Biopsija kosti (koštane srži) u i.v. ( intravenskoj) anesteziji

Biopsija koštane srži je dijagnostička metoda uzimanja uzorka kostne srži iz zadnje ili ređe prednje bedrene kosti, kako bi se postavila dijagnoza hematološkog oboljenja. 

Procedura sa pripremom traje oko 30 minuta.

Indikacije/ Zašto se radi biopsija koštane srži u i.v. (intravenskoj) anesteziji?

Hematolog procenjuje potrebu i donosi odluku o izvođenju biopsije kostne srži u sledećim stanjima:

 • da bi se otkrio uzrok prevelikog broja krvnih ćelija (leukocitoza, trombocitoza, policitemija) ili premalog broja krvnih ćelija (leukopenija, trombocitopenija, anemija, pancitopenija)
 • da bi se otkrile bolesti i stanja koja zahvataju koštanu srž (limfomi, multipli mijelom, drugi maligniteti)
 • da bi se utvrdio stadijum bolesti ili pratili efekti i uspešnost terapije pojedinih hematoloških oboljenja
 • da bi se otkrio uzrok povišene telesne temperature za koju ne postoji očigledan uzrok (nejasna febrilna stanja).

Kako se izvodi biopsija koštane srži u i.v. (intravenskoj) anesteziji?

Procedura se izvodi u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji, tokom koje pacijent nije svestan. Pacijent, za biopsiju kostne srži iz prednje bedrene kosti, leži na leđima, a za biopsiju koštane srži zadnje bedrene kosti leži na stomaku ili na boku, leđima okrenut lekaru, uz savijene noge u kukovima i kolenima.

Nakon čišćenja kože sredstvima za dezinfekciju i kada anestezija počne da deluje, lekar pravi minimalan rez na koži od 3-5mm iuvodi iglu za biopsiju potkožno i u dubinu tkiva do kontakta s kosti. Nakon kontakta s kosti uz rotaciju se penetrira u područje pokosnice za oko 0.5 cm. Potom se igla za biopsiju blagom rotacijom potiskuje u koštanu srž do oko 2-3 cm dužine. Rotirajućim pokretima se potom izvlači igla, u čijoj šupljini ostaje cilindričan uzorak kostne srži. Uzorak bioptata se gura mandrenom i potiskuje van igle, u bočicu sa  formalinom. Ubodno mesto se prekrije sterilnom gazom i komprimuje oko 5 minuta. U slučajevima kada nimalo srži ne uspe da se izvuče na ovaj način, procedura se ponavlja tako što se igla zabode dublje u kost ili se promeni mesto biopsije.

Uzorak kostne srži se šalje u laboratoriju na patohistološku i druge potrebne analize, koje određuje hematolog.

Ponekad, ukoliko hematolog proceni da je potrebno, u istom aktu se rade aspiracija (punkcija) i biopsija kostne srži.

Potencijalni rizici biopsije koštane srži u i.v. (intravenskoj) anesteziji

Biopsija koštane srži je bezbedna procedura kod koje se vrlo retko javljaju kompikacije. 

Moguće komplikacije:

 • krvarenja (naročito kod pacijenata koji imaju problem sa zgrušavanjem krvi tj. malim brojem trombocita – trombocitopenijom)
 • infekcije (naročito kod pacijenata sa oslabljenim imunskim sistemom)
 • oštećenja koštanog tkiva (kod pacijenata sa osteoporozom, plazmocitomom, metastazama).

Priprema za biopsiju koštane srži u i.v. (intravenskoj) anesteziji

Posebna priprema za biopsiju koštane srži obično nije potrebna.

Bitno je da lekara obavestite:

 • o lekovima koje koristite, jer neki lekovi povećavaju rizik od krvarenja
 • ukoliko ste alergični na lek ili dezinfekciono sredstvo ( naročito jod)
 • ukoliko ste imali operacije ili ste zračeni u području karlice
 • ukoliko imate sklonost ka krvarenju
 • ukoliko ste trudni.

Oporavak nakon biopsije koštane srži u i.v. (intravenskoj) anesteziji

Pacijent leži na leđima nakon biopsije kostne srži oko 1h.

 • Ukoliko je procedura obavljena u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji preporučuje se da 24 sata nakon procedure ne upravljate  motornim vozilom. Par dana nakon procedure možete osećati nelagodnost ili blaži bol na mestu uzimanja uzorka koštane srži. 
 • Obratite se timu Bel Medic-a ukoliko: ne možete da zaustavite krvarenje sa mesta uzimanja biopsije, imate groznicu ili temperaturu, imate crvenilo ili otok na mestu biopsije u dužem vremenskom periodu nakon procedure.  Izbegavajte napornu fizičku aktivnost sledeća dva dana. 
 •  Na mesto biopsije stavlja se sterilna gaza koji treba da stoji 24 sata nakon intervencije. Za to vreme zabranjeno je da kvasite gazu (ne smete se kupati, niti tuširati).
zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
48.000,00 + ph
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!