dečji hirurg

Prof. dr Zoran Golubović

Zoran Golubović

Prof. dr Zoran Golubović je specijalista dečje hirurgije iz Beograda sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom.

Radno mesto / Radno iskustvo

 • Direktor centra za hirurgiju i načelnik službe abdominalne i laparoskopske hiurgije na Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova
 • Dečji hirurg u Acibadem Bel Medic-u
 • Vanredni professor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • Direktor centra za hirurgiju UDK i načelnik službe abdominalne i laparoskopske hirurgije

Obrazovanje

 • 1981 Završio Medicinski Fakultet u Beogradu
 • 1988 Položio specijalistički ispit iz dečije hirurgije
 • 1988 Magistrirao iz oblasti neonatologije
 • 1997 Doktorirao iz oblasti plastične hirurgije

Stručna usavršavanja

 • Usavršavao se na UCSF (University of California San Francisco) u domenu fetalne hirurgije
 • Usavršavao se u Lasten klinik (Dečja klinika) u Helsinkiju u oblasti abdominalne i plastične dečje hirurgije
 • Usavršavao se u CTO Torino (Centro traumatologico e ustionata) u oblasti lečenja opekotina
 • Završio je kurs iz oblasti dečje laparoskopske hirurgije u Lidsu u Engleskoj

Publikacije

Autor je i koautor brojnih naučnih i stručnih radova i učesnik na međunarodnim i domaćim stručnim sastancima. Saradnik je u nekoliko domaćih knjiga i udžbenika i na jednoj međunarodnoj publikaciji o lečenju opekotina u dece.

Posebna sfera interesovanja

Posebne oblasti interesovanja su mu laparoskopska i torakoskopska hirurgija, abdominlna i plastična hirurgija.

Dostignuća i priznanja

Dobitnik je nagrade na kongresu dečjih urologa u Londonu 1966. godine.