radiolog

Dr Lana Ilić -Todorić

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Specijalista  radiolog na odeljenju neinvezivne radiološke dijagnostike sa posebnim  akcentom na MDCT dijagnostiku / multidetektorska CT dijagnostika

Radno mesto / Radno iskustvo
2013. - Acibadem Bel Medic
2012. - Opšta bolnica Euromedic
2010. - Beogradski Kliničko-bolnički centar
2009. - Klinički centar Srbije, Centar za radiološku dijagnostiku i MRI u Beogradu
2006. - Specijalna bolnica za srce i krvne sudove - “ Ostrog
1984. - Institut za Onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu
1983. - Lekar opšte prakse u Petrovcu na Moru, Crna Gora

Obrazovanje
1990. - Specijalizacija iz radiologije na Medicinskom Fakulteta Univerziteta u Beogradu
1982. - Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Brojni naučni radovi štampani u domaćim i inostranim časopisima i zbornicima radova
Poglavlje u knjizi Cerebrovaskularna oboljenja
Učešća  u brojnim međunarodnim naučno- istraživačkim studijama tokom  dugugodišnjeg rada na Institutu za Onkologiju i radiologiju Srbije

Profesionalna članstva
2006. - Evropsko udruženje radiologa - Napredni kurs iz MDCT tehnologije
1982. - Srpsko lekarsko društvo
1983. - Sekcija za radiologiju SLD
1998. - Balkansko udruženje onkologa
1998. - Balkansko udruženje radiologa
2002. - Evropski kongres i udruženje radiologa
2002. - Svetsko udruženje limfologa

Stručne aktivnosti
2005. - Evropska škola onkologije - napredni kurs - Breast Cancer Screening Quality Issues in Detection and Diagnosis
2005. - Balkansko udruženje radiologa- CME kurs - digitalna radiološka tehnika
2004. - Kurs evropskog udruženja radiologa PET CT u onkologiji
2003. - Evropska škola onkologije - Radionoca( stručni seminar) - Screening mamography interpretation test
2003. - BRACCO Simpozijum - Advanced in vascular and cardiac MDCT imaging
2005. - ESO (European School of Oncology) Advanced Course - Breast Cancer Screening Quality Issues in Detection and Diagnosis

Strani jezici
Engleski

Dostignuća i priznanja
1981. - Dobitnik specijalne Oktobarske nagrade grada Beograda za najbolji studentski stručni rad na Univerzitetu u Beogradu