Dečja hirurgija

Usluge

BEL MEDIC Dečja hirurgija

Marija Lukač
dečji hirurg
Prof. dr Marija Lukač
Marko Milosavljević
dečji urogenitalni i rekonstruktivni hirurg
Dr Marko Milosavljević
Radoslav Lukač
dečji hirurg
Prof. dr Radoslav Lukač
Sanja Sinđić Antunović
dečji hirurg
Prof. dr Sanja Sinđić Antunović
Aleksandar Sretenović
specijalista dečje i subspecijalista vaskularne hirurgije
Prof. dr Aleksandar Sretenović
dečji hirurg
Prof. dr Zoran Golubović
specijalista dečje hirurgije i neurohirurgije
Prim. dr Mirjana Raičević
Branislav Jovanović
dečji hirurg
Dr Branislav Jovanović
Jelena Pejanović Jovanović
Klin. ass
Mr sci. prim. dr Jelena Pejanović Jovanović
Branislav Trifunović
dečji i plastični hirurg
Ass. dr Branislav Trifunović
Bojan Bukva
dečji hirurg i dečji ortoped
Dr sci. med. Bojan Bukva
dečji hirurg
Dr sci. med. Miroslav Vukadin
Slobodan Džambasanović
dečiji hirurg i dečiji urolog
Dr Slobodan Džambasanović
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!