Holter EKG-a (24-satni holter EKG-a)

Kardiologija

Holter monitoring EKG-a je neinvazivna dijagnostička procedura odnosno poseban postupak praćenja rada srca u toku 24 ili 48 sati. Indikacije za Holter EKG-a su: poremećaji srčanog ritma (aritmija), krize svesti, vrtoglavice...

Holter monitoring EKG-a

Sama metoda (aparat) nazvana je po dr Normanu J. Holteru, koji je izumeo ovu vrstu praćenja srčanog rada, a upotreba holter EKG-a počela je u kliničkoj praksi 1960. godine.

Holter EKG snimanje Izvodi se tako što se pacijentu na grudni koš postave elektrode, koje su povezane sa malim aparatom. Sam aparat, nešto veći od mobilnog telefona, beleži elektrokardiogram pacijenta sve vreme, najčešće u periodu od 24h. Pacijent tokom nošenja holtera, obavlja uobičajene dnevne aktivnosti, koje beleži u dnevnik i saopštava kardiologu, kako bi tumačenja nalaza bilo što preciznije.

Tokom nošenja aparata pacijent se ne sme kupati, pomerati kablove i odlepljivati elektrode (o čemu dobija detaljno uputstvo prilikom postavljanja aparata).

Nakon 24 sata nošenja, medicinsko osoblje skida holter sa pacijenta.

Podaci se sa aparata prebacuju u kompjuter i kardiolog analizira EKG pacijenta za čitav period nošenja (prati se srednja srčana frekvencija, depresija ST segmenta, poremećaji srčanog ritma, pauza, QTc interval i varijabilnost srčane frekvencije kao samostalan dijagnostički pokazatelj…). Kardiolog na osnovu analize EKG-a, uočava da li postoje poremećaji srčanog ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa, epizode ishemije i predlaže dalju dijagnostiku ili lečenje.

Na ovaj način se ostvaruje objektivan uvid u stanje srčanog mišića i njegovog rada u toku 24h ili 48h.Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!