Cenovnik

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) 255,300.00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan 242,400.00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć 312,000.00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan 612,000.00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć 612,000.00

Naziv pregleda Cena
Žučna kesa - laparaskopski 262,600.00
Žučna kesa - klasična (otvorena) operacija 312,000.00
Žučna kesa - laparaskopski - hitna 314,600.00
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom 375,000.00
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom 336,000.00
Laparoskopska resekcija jetre 592,800.00
Ekstirpacija ehinokokne ciste - mala 720,000.00
Ekstirpacija ehinokokne ciste - velika 1,008,000.00
Ekstirpacija centralno postavljene ehinokokne ciste jetre 1,008,000.00
Ekstirpacija periferno postavljene ehinokokne ciste jetre 720,000.00

Naziv pregleda Cena
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji 216,450.00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - jednostrano 277,500.00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - obostrano 399,600.00
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva) 190.000,00
Uklještena ingvinalna kila (sa resekcijom creva) 540,000.00
Umbilikalna kila 138,000.00
Umbilikalna kila – laparoskopska operacija 206,400.00
Uklještena umbilikalna kila 228,000.00
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva) 540,000.00
Femoralna kila - jednostrano 144,000.00
Femoralna kila - Obostrana 216,000.00
Komplikovana i/ili recidivantna femoralna kila 216,000.00
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva) 540,000.00
Inciziona (ventralna) kila manja 396,000.00
Inciziona (ventralna) kila velika 540,000.00

Naziv pregleda Cena
Pregled hirurga 7.400,00
Proktološki pregled sa anoskopijom 8,000.00
Analna fisura u lokalnoj anesteziji 65.000,00
Ekscizija tromboziranog hemoroida u lokalu 58,500.00
Ekscizija tromboziranog hemoroida u opštoj anesteziji 128,700.00
Hirurško lečenje hemoroida 325,000.00
Incizija apscesa u i.v.opštoj anesteziji 51,350.00
Lečenje hemoroida THD metodom 182,000.00
Postavljanje gumica (podvezivanje) hemor po seansi 13,000.00

Naziv pregleda Cena
Pregled hirurga 7.400,00
Parcijalna resekcija tankih creva sa primarnom anastomozom 540,000.00
Parcijalna resekcija tankih creva sa ileostomom 456,000.00
Derivaciona proceduralna ileo-kolo anastomoza 444,000.00
Resekcija transverzalnog kolona sa unipolarnom kolostomom 612,000.00
Resekcija transverzalnog kolona sa primarnom kolo-kolo anastomozom 612,000.00
Parcijalna resekcija sigme 648,000.00
Prednja visoka resekcija rektuma 780,000.00
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 780,000.00
Prednja niska resekcija rektuma 840,000.00
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 840,000.00
Leva hemikolektomija sa unipolarnom kolostomom - Operacija sec Hartman 612,000.00
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome 611,000.00
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom 621,600.00
Laparoskopska leva hemikolektomija 852,000.00
Desna hemikolektomija i anostomoza creva 576,000.00
Desna hemikolektomija sa ileostomom 576,000.00
Laparoskopska desna hemikolektomija 732,000.00
Operacija u opštoj anesteziji: okluzija kolostome 620,100.00
Zatvaranje ileostome 300,000.00
Desna hemikolektomija 576.000,00
Polipi u analnoj regiji u opstoj anesteziji 114,400.00
Ileokolo anastomoza 444,000.00

Naziv pregleda Cena
Billroth 1 - Parcijalna resekcija želudca 732,000.00
Billroth 2 - parcijalna resekcija želudca 732,000.00
Totalna gastrektomija 937,500.00
Laparoskopska totalna gastrektomija 1,200,000.00
Laparoskopska subtotalna gastrektomija 960,000.00

Naziv pregleda Cena
Cefalična pankreato - duodenektomija (resekcija glave pankreasa i dvanaestopalačnog creva) - Whipple 1,337,500.00
Laparoskopska distalna pankreatektomija 780,000.00
Distalna pankreatektomija 660,000.00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska "sleeve" resekcija želuca  865,800.00
Laparoskopska by-pass operacija želuca 960,000.00

