Cenovnik

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) 280.830,00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan Kontaktirajte nas
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć 312,000.00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan Kontaktirajte nas
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Žučna kesa - laparaskopski 288.860,00
Žučna kesa - klasična (otvorena) operacija 343.200,00
Žučna kesa - laparaskopski - hitna Kontaktirajte nas
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom Kontaktirajte nas
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom Kontaktirajte nas
Laparoskopska resekcija jetre Kontaktirajte nas
Ekstirpacija ehinokokne ciste - mala Kontaktirajte nas
Ekstirpacija ehinokokne ciste - velika Kontaktirajte nas
Ekstirpacija centralno postavljene ehinokokne ciste jetre Kontaktirajte nas
Ekstirpacija periferno postavljene ehinokokne ciste jetre Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji 238.100,00
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - jednostrano Kontaktirajte nas
Ingvinalna kila u opštoj anesteziji - laparoskopska - obostrano Kontaktirajte nas
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva) Kontaktirajte nas
Uklještena ingvinalna kila (sa resekcijom creva) Kontaktirajte nas
Umbilikalna kila 151.800,00
Umbilikalna kila – laparoskopska operacija Kontaktirajte nas
Uklještena umbilikalna kila 228,000.00
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva) 540,000.00
Femoralna kila - jednostrano Kontaktirajte nas
Femoralna kila - Obostrana Kontaktirajte nas
Komplikovana i/ili recidivantna femoralna kila Kontaktirajte nas
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva) Kontaktirajte nas
Inciziona (ventralna) kila manja 435.600,00
Inciziona (ventralna) kila velika 594.000.00

Naziv pregleda Cena
Pregled hirurga Od 8.140,00 do 11.000,00
Proktološki pregled sa anoskopijom 8.800,00
Ekscizija tromboziranog hemoroida u lokalu Kontaktirajte nas
Ekscizija tromboziranog hemoroida u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Hirurško lečenje hemoroida Kontaktirajte nas
Incizija apscesa u i.v.opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Lečenje hemoroida THD metodom 200.200,00
Postavljanje gumica (podvezivanje) hemoroida po seansi 14.300,00

Naziv pregleda Cena
Pregled hirurga Od 8.140,00 do 11.000,00
Parcijalna resekcija tankih creva sa primarnom anastomozom Kontaktirajte nas
Parcijalna resekcija tankih creva sa ileostomom Kontaktirajte nas
Derivaciona proceduralna ileo-kolo anastomoza Kontaktirajte nas
Resekcija transverzalnog kolona sa unipolarnom kolostomom Kontaktirajte nas
Resekcija transverzalnog kolona sa primarnom kolo-kolo anastomozom Kontaktirajte nas
Parcijalna resekcija sigme Kontaktirajte nas
Prednja visoka resekcija rektuma Kontaktirajte nas
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom Kontaktirajte nas
Prednja niska resekcija rektuma Kontaktirajte nas
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom Kontaktirajte nas
Leva hemikolektomija sa unipolarnom kolostomom - Operacija sec Hartman Kontaktirajte nas
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome Kontaktirajte nas
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom Kontaktirajte nas
Laparoskopska leva hemikolektomija Kontaktirajte nas
Desna hemikolektomija i anostomoza creva Kontaktirajte nas
Desna hemikolektomija sa ileostomom Kontaktirajte nas
Laparoskopska desna hemikolektomija Kontaktirajte nas
Operacija u opštoj anesteziji: okluzija kolostome 682.110,00
Zatvaranje ileostome 330.000,00
Desna hemikolektomija Kontaktirajte nas
Polipi u analnoj regiji u opstoj anesteziji Kontaktirajte nas
Ileokolo anastomoza Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Billroth 1 - Parcijalna resekcija želudca Kontaktirajte nas
Billroth 2 - parcijalna resekcija želudca Kontaktirajte nas
Totalna gastrektomija Kontaktirajte nas
Laparoskopska totalna gastrektomija Kontaktirajte nas
Laparoskopska subtotalna gastrektomija Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska distalna pankreatektomija Kontaktirajte nas
Distalna pankreatektomija sa slenektomijom 1.045.000,00

