Poremećaji broja i oblika krvnih ćelija, poremećaji zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva (slezine i limfnih čvorova) u domenu su specijalista za bolesti krvi. Zahvaljujući sveobuhvatnoj laboratorijskoj dijagnostici, i dijagnostičkim metodama kao što su punkcija koštane srži i biopsija kosti, hematolozi Bel Medic-a veoma brzo mogu da otkriju uzrok problema i brzo započnu terapiju.

BEL MEDIC Hematologija


doctors/59da4e724397c.jpg

internista hematolog

Prof. dr Ivo Elezovićdoctors/59ef1846baefa.jpg

internista hematolog

Ass. dr Darko Antić
internista hematolog

Prof. dr Darinka Boškovićdoctors/5a095a7481d46.jpg

internista hematolog

Dr Nenad Milanovićdoctors/59ef1f8aa2f10.jpg

internista hematolog

Dr Zorica Cvetkovićdoctors/59d798dad0148.jpg

internista hematolog

Prof. dr Slobodan Marjanovićdoctors/59d7955def256.jpg

internista hematolog

Dr Goran Milivojević
internista hematolog

Prof. dr Milena Todorović Balint
internista hematolog

dr Marija PantelićCopyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!