Naziv pregleda Cena
Slepo crevo - hitno 288,000.00
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) 312,000.00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan 242,400.00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć 312,000.00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan 612,000.00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć 612,000.00
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva) 228,000.00
Uklještena umbilikalna kila 228,000.00
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva) 540,000.00
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva) 540,000.00
Uklještena (ventralna) kila 612,000.00
Žučna kesa - laparaskopski - hitna 314,600.00
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom 375,000.00
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom 336,000.00
Splenektomija 540,000.00
Akutni abdomen - Hitna hirurška intervencija 663,000.00
Prednja visoka resekcija rektuma 780,000.00
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 780,000.00
Prednja niska resekcija rektuma 840,000.00
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom 840,000.00
Desna hemikolektomija i anostomoza creva 576,000.00
Desna hemikolektomija sa ileostomom 576,000.00
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome 611,000.00
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom 621,600.00
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće - noću 288,600.00
Torsia testisa - operacija 133,200.00
Flexibilna laserska litotripsija 387,500.00
Endoskopska litotripsija (endoskopsko razbijanje kamena u bubregu) 135,000.00

Naziv pregleda Cena
Pleurodeza 29,900.00
Cervikalna medijastinoskopija 200,000.00
VATS timektomija 700,000.00
VATS biopsija pleure 200.000,00
Video-asistirana torakoskopska (VATS) simpatektomija 310,000.00
Uniportalna VATS biopsija pluća i pleure 320,000.00
VATS Lobektomija Pluća 666,000.00
VATS resekcija pluća 340,000.00
VATS Splanhiectomija 333,000.00
VATS LVRS (VATS resekcija emfizematozne bule) 610,500.00

Naziv pregleda Cena
Tumorektomija (uklanjanje tumora) dojke u lokalnoj anesteziji 87,100.00
Tumorektomija- fibroadenom dojke u opštoj anesetziji 178,100.00
Kvadrantektomija sa sentinel biopsijom 282,100.00
Mastektomija sa sentinel biopsijom 360,000.00
Mastektomija sa disekcijom aksile 455,000.00
Mastektomija sa rekonstrukcijom dojke (bez cene implanta) 561,600.00

Naziv pregleda Cena
Operacija štitaste žlezde - minimalno invazivna MIVAT 456,000.00
Operacija štitaste žlezde - klasična 288,000.00
Operacija štitne žlezde (totalna tiroidektomija) sa disekcijom vrata 504,000.00

Naziv pregleda Cena
Rekonstrukcija defekta nosa 321,100.00
Krajnici sa resekcijom mekog nepca 144,000.00
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji 38,000.00
Biopsija nos/ždrelo/uho 13,000.00
Ekstirpacija promene na bukalnoj sluznici 23,400.00
Septoplastika (operacija devijacije nosne pregrade) 157,620.00
Septoplastika i konhotomija 222,000.00
Septoplastika i rinoplastika 666,000.00
Endonazalna polipektomija (operacija polipa u nosu) 162,500.00
FESS (funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa) 222,300.00
FESS sa obostranom etmoindektomijom 325,000.00
Operacija lateralne ili medijalne ciste vrata 260,000.00
Treći krajnik u opštoj anesteziji 44,400.00
Treći krajnik u opštoj anesteziji sa ugradnjom cevčica 111,150.00
Krajnici u opštoj anestezji 104,000.00
Krajnici, treći krajnik i ugradnja cevčica u opštoj anesteziji 191,100.00
Vađenje cevčica (ekstirpacija prosthesis Shepard) 50,050.00
Otapostasis bill. (korekcija klempavih ušiju) 135,200.00
LMS (laringomikroskopija) 132,600.00
Ekstirpacija kalkulusa iz pljuvačne žlezde u lok. anesteziji 14,300.00
Ekstirpacija submandibularne pljuvačne žlezde 327,600.00
Frenulotomija jezika u lokalnoj anesteziji sa pregledom 15,000.00
Otapostasis unilateralis (korekcija jednog klempavog uva) 102,500.00
Repozicija nosnih kostiju - lokalna anestezija 19,500.00
Repozicija nosnih kostiju - opšta anestezija 53,950.00
Resekcija tumorske promene jezika 269,620.00
Septoplastika i obostrana etmoidektomija 568,320.00
Superficijelna parotidektomija 327,600.00
Tamponada nosa - zadnja u anesteziji 46,875.00
Trepanacija maksilarnog sinusa (Caldwell-Luc) u opš. anest. 158,600.00
Tumorektomija parotidne žlezde 465,600.00

