Farmakološki (Dobutaminski) stres eho test

ŠTA JE FARMAKOLOŠKI - DOBUTAMINSKI STRES EHOKARDIOGRAFSKI PREGLED?

Farmakološki-dobutaminski stres ehokardiografski pregled je metoda za otkrivanje i praćenje koronarne bolesti tj. pomaže da se otkrije uzrok bola u grudima i omogućava blagovremenu dijagnostiku bolesti (suženja) koronarnih krvnih sudova. Pogodan je kada ne može da se uradi klasičan ergometrijski test zbog slabije fizičke kondicije, hipertenzivne bolesti, bolesti koštano-mišićnog sistema, starosti i dijabetesa.

Za vreme testa meri se električna akitvost srca -- EKG, krvni pritisak i radi se ultrazvuk srca dok se intravenski daje lek Dobutamin koji ubrzava i pojačava srčani rad i simulira uticaj fizičke aktivnosti na srce.


INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI FARMAKOLOŠKI (DOBUTAMINSKI) STRES EHOKARDIOGRAFSKI PREGLED?

Dobutaminski stres eho test se radi:

 • Da bi se otkrio uzrok bola u grudima
 • Blagovremenog dijagnostikovanja suženja krvnih sudova srca i angina pektoris
 • Da bi se utvrdilo stanje srca nakon infarkta miokarda
 • Da bi se utvrdila prohodnost krvnih sudova nakon revaskularizacije koronarnih arterija (PCI i ugradnjom stenta ili bajpasom)
 • Da bi se utvrdilo da li je potrebna operacija aortnog zaliska.


KAKO SE IZVODI FARMAKOLOŠKI - DOBUTAMINSKI STRES EHOKARDIOGRAFSKI PREGLED?

Za vreme testa meri se električna akitvost srca -- EKG, krvni pritisak i radi ultrazvuk srca dok se intravenski daje lek Dobutamin koji ubrzava i pojačava srčani rad. Doza se postepeno povećava, čime dolazi do postepenog opterećenja srca uzimajući u obzir starost pacijenta i bolest srca. Test je sasvim komforan za pacijenta jer on leži, a opterećenje srca se postiže farmakološkim putem.

Prvo se plasira i.v. kanila (“braunila”) u venu ruke i povezuje sa infuzionom sistemom kojim se Dobutamin ubrizgava u cirkulaciju. Zatim se na drugu ruku postavlja manžetna i povezuje na aparat za automatsko merenje krvnog pritiska. Pacijent leži na krevetu na levom boku, kako bi lekar ultrazvučno mogao da prati sve neophodne parametre i posmatra srčane kontrakcije. Nakon početka ubrizgavanja leka na svaka 3 minuta se pojačava brzina davanja leka koju pacijent dobija.  Doza se određuje prema telesnoj težini pacijenta.

Pre testa, sve vreme tokom testa i određeno vreme nakon njega, radi se ultrazvuk srca,  da bi  se po konačnom završetku snimanja vršila detaljna analiza i upoređivanje nalaza u svim navedenim fazama testa. Od posebnog interesa je procena pokretljivosti, odnosno kontraktilnosti zidova srčanog mišića.

Test traje 30-45 minuta. Na kraju testa najčeće se intravenski daje antidot Dobutamina (Presolol), sa ciljem da se srčana frekvenca i kontraktilnost vrate na nivo pre testa.


POTENCIJALNI RIZICI FARMAKOLOŠKOG (DOBUTAMINSKOG) STRES EHOKARDIOGRAFSKOG PREGLEDA?

Ovaj pregled je u današnje vreme rutinski postupak, sa malo rizika. Uprkos najvećoj predostrožnosti, ipak postoji mogućnost da u retkim prilikama dođe do komplikacija.

Moguće komplikacije: 

 • Bol u grudima za vreme testa
 • Osećaj nesvestice 
 • Problemi sa disanjem
 • Ekstremni skok krvnog pritiska (hipertenzivna kriza)
 • Srčana aritmije, koje su najčešće blage (preskci srca), retko se dešavaju ozbiljnije aritmije, kao npr. apsolutna aritmija.

Izuzetno retko

 • Akutna srčana slabost
 • Srčani udar


PRIPREMA ZA FARMAKOLOŠKI (DOBUTAMINSKI) STRES EHOKARDIOGRAFSKI PREGLED

Dvadesetčetiri časa pre testa pacijent treba da izbegava teže fizičke poslove, a noć uoči testa da provede u odmoru i spavanju. 

Na dan testa :

 • Uobičajenu terapiju uzimati redovno;
 • Nemojte jesti (izuzev obolelih od diabetesa), piti kafu, čaj, alkohol, niti pušiti 3 sata pre testa;

Nemojte uzimati najmnja 48 sati pre testa lekove iz grupe beta blokatora:

 • Karvedilol –  Dilatrend, Karvileks, Milenol, Coryol
 • Metoprolol –  Presolol, Metoprolol XL, Corvitol, Bloxasoc, Implicor
 • Bisoprolol –Concor, Tensec, Biprez, Byol, Bisprol, Lybrol, Sobycor, Prestilol, Lodoz
 • Nebivolol –Nebilet, Nevotens, Barios, Binevol, Nebigal, Nebitol
 • Atenolol –  Prinorm, Panapres 
 • Propranolol 
 • Sotalol – Darob Mite.

Antagonisti kalcijuma bi takođe trebalo da se obustave 48 sati pre izvođenja testa u dogovoru sa kardiologom.

Ako uzimate diuretik – potrebno je uz kompletnu krvnu sliku odrediti i novo kalijuma u krvi.

NAPOMENA:neophodno je pre zakazivanja testa detaljno saopštiti operateru Kol centra “Bel Medic”-a  svu aktuelnu terapiju koju pacijent koristi.


OPORAVAK NAKON FARMAKOLOŠKOG (DOBUTAMINSKOG) STRES EHOKARDIOGRAFSKOG PREGLEDA?

Odmah nakon testa pacijent može da se vrati svojim uobičajenim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
17.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!