radiolog

Prim. dr sci.med. Magdalena Radović

Magdalena Radović

U Acibadem Bel Medicu obavlja sledeće preglede i procedure:

 • Mamografija
 • Mamografija sa tomosintezom
 • ultrazvuk dojki
 • ultrazvuk štitaste žlezde
 • ultrazvučna elastografija dojke i štitaste žlezde
 • MR dojki
 • Ultrazvuk abdomena
 • Punkciona biopsija (FNA) dojki I limfnih nodusa
 • Punkciona biopsija (FNAB) štitaste žlezde
 • Biopsija širokom iglom (“core” biopsija, CNB)  dojke
 • Preoperativno stereotaksično i ultrazvučno obeležavanje iglom nepalpabilnih lezija u dojkama


Radno mesto / Radno iskustvo
Decembar 1999.- decembar 2016.-Kliničko bolnički centar „Bežanijska kosa“, Beograd
Decembar 2016.-avgust 2020.- Opšta bolnica „Euromedik“, Beograd

Obrazovanje
2016.  - Odbranila je doktorsku disertaciju iz oblasti dijagnostike dojke, pod  naslovom „Uporedna analiza mamografije, ultrasonografije i ultrazvučne  elastografije u razlikovanju lezija u dojkama“, pod mentorstvom Prof. dr  Đorđija Šaranovića i Prof. dr Miroslava Granića, na Medicinskom  fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2014. - Odbranila je magistarsku  tezu iz oblasti Radiologija, pod naslovom “Varijacije i mogući  prediktori mamografskog ispoljavanja invazivnog lobularnog karcinoma  dojke”, pod mentorstvom Prof. dr Đorđija Šaranovića,  na Medicinskom  fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2005. - Specijalistički ispit iz radiologije položila je sa  odličnim uspehom.
1999. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,06/10. Bila je stipendista Vlade Republike Srbije.
1992. - Završila je Prvu kragujevačku gimnaziju 1992. godine kao nosilac Vukove diplome.

Stručna usavršavanja
2006. - Obuka za mamografski skrining (KME Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu)
2007.  - Stipendista projekta francuske vlade,  Bolnica Tenon, u Parizu,  Odeljenje radiologije (Prof. dr C.Marsault) - edukacija iz dijagnostike  dojke i inteventnih procedura u toj oblasti
2007. - Seminar u okviru  Međunarodne škole za ultrazvuk dojki (IBUS) u Italiji, Ferara iz oblasti  interventnih tehnika i ultrazvučne dijagnostike dojke
2015. - Kurs Imidžing dojke i interventne procedure u Novom Sadu (KME Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
2016.  - Edukacija iz duktalne ehosonografije i elastografije dojki u Aix En  Provance, Francuska, 2015. godine (Mentor dr Dominique Amy i Prof. dr  Jean-Marie Bourgeois, Direktor CFFE (Centre Francophone de Formation en  Echographie))
2016. - Seminar u okviru Međunarodne škole za ultrazvuk  dojki (IBUS)  u Atini, 2016. godine iz oblasti interventnih tehnika i  ultrazvučne dijagnostike dojke
2018. - Kurs iz MR dojki (EUSOBI), Malta

Publikacije
Autor je i koautor velikog broja stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima

Profesionalna članstva
Radiološka sekcija Srpskog lekarskog društva
Udruženje radiologa Srbije (URS)
Evropsko udruženje radiologa (ESR)
Balkansko udruženje radiologa (BSR)
Evropsko udruženje za imidžing dojki (EUSOBI)
Srpskog senološkog društva

Stručne aktivnosti
Autor više radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim simpozijumima i kongresima.
Predavač po pozivu na simpozijumima i kursevima iz oblasti dijagnostike dojki

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Dijagnostika dojke i interventne procedure u toj oblasti

Dostignuća i priznanja
2019. - Stekla je zvanje Primarijus