Punkcija koštane srži (bez citološke obrade) - sternalna punkcija

Punkcija koštane srži (bez citološke analize) – aspiracija

Šta je punkcija koštane srži - aspiracija?

Punkcija je dijagnostička metoda uzimanja uzorka kostne srži iz grudne ili zadnje bedrene kosti, kako bi se postavila dijagnoza hematološkog oboljenja. 

Procedura sa pripremom traje oko 30 minuta.

Indikacije/ Zašto se radi punkcija koštane srži – aspiracija?

Hematolog procenjuje potrebu i donosi odluku o izvođenju punkcije kostne srži u sledećim stanjima:

Kako se izvodi punkcija koštane srži aspiracija?

Procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji ili u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji, tokom koje pacijent nije svestan. Pacijent, za aspiraciju kostne srži iz grudne kosti, leži na leđima, a za aspiraciju iz zadnje bedrene kosti leži na stomaku ili na boku, leđima okrenut lekaru.

Nakon čišćenja kože sredstvima za dezinfekciju i kada anestezija počne da deluje, lekar posebnom iglom prolazi kroz kožu i kost i sa špricom koji se stavlja na iglu aspirira (izvlači)  0.5 do 1 ml koštane srži koja je tečna (izgleda kao krv). Aspiracija obično izaziva kratkotrajan bol, ali on odmah potom nestaje. U slučajevima kada nimalo srži ne uspe da se izvuče na ovaj način, procedura se ponavlja tako što se igla zabode dublje u kost ili se promeni mesto punkcije.

Odmah nakon aspiracije kostne srži, lekar pravi razmaze kostne srži na staklenim pločicama, koje se potom suše i šalju u laboratoriju na specijalna bojenja. Takođe uzorak kostne srži se može poslati na dodatna ispitivanja (genetska , molekularna, mikrobiološka).

Na kraju procedure, lekar po vađenju igle pritisne mesto uboda sterilnom gazom.

Ponekad, ukoliko hematolog proceni da je potrebno, u istom aktu se rade aspiracija (punkcija) i biopsija kostne srži.

Potencijalni rizici punkcije koštane srži - aspiracije

Punkcija koštane srži je bezbedna procedura kod koje se vrlo retko javljaju kompikacije. 

Moguće komplikacije:

 • krvarenja (naročito kod pacijenata koji imaju problem sa zgrušavanjem krvi tj. malim brojem trombocita – trombocitopenijom)
 • infekcije (naročito kod pacijenata sa oslabljenim imunskim sistemom)
 • oštećenja koštanog tkiva (kod pacijenata sa osteoporozom, plazmocitomom, metastazama
 • probijanja grudne kosti.

Priprema za punkciju koštane srži - aspiraciju

Posebna priprema za punkciju obično nije potrebna.

Bitno je da lekara obavestite:

 • o lekovima koje koristite, jer neki lekovi povećavaju rizik od krvarenja
 • ukoliko ste alergični na lek ili dezinfekciono sredstvo ( naročito jod)
 • ukoliko ste imali operacije ili ste zračeni u grudnom ili području karlice
 • ukoliko imate sklonost ka krvarenju
 • ukoliko ste trudni.

Oporavak nakon  punkcije koštane srži aspiracije

 • Ukoliko je procedura obavljena u lokalnoj anesteziji možete se ubrzo vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima ukoliko se osećate dobro.
 • Na mesto punkcije stavlja se sterilna gaza koji treba da stoji 24 sata nakon intervencije. Za to vreme zabranjeno je da kvasite gazu (ne smete se kupati, niti tuširati).
 • Obratite se timu Bel Medic-a ukoliko: ne možete da zaustavite krvarenje sa mesta  punkcije, imate groznicu ili temperaturu, imate crvenilo ili otok na mestu punkcije u dužem vremenskom periodu nakon procedure.  Izbegavajte napornu fizičku aktivnost sledeća dva dana. 
zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
34.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!