Naziv pregleda Cena
Histeroskopija 111,000.00
Operativna (interventna) histeroskopija 105,450.00
Dijagnostička laparoskopija (celioskopija) 130,758.00
Laparoskopska myomektomija - do 2 mioma 285,000.00
Laparoskopska histerektomija 399,600.00
Laparoskopska operacija jednog jajnika (jednostrana adneksektomija) 255,300.00
Laparoskopska operacija oba jajnika (bilateralna adneksektomija) 260,000.00
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće - noću 288,600.00
Laparaskopska totalna histerektomija sa obostranom adneksetomijom 475,000.00
Laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksektomijom i disekcijom pelvičnih limfnih čvorova 708,000.00
Vaginalna histerektomija sa prednjom i zadnjom plastikom vagine 300,000.00
Ginekološka operacija po Wertheim–Meigs-u 841,100.00
Konizacija 99,900.00

Naziv pregleda Cena
Operacija tumora kapka 249,600.00
Operacija senilne katarakte 114,000.00
Operacija senilne katarakte - Dr Zora Stanković 133.200,00
Operacija komplikovane katarakte 169,125.00
Operacija katarakte sa ugradnjom multifokalnog sočiva - jedno oko 216,000.00
Sekundarna implantacija sočiva (Verysize) 144,000.00
Sekundarna implantacija IOL-a (sočiva) 129,600.00
Zamena IOL-a (sočiva) 265,680.00

Naziv pregleda Cena
Operacija nespuštenih testisa 380,000.00
Operacija nespuštenog testisa 325,000.00
Endoskopska cistolitotripsija 130,000.00
Intravenska pijelografija (IVP) 19,000.00
Cirkumcizija (obrezivanje) 47,730.00
Cirkumcizija u kratkotrajnoj opštoj anesteziji 82,550.00
Cista epididimisa u opštoj anesteziji 93,240.00
Laparoskopska ureterolitotomija sa 4 bolnička dana 466,200.00
Endoskopska litotripsija ( endoskopsko razbijanje kamena u bubregu) 135.000,00
Frenulotomija (penis) - odrasli - u lokalanoj anesteziji sa pregledom 18,000.00
Frenulotomija (penis) - dete - u lokalnoj anesteziji 37,700.00
Hidrokela u opštoj anesteziji 139,100.00
Orchiectomia 156,000.00
Otvorena prostatektomija 538,350.00
Radikalna prostatektomija 634,920.00
Sinehioliza/Adhezioliza sa pregledom 13,320.00
Torsia testisa -operacija 133,200.00
Transrektalna biopsija prostate bez HP 41,000.00
Transuretralna resekcija prostate ili vrata bešike 207,570.00
TUR tumora mok.bešike - multipli 180,000.00
TUR tumora mokraćne bešike - manji solitarni 152,070.00
Uretrotomia interna 135,420.00
Varikocela u lokalnoj anesteziji 65,000.00
Varikocela u opštoj anesteziji 185,000.00
Vazektomija 168,720.00
Vađenje JJ sonde u lokalnoj anesteziji 33,000.00

