kokcigealne kosti u opštoj anesteziji 200.000,00
Operacija Ahilove tetive obostrano sa kapsulotomijom 230.000,00
Artroskopska operacija kolena 155.000,00
Artroskopska operacija kolena sa rekonstrukcijom unutrašnjih ligamenata 350.000,00
Artroskopska operacija kolena sa šivenjem meniskusa 450.000,00
Artroskopska operacija kuka 330.000,00
Artroskopska operacija ramena 205.000,00
Artroskopska operacija rotatorne manžetne 250.000,00
Artroskopska stabilizacija ramena 350.000,00
Artroskopska operacija lakta 200.000,00
Artroskopska operacija "teniskog lakta" 250.000,00
Artroskopska operacija ručnog zgloba 200.000,00
Artroskopska operacija skočnog zgloba 200.000,00
Artroskopska operacija skočnog zgloba sa rekonstrukcijom ligamenata 300.000,00
Repozicija i osteosinteza pertrohantalnog preloma (prelom butne kosti u kuku) 350.000,00
Repozicija i osteosinteza preloma distalnog femura 350.000,00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma skočnog zgloba - lateralni maleolus 300.000.00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma skočnog zgloba - bimaleolarni i trimaleolarni prelom 350.000,00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma donjeg dela potkolenice 350.000,00
Repozicija i osteosinteza preloma gornjeg okrajka potkolenice (plato prelom) 350.000,00
Repozicija i osteosinteza dijafize tibije 300.000.00
Repozicija i osteosinteza preloma patele 200.000,00
Osteosinteza radiusa (kosti podlaktice) 285.000,00

Naziv pregleda Cena
Laserska operacija proširenih vena 154.000,00 - 223.000,00
Radiofrekventni endovenozni tretman porširenih vena 255.000,00
Operacija vena 162.000,00

Naziv pregleda Cena
Augmentacija dojki (cena implanata nije uračunata) - uvećanje dojki 267.000,00
Rekonstrukcija dojki sa zamenom impanata obostrano (cena implantata nije uračunata) 336.000,00
Operacija ginekomastije - jedna dojka 230.000,00
Ginekomastija - obe dojke 322.000,00
Oslobađanje vezanog režnja 37.000,00
Obostrano zatvaranje defekta rotacionim režnjem 500.000,00
Rekonstrukcija Labia Minore, Labioplastika 122.000,00
Korekcija vrha nosa 148.000,00
Rekonstrukcija defekta nosa 247.000,00
Korekcija gornjih očnih kapaka 120.000,00
Korekcija donjih očnih kapaka 137.000,00
Osteoplastika frontalne kosti 100.000,00
Vađenje stranog tela radi korekcijije polažaje obrva 67.000,00
Face lifting - temporalni - obrve 159.500,00
Face lifting donjeg dela lica i vrata 315.000,00
Uvećanje jagodica implantom 131.000,00
Palatoplastika 390.000,00
Liposukcija obe ruke 200.000,00
Osteotomija Mandibule 295.895,00
Ekscizija tumora na licu sa rekonstrukcijom lok. kožnim režnjem 167.000,00
Biopsija mandibule 225.000,00
Ekscizija ateroma i rekonsstrukcija ušnih resica 117.000,00
Aplikacija DIZINFILTRATA (hijaluronidaze) 20.000,00
Rekonstrukcija donje usne 113.000,00
Fiksacija mandibule 138.000,00
Genioplastika 75.000,00
Operacija ptoze kapka 207.000,00
Osteotransplantacija 120.000,00
Rekonstrukcija jedne ušne školjke u lokalnoj anesteziji 31.000,00
Operacija hemangioma gornjeg kapka ili čela 278.000,00
Mini face lift 420.000,00
Preoblikovanje tela – Renuvion
Lipotransfer u grudi 240.000,00
Rekonstrukcija defekta ušne školjke sa kožnim autotransplantatom 130.000,00
Korekcija nosa (Rinoplastika) 170.800,00 - 244.000,00
Otoplastika (korekcija ušiju) 182.000,00
Smanjenje grudi (Redukciona mamoplastika) 468.000,00
Podizanje grudi (Mastopeksija) 366.000,00 - 427.000,00
Liposukcija 93.000,00
Abdominoplastika - dermolipektomija sa zatezanjem mišića 312.500,00
Povećanje grudi

Naziv pregleda Cena
Pregled hirurga 6.600,00
Lipom (manji) u lokalnoj anesteziji 20.000,00
Lipom (veći) u lokalnoj anesteziji 28.000,00
Lipom (veći) u opštoj anesteziji 77.000,00
Mladež u lokalu + ekscizija manjih promena na koži 33.000,00

Naziv pregleda Cena
Porođaj - Dr Vladimir Vajs 300.000,00
Porođaj - Dr Predrag Mitrović 280.000,00
Porođaj - Prof Dr Ljiljana Mirković 350.000,00
Carski rez - Dr Vladimir Vajs 380.000,00
Carski rez - Dr Predrag Mitrović 360.000,00
Carski rez - Prof Dr Ljiljana Mirković 400.000,00
Paket "9 na 24” – Praćenje trudnoće i porođaj - Dr Vladimir Vajs 360.000,00
Paket "9 na 24” – Praćenje trudnoće i porođaj - Dr Predrag Mitrović 350.000,00
Paket "9 na 24” – Praćenje trudnoće i porođaj - Prof Dr Ljiljana Mitrović 400.000,00
Prirodni porođaj nakon carskog reza 300.000,00
Porođaj 250.000,00
Carski rez 300.000,00
Carski rez - blizanci 360.000,00
Prisustvo oca na porođaju 12.000,00
Paket "9 na 24” – Praćenje trudnoće i porođaj 300.000,00

