radiolog

Dr Dejan Akerman

Dejan Akerman

Radno mesto / Radno iskustvo:
Od  2015. - Radiolog za više privatnih dijagnostičkih praksi u Srbiji  (stalnozaposleni lekar iz oblasti neuroradiologije i mišićno-koštane radiologije)
2006. - 2015. - Specijalista radiologije (Neuroradiologija i Mišićno-koštana radiologija) u Opštoj bolnici Euromedik u Beogradu
2005. - 2006. - Specijalista radiologije (Neuroradiologija, opšta radiologija) na KBC Bežanijska Kosa Beograd.
2004.  - 2005. - Specijalista radiologije u Zavodu za zaštitu zdravlja radnika  železnice ŽTP Beograd (usavršavanje i samostalni rad na MR uređaju  jačine 3,0 T Inera Phillips, oblast neuroradilogije i mišićno-koštanog  imiging-a)
2004. - Specijalistički ispit iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2000. - 2004. - Specijalizacija radiologije na KBC Bežanijska Kosa, Beograd

Obrazovanje:
2000. - Završni ispit za doktora medicine
1997. - 1998. - Vojna akademija u Beogradu, Sanitetska škola rezervnih oficira
1990. - 1999. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici:
Engleski, Nemački