Internista – hematolog

Prof. dr Darko Antić

Darko Antić

Prof. dr Darko Antić – internista hematolog, predstednik Srpske limfomske grupe, sa iskustvom u lečenju hronične limfocitne leukemije, Hočkin i Non – Hočkin limfoma, kao i iskustvom u dijagnostici i lečenju trombofilija i tromboza.

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Preglede svih pacijenata sa malignim i nemalignim hematološkim poremećajima i poremećajima zgrušavanja krvi

Radno mesto / Radno iskustvo:

 • Šef intenzivne nege, Limfoma Centar, Klinika za hematologiju, Klinički centar Srbije
 • Docent na katedri Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Obrazovanje

 • 2016.- Master iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite, , Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2010. - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2009. - Subspecijalista hematolog, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2006. - Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2004. - Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2001. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije

 • Autor je i koautor u preko 120 naučnih radova i više poglavlja u knjigama

Profesionalna članstva

 • Evropsko udruženje hematologa
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Srpska limfomska grupa

Strani jezici

 • Engleski

Posebna sfera interesovanja

 • Hronična limfocitna leukemija, Limfomi
 • Trombofilije
 • Anemije

Dostignuća i priznanja

 • 2018.- Nagrada za najboljeg mladog istraživača, Medicinski fakultet, Beograd