radiolog

Prof. dr Ružica Maksimović

Ružica Maksimović

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. -Acibadem Bel Medic
1995. - Radiolog, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Klinilki centar Srbije (KCS), Beograd

Obrazovanje
1995. - Specijalista radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1988. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2013. - Profesor, katedra Radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2005. - Docent, katedra Radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1996. - Asistent, katedra Radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Objavila preko 320 naučnih publikacija

Profesionalna članstva
Evropsko udruženje radiologa (član organizacionog odbora)
European Society of Cardiac Radiology (član upravnog odbora)
Balkansko udruženje radiologa (predsednik 2010-2012.)
Srpsko udruženje radiologa (potpredsednik 2008-2012.)

Stručne aktivnosti
Predavač na brojnim  internacionalnim kongresima, rukovodilac brojnih projekata Evropske  Unije i Ministarstva nauke i tehnologije.

Strani jezici
Engleski