Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom

ŠTA JE MAMOGRAFIJA?

Mamografija je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se dobija slika  dojki uz pomoć rendgenskih (X zraka). Preporučuje se svim ženama starijim od 40 godina. Ona predstavlja rendgensku metodu koja je ‚‚zlatni standard“ u otkrivanju tumora i drugih promena u dojci, a naročito onih koje se ne mogu napipati. Aparat kojim se vrši ovo  ispitivanje zove se mamograf. Snimanje traje oko 30 minuta.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI MAMOGRAFIJA?

Postoje dve svrhe u koje se radi mamografski pregled:

 • Skrining mamografija – mamografski pregled dojki  kod žena koje nemaju tegobe ili promene na dojkama. Cilj ovog  mamografskog pregleda je da se otkrije zloćudni tumor dojke u stadijumu kada ga ni pacijentkinja ni lekar ne mogu uočiti ili napipati (palpatornim pregledom). Preporuke za obavljanje skrining mamografije:
  • Preporučuje se da prvu mamografiju uradite između 40. i 45. godine života. Nakon toga se preporučuje da mamografiju radite svake druge godine uz redovne godišnje preglede hirurga i ultrazvučni pregled  dojki.
  • Ne preporučuje se da mamografski pregled radite pre 40. godine života (izuzev u posebnim slučajevima) zato što je zbog hormonske aktivnosti tkivo dojke veoma gusto, apsorpcija rendgenskih zraka visoka, pa mamogrami nisu od velike koristi. Zbog toga je kod mlađih  žena ultrazvuk dojke prikladnije dijagnostičko sredstvo i od veće pomoći  nego mamografija, ali u posebnim slučajevima je neophodna (određuje radiolog).
 • Dijagnostička mamografija – mamografski pregled dojki kod žena koje imaju tegobe ili kod kojih su palpatornim pregledom dojki ili ultrazvučnom snimanjem uočene određene promene.

KAKO SE IZVODI MAMOGRAFIJA?

Radiološki tehničar će Vas postaviti u položaj koji omogućava snimanje svake dojke posebno. Preporučuje se da tokom snimanja stojite mirno i da se ne pomerate. Dojka se postavlja u pravilan položaj (ovo može izazvati kratkotrajnu neprijatnost). 

Pravilan položaj podrazumeva da dojka bude čvrsto pritisnuta kompresionim papučicama radi dobijanja jasnog snimka. Međutim, Bel Medic ima najnoviju generaciju mamografa sa tomosintezom koji ima SmartCurve ergonomski sistem koji pruža komforniju mamografiju za 93% pacijentkinja.Takođe, 3Dimensions platforma omogućava najkraće moguće vreme skeniranja, pa su dojke pod kompresionom papučom manje od 4 sekunde.  

Tokom snimanja digitalnim mamografom sa tomosintezom, rendgenski zraci prelaze u obliku luka preko dojke praveći mnogobrojne snimke. Potom kompjuter pravi trodimenzionalne slike tkiva dojke i to u segmentima od jednog milimetra. Na ovaj način radiologu se pruža mogućnost da neuporedivo jasnije i preciznije nego ikada do sada vidi svaki segment tkiva dojke. Moguće je listati snimke dojke kao stranice knjige.

Bel Medic ima novi mamograf sa tomosintezom koji obezbeđuje komfor tokom snimanja. Lako otkriva i najmanji karcinom kod dojki sa dominantno žlezdanim tkivom, a pouzdano otkriva promene i u dojkama sa gustom žlezdanom struktururom.  

Naš novi digitalni mamograf sa tomosintezom i ima sledeće prednosti:

 • SmartCurve ergonomski sistem pruža konforniju mamografiju za 93% pacijentkinja 
 • 3Dimensions platforma omogućava najkraće moguće vreme skeniranja, pa su dojke pod kompresionom papučom manje od 4 sekunde
 • Brzina skeniranja skraćuje izloženost zračenju za 50%
 • Za 42% sanjuje potrebu za dodatnom dijagnostikom
 • Za 27% je veći ukupan broj otkrivenih karcinoma dojke, dok je za 63% više otkrivenih malih invazivnih karcinoma
 • Za 50% smanjuje broj lažno pozitivnih nalaza, pa time eliminiše potrebu za dodatnom dijagnostikom
 • Značajno povećana mogućnost ranog otkrivanja i najmanjih karcinoma, što omogućava poštednu operaciju dojke
 • 3D slika omogućava pouzdanije otkrivanje karcinoma kod gustog žlezdanog tkiva dojki nego 2D.

POTENCIJALNI RIZICI MAMOGRAFIJE

 • Zračenje (doza X zraka) kojoj ste izloženi tokom mamografskog pregleda ne izlaže Vas riziku i ne dovodi do nastanka ozbiljnih komplikacija.
 • Mamografija ne daje uvek tačne i pouzdane rezultate. Ovom metodom nije moguće otkriti sve tipove karcinoma dojke.
 • Kod mlađih žena nekada je teško protumačiti nalaz mamografije. Ukoliko  lekar uoči promene u tkivu dojki može Vam predložiti dodatno  ispitivanje.

PRIPREMA ZA MAMOGRAFIJU

 • Pregled je manje neprijatan ako se ne radi tokom menstrualnog krvarenja. 
 • Na dan pregleda nemojte stavljati dezodorans ispod pazuha, parfem, talk, losion, mleko za telo je se na snimku mogu pojaviti artefakti koji daju lažnu sliku karcinoma i otežavaju interpretaciju.  
 • Ukoliko ste trudni ili sumnjate na trudnoću prijavite medicinskom osoblju (zato što snimanje može da ošteti plod).
 • Ponesite sa sobom svu prethodnu medicinsku dokumentaciju, uključujući prethodne mamografske snimke (ukoliko ih imate).

NAKON MAMOGRAFIJE

Možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
10.100,00