Naziv pregleda Cena
Laparoskopska "sleeve" resekcija želuca  Kontaktirajte nas
Laparoskopska by-pass operacija želuca Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Slepo crevo - hitno 316.800,00
Laparoskopska apendektomija (Laparoskopska operacija slepog creva) - hitno 343.200,00
Operacija slepog creva bez peritonitisa - dan Kontaktirajte nas
Operacija slepog creva bez peritonitisa - noć 312,000.00
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - dan Kontaktirajte nas
Operacija slepog creva sa difuznim peritonitisom - noć Kontaktirajte nas
Operacija uklještene ingvinalne kile (bez resekcije creva) Kontaktirajte nas
Uklještena umbilikalna kila Kontaktirajte nas
Uklještena umbilikalna kila (sa resekcijom creva) Kontaktirajte nas
Uklještena femoralna kila (sa resekcijom creva) Kontaktirajte nas
Uklještena (ventralna) kila Kontaktirajte nas
Žučna kesa - laparaskopski - hitna Kontaktirajte nas
Žučna kesa - klasično - perforacija sa peritonitisom Kontaktirajte nas
Holecistektomija (operacija žučne kese) sa T drenažom Kontaktirajte nas
Splenektomija Kontaktirajte nas
Akutni abdomen - Hitna hirurška intervencija 729.300,00
Prednja visoka resekcija rektuma Kontaktirajte nas
Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom Kontaktirajte nas
Prednja niska resekcija rektuma Kontaktirajte nas
Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom Kontaktirajte nas
Desna hemikolektomija i anostomoza creva Kontaktirajte nas
Desna hemikolektomija sa ileostomom Kontaktirajte nas
Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome Kontaktirajte nas
Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom Kontaktirajte nas
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće - noću 288,600.00
Torsia testisa - operacija Kontaktirajte nas
Flexibilna laserska litotripsija 426.250,00
Endoskopska litotripsija (endoskopsko razbijanje kamena u bubregu) Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Pleurodeza 71.500,00
Cervikalna medijastinoskopija Kontaktirajte nas
VATS timektomija 852.500,00
VATS biopsija pleure 220.000,00
Video-asistirana torakoskopska (VATS) simpatektomija Kontaktirajte nas
Uniportalna VATS biopsija pluća i pleure 320,000.00
VATS Lobektomija Pluća Kontaktirajte nas
VATS resekcija pluća 374.000,00
VATS Splanhiectomija 341.000.00
VATS LVRS (VATS resekcija emfizematozne bule) Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Tumorektomija (uklanjanje tumora) dojke u lokalnoj anesteziji 95.800,00
Tumorektomija- fibroadenom dojke u opštoj anesetziji 195.910,00
Kvadrantektomija sa sentinel biopsijom 310.300,00
Mastektomija sa sentinel biopsijom Kontaktirajte nas
Mastektomija sa disekcijom aksile Kontaktirajte nas
Mastektomija sa rekonstrukcijom dojke (bez cene implanta) Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Operacija štitaste žlezde - minimalno invazivna MIVAT Kontaktirajte nas
Operacija štitaste žlezde - klasična Kontaktirajte nas
Operacija štitne žlezde (totalna tiroidektomija) sa disekcijom vrata Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Rekonstrukcija defekta nosa Kontaktirajte nas
Krajnici sa resekcijom mekog nepca Kontaktirajte nas
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Biopsija nos/ždrelo/uho Kontaktirajte nas
Ekstirpacija promene na bukalnoj sluznici Kontaktirajte nas
Septoplastika (operacija devijacije nosne pregrade) 173.300,00
Septoplastika i konhotomija 244.200,00
Septoplastika i rinoplastika 732.600,00
Endonazalna polipektomija (operacija polipa u nosu) Kontaktirajte nas
FESS (funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa) 244.530,00
FESS sa obostranom etmoindektomijom 357.500,00
Operacija lateralne ili medijalne ciste vrata Kontaktirajte nas
Treći krajnik u opštoj anesteziji 48.840,00
Treći krajnik u opštoj anesteziji sa ugradnjom cevčica 122.000,00
Krajnici u opštoj anestezji 114.400,00
Krajnici, treći krajnik i ugradnja cevčica u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Vađenje cevčica (ekstirpacija prosthesis Shepard) Kontaktirajte nas
Otapostasis bill. (korekcija klempavih ušiju) 345.500,00
LMS (laringomikroskopija) 145.860,00
Ekstirpacija kalkulusa iz pljuvačne žlezde u lok. anesteziji Kontaktirajte nas
Ekstirpacija submandibularne pljuvačne žlezde 327.100,00
Frenulotomija jezika u lokalnoj anesteziji sa pregledom 16.500,00
Otapostasis unilateralis (korekcija jednog klempavog uva) Kontaktirajte nas
Repozicija nosnih kostiju - lokalna anestezija 21.400,00
Repozicija nosnih kostiju - opšta anestezija 59.300,00
Resekcija tumorske promene jezika Kontaktirajte nas
Septoplastika i obostrana etmoidektomija Kontaktirajte nas
Superficijelna parotidektomija Kontaktirajte nas
Tamponada nosa - zadnja u anesteziji 46.875,00
Trepanacija maksilarnog sinusa (Caldwell-Luc) u opš. anest. Kontaktirajte nas
Tumorektomija parotidne žlezde Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Histeroskopija Kontaktirajte nas
Operativna (interventna) histeroskopija 116.000,00
Dijagnostička laparoskopija (celioskopija) 143.800,00
Laparoskopska myomektomija - do 2 mioma 313.500,00
Laparoskopska histerektomija Kontaktirajte nas
Laparoskopska operacija jednog jajnika (jednostrana adneksektomija) Kontaktirajte nas
Laparoskopska operacija oba jajnika (bilateralna adneksektomija) Kontaktirajte nas
Laparoskopska operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće - noću 288,600.00
Laparaskopska totalna histerektomija sa obostranom adneksetomijom Kontaktirajte nas
Laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksektomijom i disekcijom pelvičnih limfnih čvorova Kontaktirajte nas
Vaginalna histerektomija sa prednjom i zadnjom plastikom vagine Kontaktirajte nas
Ginekološka operacija po Wertheim–Meigs-u Kontaktirajte nas
Konizacija 109.800,00

