Urea

Biohemija

ŠTA JE UREA?

Urea je krajnji produkt  metabolizma belančevina i nastaje iz amonijaka koji predstavlja produkt  razgradnje proteina. Urea nastaje u jetri u okviru ciklusa uree i  izlučuje se putem bubrega.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Ova laboratorijska analiza se izvodi u cilju utvrđivanja funkcije  bubrega, otkrivanja oštećenja bubrega; kod sumnje na oštećenje bubrežne  funkcije; u cilju utvrđivanja efekta hemodijalize ili peritonealne  dijalize na bubrežnu funkciju ili kao deo laboratorijskih analiza u cilju otkrivanja oštećenja jetre, opstrukcije u urinarnom traktu, srčane  slabosti ili krvarenja u gastrointestinalnom traktu.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!