Intravenska pijelografija (IVP)

ŠTA JE IVP?

Intravenska pijelografija (ekskretorna urografija) je rendgenska  dijagnostička metoda kojom se uz pomoć rendgenskih (x zraka) dobija  slika bubrega i mokraćnih puteva (mokraćovoda i mokraćne bešike).  Snimanje traje oko 45 minuta, a po potrebi i duže.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• U cilju otkrivanja uzroka različitih smetnji (pojave krvi u  mokraći-hematurije, bola tokom mokrenja, bola u donjem delu leđa…).
•  U cilju otkrivanja i dokazivanja postojanja kamena (kalkulusa) u  bubregu, mokraćovodu ili mokraćnoj bešici; cista, benignih ili malignih  tumora bubrega ili mokraćne bešike; uvećanja prostate; urođenih mana  urinarnog (mokraćnog) trakta; praćenja stanja bubrega ili mokraćne  bešike nakon operacije.

KAKO SE IZVODI?

• Pregled je jednostavan i izvodi se tako što pacijent leži na  radiološkom stolu. Prvo se pravi tzv. nativni snimak mokraćnog trakta  (bez kontrastnog sredstva).
• Potom se daje kontrastno sredstvo (u  venu-intravenski). Jodno kontrastno sredstvo se izlučuje putem bubrega i  mokraćnih puteva. Uz pomoć kontrastnog sredstva dobija se uvid građu i  funkciju bubrega i mokraćnih puteva.
• Rendgenski snimci se prave u  različitim vremenskim intervalima u zavisnosti od faze izlučivanja  kontrastnog sredstva (kontrastno sredstvo se u različitim vremenskim  intervalima nalazi u različitim delovima bubrega i mokraćnih puteva).
• Može biti potrebno da se naprave snimci bubrega i mokraćnih puteva nakon uriniranja (mokrenja).

POTENCIJALNI RIZICI

• Intravenska pijelografija je bezbedna metoda, a komplikacije nastaju veoma retko.
• Postoji rizk od nastanka alergijske reakcije.
• Doza zračenja kojom ćete biti izloženi tokom pregleda je minimalna i ne dovodi do nastanka ozbiljnih komplikacija.

PRIPREMA

• Ne smete da jesti i piti 3 sata pre pregleda. Moće biti potrebno da  dan pre pregleda uzmete lek koji olakšava pražnjenje creva (laksativ).
• Prijavite medicinskom osoblju ukoliko imate alergiju na jodno kontrastno sredstvo.
•  Ukoliko imate oštećenje bubrežne funkcije ovaj pregled možete raditi  samo uz dozvolu lekara (rezultati ureje i kreatinina ne smeju biti  stariji od 2 nedelje).
• Ponesite sa sobom svu prethodnu medicinsku dokumentaciju.

NAKON INTRAVENSKE PIJELOGRAFIJE

Ukoliko se dobro osećate možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
20.900,00