CTG (kardiotokografija)

ŠTA JE KARDIOTOKOGRAFIJA (CTG)?

Kardiotokografija (CTG ili non-stres test) je dijagnostička metoda  pomoću koje se prate kontrakcije materice i srčana radnja ploda.  Najčešće se koristi u trećem trimestru trudnoće i preporučuje se da se  nakon navršene 36. nedelje trudnoće CTG radi jednom nedeljno ili češće  (ukoliko postoji potreba). Snimanje traje oko 20 minuta, a ukoliko je  plod neaktivan ili spava, snimanje može trajati i duže od 20 minuta.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• CTG se koristi u proceni stanja ploda pre rođenja. Cilj testa je da  pruži informacije o snabdevanju ploda kiseonikom na osnovu praćenja  srčanog rada (broja otkucaja srca) i pokreta ploda.
• Na osnovu CTG-a  može se indikovati (predložiti) dalje ispitivanje (ukoliko je  potrebno), češće i detaljnije praćenje trudnoće ili izvođenje porođaja  pre termina. Srčana radnja ploda je brža dok je aktivan i u odmakloj  trudnoći.

Lekar Vam može preporučiti CTG ukoliko:

• u sklopu rutinskog praćenja trudnoće.
• je reč o višeplodnoj trudnoći praćenoj određenim komplikacijama ili ukoliko ste u prethodnoj trudnoći imali komplikacije.
• imate neko pridruženo oboljenje (šećernu bolest, neku bolest srca ili povišeni krvni pritisak).
• je reč o posleterminskoj trudnoći (trudnoća koja nije završena porođajem u isplaniranom terminu).
•  je registrovan problem u rastu ploda, imate nedovoljno plodove vode  (amnionske tečnosti - oligohidramnion) ili je plod aktivan manje nego  što je očekivano.
• postoji sumnja na Rh (rezus) senzibilizaciju -  ozbiljno stanje koje se može javiti tokom druge, treće ili neke sledeće  trudnoće, kada je majka Rh faktor negativna, a plod Rh faktor  pozitivan.

KAKO SE IZVODI?

• Ukoliko je plod neaktivan ili spava lekar će pokušati da ga  stimuliše ručno ili postavljanjem uređaja na trbuh koji pravi buku.  Krvni pritisak se meri pre testa i u određenim vremenskim razmacima  tokom testa. Snimanje se obavlja u ležećem položaju.
• Zdravstveni  radnik će postaviti dva pojasa sa provodnicima na Vaš trbuhu. Jedan  provodnik registruje srčanu aktivnost ploda, a drugi provodnik  registruje kontrakcije materice (merenjem pritiska trbušnog zida tokom  materičnih kontrakcija). Lekar će Vas zamoliti da zabeležite pokrete  ploda koje budete osetili. CTG traku tumači ginekolog.

POTENCIJALNI RIZICI

CTG je neinvazivna dijagnostička metoda koja ne može nauditi Vama ili Vašoj bebi.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema za ovaj test.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
8.140,00