Naziv pregleda Cena
Operacija tumora kapka Kontaktirajte nas
Operacija senilne katarakte 125.400,00
Operacija senilne katarakte - Dr Zora Stanković 146.520,00
Operacija komplikovane katarakte 186.000,00
Operacija katarakte sa ugradnjom multifokalnog sočiva - jedno oko Kontaktirajte nas
Sekundarna implantacija sočiva (Verysize) Kontaktirajte nas
Sekundarna implantacija IOL-a (sočiva) Kontaktirajte nas
Zamena IOL-a (sočiva) Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Operacija nespuštenih testisa Kontaktirajte nas
Operacija nespuštenog testisa Kontaktirajte nas
Endoskopska cistolitotripsija Kontaktirajte nas
Intravenska pijelografija (IVP) 20.900,00
Cirkumcizija (obrezivanje) 52.500,00
Cirkumcizija u kratkotrajnoj opštoj anesteziji 90.800,00
Cista epididimisa u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Laparoskopska ureterolitotomija sa 4 bolnička dana Kontaktirajte nas
Endoskopska litotripsija ( endoskopsko razbijanje kamena u bubregu) Kontaktirajte nas
Frenulotomija (penis) - odrasli - u lokalanoj anesteziji sa pregledom 19.800,00
Frenulotomija (penis) - dete - u lokalnoj anesteziji Kontaktirajte nas
Hidrokela u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Orchiectomia Kontaktirajte nas
Otvorena prostatektomija Kontaktirajte nas
Radikalna prostatektomija Kontaktirajte nas
Sinehioliza/Adhezioliza sa pregledom 14.600,00
Torsia testisa -operacija Kontaktirajte nas
Transrektalna biopsija prostate bez HP 45.100,00
Transuretralna resekcija prostate ili vrata bešike 228.300,00
TUR tumora mok.bešike - multipli 198.000,00
TUR tumora mokraćne bešike - manji solitarni 152,070.00
Uretrotomia interna Kontaktirajte nas
Varikocela u lokalnoj anesteziji Kontaktirajte nas
Varikocela u opštoj anesteziji Kontaktirajte nas
Vazektomija 186.000,00
Vađenje JJ sonde u lokalnoj anesteziji 36.300,00