Naziv pregleda Cena
Bolnički dan - pratnja pacijenta (smeštaj, hrana) 13.000,00
Bolnički dan - Intenzivna nega 38.000,00
Bolnički dan - pacijent na respiratoru 36.000,00
Bolnički dan (smeštaj, ishrana, nega pacijenta, davanje terapije, lekarske vizite) 28.000,00

Naziv pregleda Cena
laboratorija - uzimanje krvi u kućnoj poseti 1.800,00
Kontrolni pregled lekara u kućnoj poseti (od 7 do 22h) 10.000,00
Pregled lekara noću u kućnoj poseti (od 22h do 7h) - prigradsko naselje 24.000,00
Pregled lekara u kućnoj poseti danju - prigradsko naselje 20.000,00
Kontrolni pregled lekara u kućnoj poseti - prigradsko naselje 14.400,00
Pregled urologa u kućnoj poseti sa plasiranjem katetera - prigradsko naselje 19.800,00
RTG DODATNI SNIMAK U KUĆNOJ POSETI NOĆU (od 22h do 7h) 4.000,00
Ultarzvuk abdomena u kućnoj poseti 16.000,00
Ginekološki Ultrazvuk u kućnoj poseti - prigradski naselje 18.000,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om u kućnoj poseti - prigradsko naselje 24.000,00
Pregled lekara u kućnoj poseti (od 7 do 22h) 15.400,00
Pregled urologa u kućnoj poseti sa plasiranjem katetera 15.400,00
Pregled lekara noću u kućnoj poseti (od 22h do 7h) 18.400,00
RTG SNIMAK U KUĆNOJ POSETI NOĆU (od 22h do 7h) 30.000,00
Ultarzvuk abdomena u kućnoj poseti noću (od 22h do 7h) 20.000,00
RTG SNIMAK U KUĆNOJ POSETI 24.000,00
RTG DODATNI SNIMAK U KUĆNOJ POSETI 2.500,00
Ginekološki ultrazvuk u kućnoj poseti 16.000,00
Ultrazvuk srca sa Doppler-om u kućnoj poseti 18.000,00
Kućna poseta psihijatra sudskog veštaka (za testament) 18.000,00
RTG SNIMAK U KUĆNOJ POSETI - Prigradsko naselje 32.000,00

Naziv pregleda Cena
Čekanje po satu 1.800,00
Transport - u dva pravca u gradu sa čekanjem do 1h 16.000,00
Transport - u jednom pravcu u gradu bez lekara 11.000,00
Transport od beogradskog Aerodroma do grada bez lekara 20.000,00
Transport od beogradskog Aerodroma do grada sa lekarom 22.000,00
Transport- u jednom pravcu u gradu sa lekarom 13.500,00

Naziv pregleda Cena
Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom 500,00
Sedimentacija eritrocita 380,00
Fibrinogen 450,00
CRP 1,000.00

Naziv pregleda Cena
Urea 360,00
Kreatinin 360,00
Ukupni bilirubin 360,00
Natrijum 360,00
Kalijum 360,00
Glikozilirani hemoglobin - HbA1c 1.200,00
LDL holesterol 360,00
Trigliceridi 360,00
GAMA - GT 360,00
Mokraćna kiselina 360,00
Feritin 1.100,00
AST 360,00
ALT 360,00
Holesterol 360,00
HDL holesterol 360,00
Gvožđe 360,00
Glukoza 360,00

Naziv pregleda Cena
Protrombinsko vreme (INR) 450,00
D dimer 2.500,00
Heparin (anti Xa aktivnost) 1.900,00
aPTT 450,00

Naziv pregleda Cena
FSH 900,00
LH 900,00
Prolaktin (LTH) 900,00
Progesteron 900,00
Testosteron 900,00
TSH 900,00
FT3 ( slobodni T3) 900,00
FT4 (slobodni T4) 900,00
Anti-TPO 1.600,00
Kortizol 1.200,00
Beta HCG 1.200,00
Vitamin D 25 OH total 3.000,00
Insulin 1.400,00

Naziv pregleda Cena
CK 670,00
CK-MB 670,00
Troponin I 1.700,00
Troponin T 1.700,00
hs- troponin I 2.000,00

Naziv pregleda Cena
CA 72-74 2.000,00
PSA 1.200,00
fPSA 1.200,00
CA 125 2.000,00
CEA 1.200,00
CA 19-9 2.000,00

Naziv pregleda Cena
Krvna grupa (Rh faktor) 2.000,00
Detekcija Rh antitela 1.500,00

Naziv pregleda Cena
Pregled urina (sediment + hemijski) 550,00
Proteini u urinu 900,00
Beta-2 mikroglobulin u urinu 1.400,00
Kateholamini u 24h urinu 4.000,00
Klirens kreatinina 900,00
Glukoza u urinu 500,00
Mokraćna kiselina urinu 720,00

Naziv pregleda Cena
Bris ždrela 900,00
Bris nosa 900,00
Bris oka 1.350,00
Urinokultura 900,00
Koprokultura 900,00
Kultura sputuma 900,00

Naziv pregleda Cena
Panel 30 inhalacionih alergena 7.000,00
Panel 30 nutritivnih alergena 8.000,00
Panel 20 nutrutivnih alergena 6.000,00
Panel 20 inhalacionih alergena mediteranski 6.000,00
Panel 20 inhalacionih alergena 6.000,00

Naziv pregleda Cena
NIFTY plus 77.500,00
HARMONY expert 66.000,00
DOUBLE test 2.800,00
TRIPLE test 3.750,00