Desna hemikolektomija

ŠTA JE DESNA HEMIKOLEKTOMIJA?

Desna hemikolektomija je hirurška procedura kojom se uklanja desna  polovina debelog creva. Najčešće se izvodi kod pacijenata sa rakom debelog creva, Kronovom bolešču ili divertikulozom. Postoji otvorena (klasična) i laparoskopska desna hemikolektomija. Najčešće se, ukoliko  je moguće, izvodi laparoskopska procedura. Uzorci delova creva koji se  uklanjaju šalju se na patohistoločku analizu kako bi se potvrdilo  postojanje određenog stanja ili bolesti. Operacija najčešće traje oko 2  sata. Boravak u bolnici nakon otvorene operacije iznosi 5-7 dana, a  nakon laparoskopske operacije iznosi 1-5 dana (po potrebi i duže).

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

Desna hemikolektomija koristi se u cilju lečenja ili sprečavanja  sledećih bolesti debelog creva: krvarenja, opstrukcije (blokiranja  proslaska sadržaja) debelog creva, raka debelog creva, Kronove bolesti,  ulceroznog kolitisa, divertikulitisa ili u sklopu preventivne hirurgije.

KAKO SE IZVODI?

• Najčešće se izvodi laparoskopska operacija. Uz pomoć specijalnih  hirurških instrumenata i instrumenta sa video kamerom na vrhu  (laparoskopom) koji se uvode kroz male rezove na trbuhu uklanjaju se  desna polovina debelog creva, deo ili ceo transverzalni kolon  (horizontalno položen deo debelog creva) i završni deo tankog creva  zajedno sa krvnim sudovima tog dela creva i limfnim čvorovima. Nakon  toga hirurg pravi spoj (anastomozu) između tankog creva i preostalog  dela debelog creva. Za ovu vrstu operacije najčešće nije potrebno  pravljenje stome (otvora preko kog se sadržaj debelog creva prazni u  spoljašnju sredinu). Uzorci delova creva šalju se na patohistološku  analizu.

POTENCIJALNI RIZICI

• Kao i svaka operacija i ova je praćena rizikom od nastanka  određenih komplikacija. Tokom boravka u bolnici nosićete specijalne  kompresivne čarape i dobijati injekcije koje se daju pod kožu  (subkutano) u cilju sprečavanja nastanka krvnih ugrušaka (tromboze).  Veoma retko dolazi do krvarenja ili infekcije.
• Ponekad može doći do  curenja sadržaja u nivou spoja (anastomoze) creva. Rizik od curenja  sadržaja najveći je kod osoba koje imaju Kronovu bolest ili uzimaju  kortikosteroide. Ukoliko dođe do ove komplikacije može biti potrebno da  uzimate antibiotike kako bi se curenje smanjilo ili može biti potrebno  da doktor plasira drenažni kateter kroz trbušni zid uz pomoć kog se  evakuiše tečnost.
• Ponekad može biti potrebno više vremena da se  funkcija creva vrati u normalu, ukoliko do toga ne dođe može nastati  stanje koje se naziva ileus, koje može isprovocirati nastanak distenzije  creva i povraćanja. Opstrukcija (prekid, blokada) prolaska sadržaja  creva može nastati kao posledica postojanja spazma (grča), priraslica  ili drugih razloga koji mogu dovesti do nastanka abdominalnih kolika  (bolova), abdominalne distenzije i povraćanja. Ukoliko dođe do nastanka  ovih stanja biće potrebno da se plasira nazogastrična sonda i prekine  unos hrane i tečnosti preko usta.
• Može postojati potreba da hirurg nakon započinjanja procedure laparoskopskom tehnikom nastavi sa otvorenom hirurškom metodom.

PRIPREMA

• Pre operacije može biti potrebno da: prestanete sa uzimanjem  određenih lekova (možete prekinuti uzimanje lekova samo nakon  konsultacije sa lekarom); ne smete jesti piti tečnost 8-12 sati pre  procedure; popijete sredstvo za olakšavanje pražnjenja creva ili uradite  klistir (potrebno je da pratite instrukcije lekara); uzmete antibiotik  (kako bi se sprečila infekcija bakterijama koje se normalno nalaze u  debelom crevu). Ukoliko se kolektomija radi hitno, nije moguća adekvatna  priprema za operaciju.

OPORAVAK

• Ponekad hirurg nakon operacije stavlja abdominalni dren (cevčicu  koja prolazi kroz trbušni zid i kroz koju se evakuiše sadržaj iz trbušne  duplje). Abdominalni dren se najčešće uklanja nakon nekoliko dana. U  konsultaciji sa lekarom nakon operacije možete uzeti lekove protiv  bolova.
• Najveći broj pacijenata ubrzo nakon operacije može da jede i  da pije. Pacijenti se ohrabruju da se što ranije nakon operacije  atkiviraju (prvo da sede u krevetu, nakon toga da šetaju). Hirurški  konci se najčešće skidaju nakon 7-14 dana.
• Potrebno je da bar 6  nedelja nakon operacije izbegavate dizanje tereta i obavljanje naporne  fizičke aktivnosti. Dve nedelje nakon operacije (ponekad i kasnije) moći  ćete da upravljate motornim vozilom.
• Preporučuje se da uzimate  količinski manje obroke, češće tokom dana, da izbegavate začinjenu hranu  i hranu bogatu biljnim vlaknima bar prvih nedelja nakon operacije.  Kontrolni pregled se obavlja najčešće nakon 2 nedelje od operacije (po  potrebi i ranije).

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
Kontaktirajte nas