Naziv pregleda Cena
Avulzija n.mentalisa u lokalnoj anesteziji Kontaktirajte nas
Epiduralna periradikularna infiltracija pod fluoroskopskom kontrolom 88.600,00
Mikrohir. oper. cervik. disk. hern. sa ventralnom fuzijom “Cage-Kejdž” graftom (ACDF) - 1 nivo 682.000,00
Mikrohir. oper. cervik. disk. hern. sa ventralnom fuzijom “Cage-Kejdž” graftom (ACDF) - 2 nivoa 806,000.00
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na dva i više nivoa Kontaktirajte nas
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na jednom nivou 536.250,00
Mikrohirurška operacija lumbalne diskus hernije Kontaktirajte nas
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom do dva segmenta kičme Kontaktirajte nas
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom na više od dva segmenta kičme Kontaktirajte nas
Zadnja fiksacija C1-C2 (HARMS) Kontaktirajte nas
Laminektomija vratne kičme bez instrumentacije Kontaktirajte nas
Laminektomija vratne kičme sa instrumentacijom Kontaktirajte nas
Foraminotomija Kontaktirajte nas
Prednja korpektomija i fiksacija grudnog dela kičme Kontaktirajte nas
Perkutana vertebroplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena 396.000,00
Perkutana kifoplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena Kontaktirajte nas
Perkutana fiksacija lumbalne kičme Kontaktirajte nas
PLIF Kontaktirajte nas
Miniinvazivna TLIF Kontaktirajte nas
Perkutana laserska dekompresija diskusa Kontaktirajte nas
Kompletno endoskopska discektomija (lumb.d.h) 554.400,00
Kompletno endoskopska discektomija- 2 nivoa (lumb.d.h) Kontaktirajte nas
Radiofrekventna ablacija sa kifoplastikom Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Karpalni kanal (Dnevna hirurgija) 82.500,00
Artroskopska operacija kolena Od 189.750,00
Artroskopska operacija kolena sa rekonstrukcijom unutrašnjih ligamenata 517.000.00
Artroskopska operacija kolena sa šivenjem meniskusa Kontaktirajte nas
Artroskopska operacija ramena Kontaktirajte nas
Artroskopska operacija rotatorne manžetne Kontaktirajte nas
Artroskopska stabilizacija ramena Kontaktirajte nas
Artroskopska operacija "teniskog lakta" Kontaktirajte nas
Artroplastika kuka (ugradnja veštačkog kuka) Kontaktirajte nas
Reparacija sveže rupture Ahilove tetive 264.000,00
Operacija Ahilove tetive obostrano sa kapsulotomijom Kontaktirajte nas
Repozicija i osteosinteza pertrohantalnog preloma (prelom butne kosti u kuku) Kontaktirajte nas
Repozicija i osteosinteza preloma distalnog femura Kontaktirajte nas
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma skočnog zgloba - lateralni maleolus 412.500,00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma skočnog zgloba - bimaleolarni i trimaleolarni prelom 481.250,00
Otvorena repozicija i osteosinteza preloma donjeg dela potkolenice Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Laserska operacija vena - obe noge Kontaktirajte nas
Laserska operacija vena donjih ekstremiteta jednostrano Kontaktirajte nas
Operacija vena - RF ablacija VSM Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Septoplastika I rinoplastika 732.600,00
Povećanje grudi Kontaktirajte nas
Augmentacija dojki (cena implanata nije uračunata) - uvećanje dojki Od 337.700,00
Korekcija gornjih očnih kapaka Kontaktirajte nas
Korekcija donjih očnih kapaka Kontaktirajte nas
Operacija ginekomastije - jedna dojka Kontaktirajte nas
Face lifting - temporalni - obrve Kontaktirajte nas
Face lifting donjeg dela lica i vrata Kontaktirajte nas
Genioplastika 107.250,00
Operacija ptoze kapka Kontaktirajte nas
Mini face lift Kontaktirajte nas

Naziv pregleda Cena
Pregled hirurga Od 8.140,00 do 11.000,00
Lipom (manji) u lokalnoj anesteziji 28.600,00
Lipom (veći) u lokalnoj anesteziji 40.000,00
Lipom (veći) u opštoj anesteziji 110.100,00
Mladež u lokalu + ekscizija manjih promena na koži Kontaktirajte nas