radiolog

Dr Tamara Popović Ignjatović

Tamara Popović Ignjatović

U Acibadem Bel Medicu radi:

  • Ultrazvučnu i doppler dijagnostiku
  • Interpretaciju radiografskih snimaka
  • Interpretaciju CT snimaka

Radno mesto / Radno iskustvo
Specijalista radiologije, Acibadem Bel Medic od 2023.
Lekar opšte medicine, Bel Medic (jun 2018. - 2023.)
Lekar na stažu, Klinički cenar Srbije (septembar 2017. - mart 2018.)

Obrazovanje
Specijalizacija radiologije, Medicinski fakultet u Beogradu (april 2019. – jul 2023.)
Medicinski fakultet Univerziteta u Begoradu (prosečna ocena 9.27)

Stručna usavršavanja
Sertifikat Basic and Advanced Life Support

Strani jezici
Engleski
Nemački
Španski

Posebna sfera interesovanja
Ultrazvučna i doppler dijagnostika, CT dijagnostika