dečji i plastični hirurg

Ass. dr Branislav Trifunović

Branislav Trifunović

Pored vanserijskog talenta u oblasti dečije hirurgije, vrstan je stručnjak u dečijoj plastičnoj hirurgiji, ali i plastičnoj, rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji odraslih.
Posebno se bavi hirurškim lečenjem vaskularnih anomalija kože i potkožnog tkiva, rekonstrukcijom urođenih anomalija lica i nepca, medijalnih i lateralnih cisti vrata kao i tretmanom opekotina i njihovih posledica.

Radno mesto / Radno iskustvo
Acibadem Bel Medic
2012.  Asistent predmet Hirurgija/odsek dečja hirurgija, Medicinski fakultet u Beogradu
1999. Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd

Obrazovanje
2010. - Završni ispit  specijalizacije iz Plastične i rekonstruktivne hirurgije sa ocenom odličan
2004. - Magistarski rad: “Uticaj patoanatomskih promena kod urođenog rascepa  primarnog nepca na izbor operativne tehnike”. Medicinski fakultet,  Univerzitet u Beogradu
2003. - Završni ispit  specijalizacije iz Dečije hirurgije sa ocenom odličan
1997. - Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Profesionalna članstva
2010. - IPRAS (International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aestetic Surgery)
2008. - MBC (Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters- WHO Collaborating Center)
2005. - ESPRAS (European Society for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
2005.  - Recenzent (rewiewer-) stručnog časopisa Američkog udruženja za Rascep  usne i nepca (ACPA- American Cleft Palate Association): “Cleft palate  craniofacial journal”
2004. - EUPSA (European Pediatric Surgeons Association)
2003. - MBC (Mediteranian Burns club)
2003. - ACPA (American Cleft Palate Association)
1996. - EMSA (European Medical Student Ass.)

Stručne aktivnosti
2009.  - mart 2010. - Stručno usavršavanje u trajanju od 3 meseca iz oblasti  plastične i dečije hirurgije na “Showa Univerzitetu”  u Tokiju, Japan.
2010. - 3rd Surgical Workshop “Sava Perović” of Complex Urogenital Reconstructive Surgery in Adulthood
2006. - “Laser training course: Certificate of competence” Laser training courses department- Florence, Italija.
2006.  - Stručno usavršavanje u trajanju od 6meseci iz oblasti plastične i  dečije hirurgije u Univerzitetskoj dečijoj bolnici “Aghia Sophia”,  Atina, Grčka
2005. - „Live Rhinosurgery training course“ organizovano  od strane ERS (European Rhinologic Society). Predavač i demonstrator:  Prof dr Wolfgang Pirsig (Nemačka).
2004. - „First functional and  aesthetic nasal surgery course“ Organizovan od strane ERS (European  Rhinologic Society) iEUFOS (European federation of  oto-rhino-laringological society). Predavači i demonstratori: Prof dr  Egbert H. Huizing (Holandija) i Prof dr Wolfgang Pirsig (Nemačka).
2004.   „Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of  anorectal anomalies“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.  Predavač i demonstrator: Prof dr Alberto Penja (SAD)
2003. „Course in  microsurgery“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; predavači i  demonstratori profesori Instituta za Neurohirurgiju Kliničkog centra  Srbije  

Strani jezici
Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja

  • Dečja  hirurgija: ingvinalne kile, nespušteni testisi, varikocele, fimoze i  adhezije, operacija slepog creva i druge operacija na abdomenu
  • Dečija  plastična hirurgija: Intervencije u lokalnoj anesteziji: ušivanje i  obrada rana; obrada i lečenje opekotina; rascepi usne i nepca; klempave  uši; mikrotije; medijalne i lateralne ciste vrata; korekcije nosa  (korekcija vrha nosa, alarnih hrskavica, septoplastika); lečenje  hemagioma i limfangioma; ginekomastija; anomalije šake (sindaktilije,  polidaktilije...); korekcije ožiljaka; prenatalno savetovanje trudnica  vezano za urođene anomalije glave i vrata, rascepe usne i nepca, šake  kod fetusa
  • Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija  odraslih: operacije nosa; klempave uši; operacije grudi (povećanje,  smanjenje, podizanje); abdominoplastika; instilacija dermalnih filera u  usne, obraze, bore; korekcije ožiljaka; lečenje hemagioma i limfangioma;  ginekomastija