Dečja hirurgija

Usluge

BEL MEDIC Dečja hirurgija

Marija Lukač
dečji hirurg
Prof. dr Marija Lukač
Marko Milosavljević
dečji urogenitalni i rekonstruktivni hirurg
Dr Marko Milosavljević
Radoslav Lukač
dečji hirurg
Prof. dr Radoslav Lukač
Aleksandar Sretenović
specijalista dečje i subspecijalista vaskularne hirurgije
Prof. dr Aleksandar Sretenović
Zoran Golubović
dečji hirurg
Prof. dr Zoran Golubović
Branislav Jovanović
dečji hirurg
Dr Branislav Jovanović
Jelena Pejanović Jovanović
Klin. ass
Mr sci. prim. dr Jelena Pejanović Jovanović
Branislav Trifunović
dečji i plastični hirurg
Ass. dr Branislav Trifunović
Bojan Bukva
dečji hirurg i dečji ortoped
Dr sci. med. Bojan Bukva
dečji hirurg
Dr sci. med. Miroslav Vukadin
Slobodan Džambasanović
dečiji hirurg i dečiji urolog
Dr Slobodan Džambasanović
dečji hirurg
Dr Saša Milivojević
dečji hirurg
Ass. dr sci. med. Maja Miličković