Dečja hirurgija

Usluge

ACIBADEM BEL MEDIC Dečja hirurgija

specijalista dečje hirurgije
Saša Milivojević
Marija Lukač
dečji hirurg
Prof. dr Marija Lukač
Marko Milosavljević
dečji urogenitalni i rekonstruktivni hirurg
Dr Marko Milosavljević
Aleksandar Sretenović
specijalista dečje i subspecijalista vaskularne hirurgije
Prof. dr Aleksandar Sretenović
Zoran Golubović
dečji hirurg
Prof. dr Zoran Golubović
Branislav Jovanović
dečji hirurg
Dr Branislav Jovanović
Jelena Pejanović Jovanović
Klin. ass
Mr sci. prim. dr Jelena Pejanović Jovanović
Branislav Trifunović
dečji i plastični hirurg
Ass. dr Branislav Trifunović
dečji hirurg
Dr sci. med. Miroslav Vukadin
Slobodan Džambasanović
dečiji hirurg i dečiji urolog
Dr Slobodan Džambasanović
dečji hirurg
Ass. dr sci. med. Maja Miličković
spec. dečije hirurgije, spec. ortopedije sa traumatologijom
Prim. dr sci. med. Zoran Paunović