Radiologija

Poznata je činjenica da je Vilhelm Rentgen 1895. otkrio X zrake (koje po njemu nazivamo rendgenskim), ali mnogi ne znaju da je Mihajlo Pupin samo dve nedelje kasnije napravio sondu sa X zracima, otkrio sekundarno X zračenje i svoje otkriće upotrebio da napravi uređaj za pravljenje slika uz kratkotrajno izlaganje X zracima. Postavljanjem fluorescentnog zastora ispred filma za snimanje, Pupin je vreme izlaganja zračenju smanjio za 20 puta, od sat vremena na nekoliko minuta. Pupin je prvi primenio X zrake u medicinske svrhe pomagajući dr Balu da snimi ruku njegovog pacijenta koja je bila puna puščane sačme i tako ušao u istoriju radiologije.

Radiologija obuhvata neinvazivne procedure pomoću kojih doktori mogu da dođu do uvida u stanje unutrašnjih organa i tkiva. Radiološke metodame pomažu da se dođe do dijagnoze, prati napredovanje ili povlačenje bolesti, povrede, promene na organima, kostima, tkivima. Neke od radioloških metoda (rendgen, skener, magnetna rezonanca, mamografija) koriste zračenje, ali su doze zračenja na savremenim uređajima tolike da ne predstavljaju bitan rizik po zdravlje pacijenta. Ultrazvuk ne koristi X zrake, pa je bezbedan i bezopasan vid dijagnostike, ali i pomoćno sredstvo pri punkcijama, drenaži, ubrizgavanju lekova putem injekcije itd.

Radiološke metode se primenjuju u svim granama medicine da bi se:

  • došlo do dijagnoze i utvrdio uzrok simptoma
  • pratila efikasnost terapije koju pacijent prima
  • uradio skrining na česte bolesti (rak dojke, pluća, debelog creva, bolesti srca.

Radiološka dijagnostika je nezaobilazna da bi se utvrdilo da li je došlo do preloma kostiju, ali i povreda mekih tkiva i unutrašnjih krvarenja izazvanih traumama i nezgodama. Pouzdano potvrđuje da je došlo do infarkta srca ili moždanog udara. 

Ultrazvuk je neobilazan u ginekologiji, kako kod dijagnostikovanja patoloških stanja (endometrioze, cista, mioma, tumora), tako i za praćenje trudnoće. Upravo ultrazvuk i mamografija su načini da se pouzdano otkrije kancer dojke u ranoj fazi. Isto važi i za upotrebu skenera radi ranog otkrivanja raka pluća, ali i svih ostalih dobroćudnih ili zloćudnih tumora. 

Radiološkim metodama se otkrivaju strana tela u unutrašnjim organima čoveka, kamenje u žučnoj kesi i bubrezima, ali i infekcije, začepljene arterije, bolesti srca, organa za disanje, organa za varenje, urinarnog sistema, neurološka stanja... 

Acibadem Bel Medic ima tim vrhunskih radiologa i savremenu opremu od prenosivih i klasičnih rendgen aparata, preko ultrazvučnih aparata, 64-multislajsnog skenera, niskodoznog 160-slajsnog skenera, mamografa sa tomosintezom do magnetne rezonanace.

Naša Radiološka služba Vam je dostupna 24h, svakog dana (uključujući vikende i praznike).

Usluge

ACIBADEM BEL MEDIC Radiologija

Dejan Akerman
radiolog
Dr Dejan Akerman
Ružica Maksimović
radiolog
Prof. dr Ružica Maksimović
Lana Ilić -Todorić
radiolog
Dr Lana Ilić -Todorić
Slobodan Mračević
radiolog
Dr Slobodan Mračević
Dragutin Lomić
radiolog
Dr Dragutin Lomić
Magdalena Radović
radiolog
Prim. dr sci.med. Magdalena Radović
Bojan Vučinić
Specijalista radiologije
Spec.dr.med Bojan Vučinić
radiolog
Dr Dragana Dželebdžić
Miroslav Mišović
radiolog
Dr sci. med. Miroslav Mišović
Siniša Rusović
radiolog
Dr Siniša Rusović
Slobodan Sekulović
radiolog
Prof. dr Slobodan Sekulović
Leposava Sekulović
radiolog
Prof. dr Leposava Sekulović
radiolog
Dr Jesenka Grebenarović
Marija Karabašević
radiolog
Dr Marija Karabašević
radiolog
Dr Uroš Miladinović
Igor Sekulić
radiolog
Ass. dr sci. med. Igor Sekulić
Nadežda Pavlović
radiolog - subspecijalista onkolog
Dr Nadežda Pavlović
radiolog
Dr Tijana Radović
neuroradiolog
Prim. dr Slobodan Ćirković
radiolog
Doc. dr sci. med. Nemanja Rančić
Tamara Popović Ignjatović
radiolog
Dr Tamara Popović Ignjatović