dečji hirurg

Prof. dr Marija Lukač

Marija Lukač

Prof dr Marija Lukač jedan je od vodećih dečijih hirurga, posebno poznata po hirurgiji urođenih anomalija novorođenčeta, hirurgiji debelog creva kod dece kao i lečenjem opstipacije kod dece.

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji: ušivanje i obrada rana, lečenje opekotina kod dece i odraslih, hirurške intervencije kod novorodjenčadi i dece u opštoj anesteziji: operacije kile, slepog creva, nespuštenog testisa, vodene kile, fimoze, frenulotomija, sve abdominalne i torakalne operacije kao i operacije na debelom crevu, klizme, prenatalno saveteovanje trudnica vezano za urodjene mane abdomena i grudnog koša u fetusa.

Radno mesto / Radno iskustvo:

1995. - Bel Medic

1984. - Šef odeljenja Neonatalne hirurgije, Univerzitetska dečija klinika u Beogradu

Obrazovanje:

1998. - Doktorska disertacija na temu “Prognostički faktori značajni za  uspostavljanje fekalne i urinarne kontinencije u dece sa anorektalnim  anomalijama“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1988. - Specijalizacija iz dečje hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1986. - Magistarski rad na temu „Patoanatomske promene kod urođenog iščašenja  zgloba kuka u dece“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1982. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Profesor, katedra Hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Docent na katedri Hirurgija- dečja hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2001. - 2011. - Šef katedre za postdiplomsku nastavu iz dečje hirurgije

Profesionalna članstva:

Evropsko udruženje dečjih hirurga (EUPSA)

Svetsko udruženje dečjih koloproktologa

Sekcije za dečju hirurgiju Srpskog lekarskog društva

Udruženje koloproktologa Srbije i Crne Gore i Childrens Proctology Club

Stručne aktivnosti:

2004. - Organizovala usavršavanje za lekare iz oblasti urodjenih anomalija debelog creva.

1988. - Kurs iz ultrazvučne dijagnostike kuka, Novi Sad

Osam teorijsko-praktičnih kurseva iz oblasti anorektealnih anomalija, Schneiders Childrens Hospital, NY,USA, Italija, Španija i Srbijea i usavršavanje iz oblasti koloproktologije u dece.

Strani jezici:

Engleski

Mađarski