Klin. ass

Mr sci. prim. dr Jelena Pejanović Jovanović

Jelena Pejanović Jovanović

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2001 Započela specijalizaciju iz dečje hirurgije 
 • 2003 Primljena u radni odnos na određeno vreme kao klinički lekar na specijalizaciji Univerzitetske dečje klinike u Beogradu
 • 2006 Položila specijalistički ispit iz dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu sa ocenom  5
 • 2006 Primljena u stalni radni odnos na Odeljenje abdominalne i laparoskopske hirurgije UDK gde i danas radi

Obrazovanje:

 • 1990/91 Završila srednju školu - gimnaziju, prirodni smer, u Beogradu  
 • 1991/92 Upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2000 Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 
 • 2001 Započela specijalizaciju iz dečje hirurgije 
 • 2006 Položila specijalistički ispit iz dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj  klinici u Beogradu sa ocenom 5

Stručna usavršavanja

 • 2003 kurs pod nazivom : “Kako napisati naučni rad : od ideje do realizacije” u sklopu kontinuirane medicinske edukacije
 • 2004 seminar kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom: “Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal anomalies” koji je vodio Prof dr Alberto Penja (SAD)
 • 2017 Demonstrator na laparoskopskom kursu (20.09.2017.-21.09.2017.) u okviru IV Kongresa dečjih hirurga u Nišu
 • 2018 ESPES Advanced Pediatric Minimally Invansive Surgery Training Course (Bucharest, Romania)
 • 2018 ESPES Basic Pediatric Minimally Invansive Surgery Training Course (Brussels, Belgium)

Publikacije

Publikovala kao autor i koautor 6 celih radova u časopisima indeksiranim u MEDLINE-u,  26 radova u zbornicima međunarodnih skupova i 3 rada u zbornicima nacionalnih skupova

Profesionalna članstva

BAPES, ESPES, EUPSA

Stručne aktivnosti

 • 2016 Stekla zvanje primarijusa
 • 2017 Postala načelnik Dnevne hirurške bolnice u UDK
 • 2018 Izabrana za kliničkog asistenta na Medicinskom Fakultetu u Beogradu na predemetu hirurgija sa anesteziologijom (dečja hirurgija)

Strani jezici

Govori engleski jezik 

Posebna sfera interesovanja:

Opšta dečja hirurgija, laparoskopska dečja hirurgija, dečjaabdominalna i septična hirurgija

Dostignuća i priznanja:

 • Postdiplomske studije završila u Julu 2010., magistarsku temu pod nazivom „Značaj prenatalne dijagnostike za ishod lečenja kongenitalnih anomalija gastrointestinalnog trakta“ odbranila sa odličnim uspehom. Izrada doktorske disertacije u toku.
 • Izrada doktorske disertacije je u toku sa prihvaćenom temom "Nivo markera oksidativnog stresa u serumu i  njegov značaj za dijagnozu i obim zapaljenja kod akutne upale crvuljka kod dece"