Glukoza u 24h urinu

Urin

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

U zdravih osoba glukoze u urinu nema. Nalaz glukoze u urinu naziva se glikozurija, a najčešće se javlja u osoba koje boluju od dijabetesa, kada organizam urinom izlučuje višak glukoze iz krvi.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Kao uzorak se koristi spontani ili  24-časovni urin.

* Videti uputstvo za sakupljanje 24-časovnog urina


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!