Poremećaji broja i oblika krvnih ćelija, poremećaji zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva (slezine i limfnih čvorova) u domenu su specijalista za bolesti krvi. Zahvaljujući sveobuhvatnoj laboratorijskoj dijagnostici, i dijagnostičkim metodama kao što su punkcija koštane srži i biopsija kosti, hematolozi Bel Medic-a veoma brzo mogu da otkriju uzrok problema i brzo započnu terapiju.

BEL MEDIC Hematologija


doctors/59da4e724397c.jpg

internista hematolog

Prof. dr Ivo Elezovićdoctors/59ef1846baefa.jpg

internista hematolog

Ass. dr Darko Antić
internista hematolog

Prof. dr Darinka Boškovićdoctors/5a095a7481d46.jpg

internista hematolog

Dr Nenad Milanovićdoctors/59ef1f8aa2f10.jpg

internista hematolog

Dr Zorica Cvetkovićdoctors/59d798dad0148.jpg

internista hematolog

Prof. dr Slobodan Marjanovićdoctors/59d7955def256.jpg

internista hematolog

Dr Goran Milivojević
internista hematolog

Prof. dr Milena Todorović Balintdoctors/5f37d88f86ba5.jpg

internista hematolog

dr Marija PantelićCopyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!