TSH

Štitna žlezda

Zašto se radi analiza?

Za skrining i kao pomoć u utvrđivanju oboljenja štitne žlezde, kao i za praćenje efikasnosti terapije hipertireoidizma ili hipotireoidizma.

Kada se radi analiza?

Skrining novorođenčadi se vrši u porodilištu neposrdno posle rođenja dok za odrasle još uvek ne postoji koncenzus u vezi starosti kada bi skrining trebao da se vrši; periodično po nalogu lekara za praćenje terapije  kao i u situacijama kad neko ima simptome hipertireoidizma ili hipotireoidizma sa ili bez povećanja štitne žlezde.

Kako se uzima uzorak?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci ili iz pete za novorođenčad.

Da li je potrebna priprema ?

Nije zahtevana posebna priprema, osim u slučaju uzimanja pojedinih lekova koji mogu da interferiraju sa određivanjem TSH, kada je potrebna konsultacija sa lekarom.  Ako uzimate lekove za terapiju štitne žlezde preporuka je da lekove pijete posle vađenja krvi.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!