Cenovnik

Naziv pregleda Cena
Citostatska infuzija u bolnici 23.400,00
Davanje intramuskularne injekcije u ordinaciji 2.750,00
Davanje intramuskularne injekcije Longaceph-a 1g u ordinaciji 3.300,00
Davanje intravenske injekcije u ordinaciji 2.950,00
Intravenska infuzija u ordinaciji 5.200,00
Inhalacija u ordinaciji 1.820,00
Plasiranje urinarnog katetera u ordinaciji 4.420,00
Klizma u ordinaciji 5.200,00
Previjanje rane u ordinaciji 4.750,00
Obrada male opekotine 13.000,00
Obrada velike opekotine 26.000,00

Naziv pregleda Cena
Davanje intramuskularne injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 3.750,00
Davanje intravenske injekcije u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 3.750,00
Infuzija u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 6.438,00
Infuzija u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji - prigradsko naselje 11.180,00
Zamena urinarnog katetera (ili ispiranje) u kućnoj poseti - tehničar 6.500,00
Klizma u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji 7.020,00
Klizma u kućnoj poseti po lekarskoj indikaciji noću (od 22 - 07h) 8.580,00
Fizikalna terapija - 1 tretman u kućnim uslovima 8.000,00
Previjanje rane u kućnoj poseti (medicinska sestra) 7.250,00