Holter EKG-a (24-satni holter EKG-a)

ŠTA JE HOLTER MONITORING EKG-A?

Holter monitoring EKG-a je neinvazivna dijagnostička procedura odnosno poseban postupak praćenja rada srca u toku 24 ili 48 sati.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI HOLTER MONITORING EKG-A? 

Holter EKG-a se radi u slučaju:

  • Sumnej na poremećaj srčanog ritma (aritmiju)
  • Krize svesti
  • Vrtoglavice

KAKO SE IZVODI HOLTER MONITORING EKG-A?

Holter EKG snimanje izvodi se tako što se pacijentu na grudni koš postave elektrode, koje su povezane sa malim aparatom, koji se nosi najčešće oko pojasa. Sam aparat, nešto veći od mobilnog telefona, beleži elektrokardiogram (EKG) pacijenta sve vreme, najčešće u periodu od 24h. Pacijent tokom nošenja holtera, obavlja uobičajene dnevne aktivnosti, i beleži ih u dnevnik aktivnosti. U dnevnik aktivnosti pacijent treba da upisije i smetnje koje ima tom nošenja ovog uređaja ( npr. “ preskakanje” , “lupanje” srca, bol u grudima I sl.)

Tokom nošenja aparata pacijent ne sme da se kupa/tušira, pomera kablove i odlepljuje elektrode (o čemu dobija detaljno uputstvo prilikom postavljanja aparata).

Nakon 24 sata nošenja, medicinsko osoblje skida holter sa pacijenta.

Podaci se sa aparata prebacuju u računar a potom kardiolog analizira EKG pacijenta za čitav period nošenja (prati se srednja srčana frekvencija, depresija ST segmenta, poremećaji srčanog ritma, i ( loše snabdevenosti srčanog mišića krvlju) i potom kardiolog na osnovu analize EKG-a, uočava da li postoje poremećaji srčanog ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa, epizode ishemije i predlaže dalju dijagnostiku ili lečenje.

Na ovaj način se ostvaruje objektivan uvid u stanje srčanog mišića i njegovog rada u toku 24h ili 48h.

POTENCIJALNI RIZICI HOLTER MONITORINGA EKG-A

Ne postoje nikakvi rizici po zdravlje pacijenta. 

PRIPREMA ZA HOLTER MONITORING EKG-A

Potrebno je samo da se pacijent okupa pre postavljanja holter aparata.

Bitno je da se tokom nošenja holter aparata pacijent ne približava magnetima, mikrtoralasnoj pećnici, detektorima metala i ne koristi električno ćebe, električni brijač ili električnu četkicu za zube, jer oni mogu da ometaju rad aparata.

OPORAVAK NAKON HOLTER MONITORINGA EKG-a

Holter monitoring EKG-a ne zahteva nikakav opravak. Pacijent može odmah da se vrati svojim uobičajenim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
8.600,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!