Naziv pregleda Cena
ACDF ("stand alone" cage) 648,000.00
Avulzija n.mentalisa u lokalnoj anesteziji 117,000.00
Epiduralna periradikularna infiltracija pod fluoroskopskom kontrolom 80,600.00
Mikrohir. oper. cervik. disk. hern. sa ventralnom fuzijom “Cage-Kejdž” graftom (ACDF) - 1 nivo 620,000.00
Mikrohir. oper. cervik. disk. hern. sa ventralnom fuzijom “Cage-Kejdž” graftom (ACDF) - 2 nivoa 806,000.00
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na dva i više nivoa 650,000.00
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na jednom nivou 450,000.00
Mikrohirurška operacija lumbalne diskus hernije 512,500.00
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom do dva segmenta kičme 806,000.00
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom na više od dva segmenta kičme 967,200.00
Zadnja fiksacija C1-C2 (HARMS) 576,000.00
ACCF (prednja vratna korporektomija i fuzija) 720.000,00
Laminektomija vratne kičme bez instrumentacije 460,800.00
Laminektomija vratne kičme sa instrumentacijom 720,000.00
Foraminotomija 504,000.00
Prednja korpektomija i fiksacija grudnog dela kičme 720,000.00
Perkutana vertebroplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena 360,000.00
Perkutana kifoplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena 360,000.00
Perkutana fiksacija lumbalne kičme 576,000.00
PLIF 720,000.00
Miniinvazivna TLIF 864,000.00
Perkutana laserska dekompresija diskusa 345,000.00
Kompletno endoskopska discektomija (lumb.d.h) 504,000.00
Kompletno endoskopska discektomija- 2 nivoa (lumb.d.h) 504,000.00
Radiofrekventna ablacija sa kifoplastikom 576,000.00

Naziv pregleda Cena
Karpalni kanal (Dnevna hirurgija) 75,000.00
Artroskopska operacija kolena 172.500,00
Artroskopska operacija kolena sa rekonstrukcijom unutrašnjih ligamenata 470,000.00
Artroskopska operacija kolena sa šivenjem meniskusa 562,500.00
Artroskopska operacija ramena 258,700.00
Artroskopska operacija rotatorne manžetne 287,500.00
Artroskopska stabilizacija ramena 420,000.00
Artroskopska operacija "teniskog lakta" 300,000.00
Artroplastika kuka (ugradnja veštačkog kuka) 720,000.00
Reparacija sveže rupture Ahilove tetive 240,000.00
Operacija Ahilove tetive obostrano sa kapsulotomijom 276,000.00
Repozicija i osteosinteza pertrohantalnog preloma (prelom butne kosti u kuku) 437,500.00
Repozicija i osteosinteza preloma distalnog femura 437,500.00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma skočnog zgloba - lateralni maleolus 375,000.00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma skočnog zgloba - bimaleolarni i trimaleolarni prelom 437,500.00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma donjeg dela potkolenice 437,500.00

Naziv pregleda Cena
Laserska operacija vena - obe noge 289,900.00
Laserska operacija vena donjih ekstremiteta jednostrano 200,200.00
Operacija vena - RF ablacija VSM 331,500.00

Naziv pregleda Cena
Septoplastika I rinoplastika 666.000,00
Povećanje grudi 392,710.00
Liposukcija stomaka 342.550,00
Abdominoplastika - dermolipektomija sa zatezanjem mišića 390,625.00
Liposukcija obe ruke 240,000.00
Augmentacija dojki (cena implanata nije uračunata) - uvećanje dojki 384,000.00
Korekcija gornjih očnih kapaka 144,000.00
Korekcija donjih očnih kapaka 178,100.00
Operacija ginekomastije - jedna dojka 276,000.00
Face lifting - temporalni - obrve 207,350.00
Face lifting donjeg dela lica i vrata 409,500.00
Genioplastika 97,500.00
Operacija ptoze kapka 258,750.00
Mini face lift 504,000.00

Naziv pregleda Cena
Pregled hirurga 7.400,00
Lipom (manji) u lokalnoj anesteziji 26,000.00
Lipom (veći) u lokalnoj anesteziji 36,400.00
Lipom (veći) u opštoj anesteziji 100,100.00
Mladež u lokalu + ekscizija manjih promena na koži 42.900,00